Lothar Boksteen: “Waar er een wil is, is er een weg”

Lothar-Boksteen

PARAMARIBO – “Waar er een wil is, is er een weg (wet)”, luidt de reactie van Lothar Boksteen als het gaat om het feit dat het voor elke stemgerechtigde mogelijk moet worden gemaakt, waar die zich ook bevindt, te stemmen.

“De verkiezingen zijn landelijk en er zal eenzelfde stembiljet gelden voor geheel Suriname. In principe zou het voor de kiezer mogelijk moeten zijn om in een district, waar die niet is ingeschreven zijn stem voor de DNA-verkiezing uit te brengen. Het is slechts een kwestie van willen doen en het heeft niets met logistieke problemen of chaos te maken”, zegt Boksteen naar aanleiding van de veranderingen die zijn doorgevoerd in de kiesregeling.

Volgens Boksteen is dit een probleem waar onze binnenlandbewoners verhoudingsgewijs veel meer mee te maken kunnen hebben, maar het speelt ook bij werkers die op de dag van de stemming niet in hun woondistrict zullen zijn, en niet te vergeten voor de zieken die zijn opgenomen in een ziekenhuis. “Bij verkiezingen moet er alles aan worden gedaan om het opkomstpercentage zo hoog mogelijk te laten zijn. Er moet dus worden gekeken naar hoe we stemmen buiten het woondistrict voor iedereen mogelijk maken”, zegt Boksteen.

Boksteen oppert dat de mogelijkheid kan worden gecreëerd voor de kiezer om uiterlijk twee maanden voor de dag van de stemming bij het districtscommissariaat van het district waar die is ingeschreven het ingevulde formulier dat speciaal voor dit doel is ontworpen, in te leveren. “Op het formulier zal onder andere moeten worden ingevuld de naam, het ID-nummer en adres van de kiezer (de verzoeker), het district waar men wil gaan stemmen en het adres waar de kiezer in het andere district zal verblijven. Ook zou de districtscommissaris dit formulier moeten tekenen als controle, zodat dit dan kan worden verstuurd naar de verkiezingsorganisatie van zijn district. Ook zou het mogelijk kunnen worden gemaakt dat de verkiezingsorganisatie van het desbetreffende district ervoor zorgt dat de kiezer (de verzoeker) een nieuwe oproepingskaart krijgt. Voor elk stembureau kan de afdeling ‘Legger’ van CBB een aparte kiezerslijst maken en ook kan op de oproepingskaart het stembureaunummer worden vermeld. De aanvulling van de kiezerslijst voor de betreffende stembureaus moet plaatsvinden, vandaar dat ruim de tijd hiervoor moet worden gemaakt”, besluit Boksteen. Volgens hem zijn er verschillende mogelijkheden om het de kiezer makkelijk te maken om te kunnen stemmen, maar de autoriteiten moeten alleen hiervoor de wil hebben om al deze zaken te regelen.…[+]