Nederland moet stevige keuzes maken om Caribische eilanden leefbaar te houden

3-Nederland-moet-stevige-keuzes-maken-om-Caribische-eilanden-leefbaar-te-houden

AMSTERDAM  –  De regering-Schoof moet stevige politieke keuzes maken om de Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba leefbaar te houden in 2050. Dit concludeert de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen Caribisch Nederland 2050 in haar rapport Gerichte groei, dat onlangs gepubliceerd is.

De staatscommissie is een tijdelijk adviescollege en staat onder leiding van oud-formateur Richard van Zwol. Die benadrukt de noodzaak van gerichte bevolkingsgroei om de kwaliteit van leven op de eilanden te waarborgen.

“Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kennen stevige opgaven, zowel sociaal-maatschappelijk als ruimtelijk. De komende demografische veranderingen, zoals meer vergrijzing en ook migratie, maken politieke keuzes gericht op de lange termijn heel urgent”, aldus Van Zwol.

De kwaliteit van leven op de eilanden staat volgens het adviescollege onder druk. De kleinschaligheid van de eilanden maakt het organiseren van voorzieningen duur en complex. Bovendien zijn de eilanden kwetsbaar voor economische tegenslagen en de gevolgen van klimaatverandering. De commissie voorspelt dat deze druk verder zal toenemen door een groeiende en vergrijzende bevolking tot 2050.

Bij vergelijkbare migratiestromen als van de afgelopen tien tot vijftien jaar zal de bevolkingsomvang op alle drie de eilanden blijven groeien. Bij een zeer snelle bevolkingsgroei op Bonaire kan het aantal inwoners zelfs toenemen tot wel 70 duizend in 2050, een verdriedubbeling van de huidige 23 duizend inwoners van het eiland. “Een reëel scenario”, schetst het rapport.

Het rapport wijst op de noodzaak van gerichte arbeidsmigratie om tekorten in essentiële sectoren zoals zorg en onderwijs op te vangen. Tegelijkertijd waarschuwt de commissie dat ongerichte bevolkingsgroei de druk op voorzieningen, huisvesting en ruimte zal vergroten. Gerichte migratie, die rekening houdt met de draagkracht van publieke voorzieningen en de fysieke omgeving, is daarom essentieel.

De commissie benadrukt dat vergrijzing om extra actie op korte termijn vraagt. Er zijn samenhangende politieke keuzes nodig over de ruimtelijke inrichting, woningen, economie en publieke voorzieningen. Dit vereist samenwerking met de regio en Europees Nederland, evenals meer kennis en verbeterde data over demografische ontwikkelingen.

De tijdelijke staatscommissie roept op tot robuust beleid dat is gebaseerd op demografische scenario’s. Demografie moet een duidelijke plek krijgen in de besluitvorming om de eilanden klaar te maken voor de toekomst.

De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba werden in 2010 bijzondere gemeenten onder Haags gezag. Curaçao en Sint-Maarten zijn nu afzonderlijke landen binnen het koninkrijk. Aruba had die status al sinds 1986. (NOS)

Fototekst: Onderhoud aan een weg op Bonaire. (NOS) …[+]