“Offerfeest leert de mens wat dienstbaarheid werkelijk is”

traditie

PARAMARIBO – Een groep moslims is gistermorgen op het Onafhankelijkheidsplein bijeen gekomen voor het Ied Ul-Adha- gebed. Jaarlijks komen grote groepen moslims bij elkaar op het plein voor dit speciale gebed dat uitgesproken wordt in verband met het Offerfeest. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BIZA), die de gelovigen toespraak, zei dat het Offerfeest de mens leert wat dienstbaarheid inhoudt.

“Het Offerfeest leert de mens wat dienstbaarheid werkelijk is. Dienstbaar betekent voorrang geven aan de noden van anderen. Deze nationale vrije dag is een onderdeel van het natievormingsproces. Eenieder van ons is van ergens anders gekomen. En al onze voorouders hebben veel moeten opofferen, nadat zij met veel vastberadenheid ervoor kozen om hier in Suriname te blijven. Zij hebben zweet, tranen en bloed laten stromen om een leefbaar Suriname te maken voor het nageslacht. Hun opofferingen voor het nieuwe vaderland is onvoorstelbaar. Wij kunnen stellen dat Ied Ul-Adha ook een moment is om de eer en dank te richten aan onze voorouders. Het is daarom ook een moment om onze voornemens om harder te werken daadwerkelijk om te zetten in daden. Zodat de opofferingen van onze voorouders ongeacht afkomst niet nodeloos waren”, sprak de minister.

In zijn toespraak haalde hij aan dat de achtergronden van het Ied Ul-Adha-feest teruggaan naar de profeet Abrahams. Volgens de minister herinnert het feest ons aan de emancipatiestrijd die onze voorouders hebben gevoerd. Dat zij bereid waren opofferingen te doen, zodat de generaties na hen vrij van fysieke en geestelijke ketens kunnen leven. Bij het Offerfeest van de islam wordt extra nadruk gelegd op de oppervaardigheid die elk individu moet hebben, zodat noodlijdenden verlichting kunnen krijgen in hun situatie.

“Het Offerfeest is voor ons moslims een uiting van gehoorzaamheid en onderworpenheid aan de Almachtige Schepper van de mens. Verder wordt ons de  eigenschap van offervaardigheid aan de mens geleerd. Zo groeit de mens op met deze prijswaardige eigenschappen. Het bereiken van eenheid, saamhorigheid en onderlinge solidariteit is niet mogelijk zonder offervaardigheid. Offeren betekent in de islam dat de persoon afstand doet van iets wat hij heel waardevol vindt zonder iemand anders te belasten of benadelen. Het Ied Ul-Adha-feest is pas begrepen als men deze boodschap eruit heeft weten te halen”, aldus Somohardjo.

Het Ied-Ul-Adha-gebed van gisteren is georganiseerd door Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname.  In eerste instantie gingen diverse groepen ervan uit dat dit belangrijk feest voor de moslim op 17 juni gehouden zou worden. Echter, BIZA maakte vorige week bekend dat de viering op 16 juni is.  Hoewel groepen moslim vandaag het Offerfeest gedenken is het geen nationale vrije dag.

Traditiegetrouw hebben groepen moslims hun Ied Ul-Adha-gebed gehouden op het Onafhankelijkheidsplein…[+]