President launcht Website traditionele geneeskunde

Website-over-traditionele-geneeskunde-online

PARAMARIBO – De website Ontwikkeling Traditionele en Integratieve Medische Systemen Industrie (OTIMSI) is dinsdag door president Chandrikapersad Santokhi gelauncht.  De website is bedoeld om de wereld kennis te laten maken met de natuurgeneeswijze in Suriname.   

“Mensen die met moderne westerse medicijnen niet beter kunnen worden, krijgen nu de kans om op een alternatieve wijze met natuurmiddelen, op een deskundige wijze genezen te worden”, zegt het staatshoofd.

President Santokhi erkent de rijke kennis van Suriname over traditionele geneeskunde en benadrukt dat er potentieel is voor het ontstaan van een natuurlijke medische industrie. “Met de bundeling van alle kennis, deskundigheid en ervaring over natuurgeneeskunde op één webpage, zal er bijgedragen worden aan meer rechtszekerheid voor al deze personen die jarenlang die medicijnen maken en nooit beschermd waren.” Speciaal hiervoor is de stuurgroep OTMSI in het leven geroepen. Behalve de website van informatie voorzien, is een van de taken van de stuurgroep om de wettelijke erkenning van de Surinaamse traditionele geneeskunde voor te bereiden. De werkgroep staat onder leiding van voorzitter Steve Silos, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De medicinale planten die de afgelopen jaren op het gebied van traditionele geneeskunde zijn geïdentificeerd en geregistreerd, zijn terug te vinden op de website. Het staatshoofd accentueert het belang van het documenteren van deze traditionele kennis, die vaak generaties lang mondeling is overgedragen. “Het gaat om kennis van meer dan honderden jaren, die behouden is”, merkt hij op. Door samen te werken met wetenschappers, medische professionals en experts op het gebied van traditionele geneeskunde, kan Suriname een brug slaan tussen traditionele geneeskunde en moderne gezondheidszorg. President Santokhi benadrukt dat de traditionele geneeskunde getransformeerd kan worden naar een volwaardige industrie, een medische systemenindustrie met de Surinaamse traditie als fundament. De stuurgroep heeft daarom ook een begeleidende rol. “En door middel van toepassing van deze nieuwe geneesmethode en deze nieuwe medicamenten kunnen we een bijdrage leveren aan de verhoging van de gezondheid van onze samenleving”, stelt het staatshoofd. …[+]