Regering weet niets van forse koopkrachtversterking aan zichzelf

stanley

PARAMARIBO – De regering heeft zichzelf geen koopkrachtversterking van 50 procent toebedeeld. Dit zegt minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning op geruchten die reeds weken de ronde doen. In De Nationale Assemblee (DNA) is dit ook aan de kaak gesteld. Raghoebarsing geeft de garantie dat hij een dergelijk besluit niet heeft goedgekeurd of op zijn bord gekregen heeft.

Indien het mocht komen tot extra financiële voorzieningen ten behoeve van de president, vicepresident en ministers, zal dat volgens de minister niet geniepig plaatsvinden. “Er is geen enkele reden om daar geheimzinnig over te doen”, zegt de minister. Het parlement zal, zoals het hoort, daarover geïnformeerd worden.

De minister reageerde vooral op aantijgingen van NDP-parlementariër Stephan Tsang, die stelde dat ministers maandelijks SRD 19 duizend extra zullen krijgen aan koopkrachtversterking. De vicepresident en president zelfs het dubbele daarvan. Volgens Tsang is het ongehoord dat kwetsbare groepen in de samenleving het moeten doen met een habbekrats van SRD 1800, terwijl kabinetsleden meer dan het tienvoudige daarvan mogen bijtellen.  Raghoebarsing verwijst de aantijging naar het rijk der fabelen. Hij heeft in ieder geval geen raadsvoorstel gezien om een dergelijk besluit te rechtvaardigen…[+]