Salarissen ex-districtscommissarissen ook stopgezet

DC pet

PARAMARIBO – De stopzetting van salarissen van een aantal ambtenaren heeft voor commotie gezorgd in het parlement. Niet alleen bij een groep ambtenaren, maar ook bij een aantal voormalig districtscommissarissen (dc) en politici schijnt dat het geval te zijn. NDP-parlementariër Melvin Bouva haalde deze kwestie gisteren aan in De Nationale Assemblee.

“Met ongenoegen heb ik van verschillende ambtenaren, mensen die in dienst zijn en werken vernomen dat er op basis van de gegevens op dit moment blijkt dat een aantal salarissen onterecht veelal zijn of zullen worden geblokkeerd. Dus de mensen zullen hun salarissen niet krijgen. Ik begrijp van ex-dc’s zelfs, terwijl er afspraken zijn over functionarissen, politieke functionarissen die vanwege politieke redenen ter beschikking worden gehouden. Zo heet dat en ik dacht dat er daarover geen vraagstukken zouden zijn”, haalde het assembleelid aan.

Bouva zei te hebben begrepen dat van een aantal leerkrachten, ambtenaren van de ministeries Regionale Ontwikkeling en Sport en Openbare Werken en andere ministeries de salarissen zijn geblokkeerd. De parlementariër vroeg zich af of men wel beseft wat het betekent dat personen nu van het ene op het andere moment zonder hun maandelijkse salaris komen te zitten. Elke maand verwachten personen hun geld op een bepaalde datum. En nu zijn de personen geconfronteerd met deze situatie. Wat Bouva behoorlijk stoort, is dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft toegegeven dat zaken mis zijn gegaan tijdens het registeren van ambtenaren. “ Het ministerie heeft erkend dat het systeem heeft gefaald, dat het systeem fouten heeft. Maar men gaat het pas aan het eind van de komende maand corrigeren”, aldus de NDP-parlementariër. Hij eist daarom dat de regering deze kwestie binnen een of twee weken oplost om de mensen garantie te geven dat zij hun geld alsnog zullen krijgen.

Landsdienaren waren verplicht zich te registreren tussen 1 oktober 2022 en 28 februari 2023, met een herregistratiemogelijkheid dit jaar van 30 januari tot en met 3 februari. Tijdens de eerste registratieperiode konden ambtenaren zich in hun district, online of op het ministerie van Biza registreren. Tijdens de tweede registratieperiode was alleen online registratie of registratie op het ministerie van Biza mogelijk. Veel ambtenaren hebben moeite gehad met online registreren. Ook in het parlement is gevraagd om de registratie tijdens de tweede periode dichter bij de mensen te brengen om kosten te besparen…[+]