Scheidend Chinese ambassadeur Han Jing krijgt staatsonderscheiding

2-Scheidend-Chinese-ambassadeur-Han-Jing

PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi heeft als blijk van waardering en dank voor zijn bijzondere verdiensten de scheidende ambassadeur Han Jing van de Volksrepubliek China in Suriname gedecoreerd. Als Groot Officier in de Ere-Orde van de Palm ontving de diplomaat deze onderscheiding tijdens een plechtigheid op 4 juli in het presidentieel paleis. Aanwezig waren parlementsvoorzitter Marinus Bee, leden van de Raad van Ministers, departementsdirecteuren en functionarissen van de Chinese ambassade.

In zijn toespraak sprak president Santokhi zijn erkenning uit aan de scheidende diplomaat en memoreerde enkele van zijn verdiensten. De ambassadeur Jing begon zijn ambassadeurschap op 23 augustus 2021 met de presentatie van zijn geloofsbrieven. In de afgelopen jaren zijn de historische betrekkingen tussen Suriname en China sterk aangehaald en versterkt. Enkele hoogtepunten waren de bijzondere herdenking van 160 jaar Chinese immigratie in Suriname en het succesvolle staatsbezoek van president Santokhi aan de Volksrepubliek China in april van dit jaar. Het strategische, coöperatieve partnerschap tussen de twee landen is middels dit staatsbezoek verstevigd, waarbij ambassadeur Jing aanzienlijk heeft bijgedragen.

Het Surinaamse staatshoofd benadrukte dat het portfolio van samenwerkingsprojecten gevarieerd en uitgebreid is. Hij sprak ook zijn waardering uit voor de inspanningen van de Chinese ambassadeur gedurende zijn tijd in Suriname. “De implementatie van de gezamenlijke projecten zal de nationale doelstellingen van Suriname ondersteunen”, merkte hij op. In zijn dankwoord onderstreepte ambassadeur Han Jing zijn erkentelijkheid voor de Surinaamse onderscheiding en gaf aan vereerd te zijn met deze geste.

De ambassadeur gaf aan dat de erkenning niet alleen een waardering is naar zijn persoon. “Het is ook een waardering naar het werk van het personeel op de Chinese ambassade in Paramaribo en de relatie van de twee landen als geheel.” De diplomaat beklemtoonde de diepgewortelde relatie tussen Suriname en China en uitte zijn verzekering dat deze zich verder zal verdiepen en versterken na het succesvolle staatsbezoek. Hij stond stil bij de gemeenschapsrelaties tussen Surinamers en Chinezen en bedankte de Surinaamse overheid voor de onwankelbare steun in het ‘One-China-principe’. President Santokhi wenste ambassadeur Jing goede gezondheid en succes toe in zijn toekomstige inspanningen. …[+]