Suriname en IMF bereiken akkoord voor zesde review

7 Suriname en IMF bereiken akkoord

PARAMARIBO – Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de regering van de Republiek Suriname hebben donderdag overeenstemming bereikt omtrent de zesde herziening van het economisch herstelprogramma, ondersteund door de Extended Fund Facility (EFF).

Deze overeenkomst op stafniveau moet echter nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur van het IMF, afhankelijk van de uitvoering van al het relevante beleid van het fonds. Na voltooiing van deze evaluatie zal Suriname toegang hebben tot SDR 46,7 miljoen (ongeveer USD 61,8 miljoen), wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op SDR 290,4 miljoen (ongeveer USD 384,3 miljoen) brengt.

“Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van het land om financiële stabiliteit te bereiken en economische groei te bevorderen. Deze overeenstemming op stafniveau weerspiegelt een constructieve samenwerking tussen Surinaamse autoriteiten en het IMF, met als doel het implementeren van hervormingen die de economie van Suriname ten goede komen. Het IMF heeft erkend dat onze inspanningen positieve resultaten opleveren”, zegt president Chandrikapersad Santokhi.

De economische groei wordt volgens hem dit jaar verwacht terug te keren naar een potentieel van 3%, de inflatie blijft dalen, donorsteun neemt toe en onze internationale reserves groeien. Echter, er is volgens hem nog werk aan de winkel. “We moeten onze fiscale discipline handhaven, vooral in de aanloop naar de verkiezingen, terwijl we de armen en kwetsbaren blijven beschermen. Er zijn verdere structurele hervormingen nodig om onze instellingen te versterken en het bestuur te verbeteren. Het IMF heeft benadrukt dat we door moeten gaan met de uitvoering van ons ambitieus hervormingsprogramma om macro-economische stabiliteit en investeerdersvertrouwen te behouden”, zegt Santokhi…[+]