Tien lijken al ruim twee jaar in mortuarium

mor-az

PARAMARIBO – Het Korps Politie Suriname is op zoek naar de nabestaanden van tien personen die in het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo liggen. Politiewoordvoerder Milton Kensmil zegt aan Times of Suriname dat indien binnen twee weken niemand zich aanmeldt, de overheid zal overgaan tot de teraardebestelling van de stoffelijke overschotten. Drie van de lijken liggen er al sinds 2022 in het mortuarium en de overige zeven zijn er sinds 2023.

Het ligt niet in de bedoeling de lijken langer in het mortuarium te houden. Hij onderstreept dat er wel mensen zich aanmelden voor de stoffelijke overschotten van hun geliefden, maar de frequentie van het aanmelden is vrij laag. Hij doet de oproep aan de nabestaanden zich alsnog aan te melden bij de politie of het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De nabestaanden hebben daartoe twee weken de gelegenheid.

Het kan zijn dat de overleden personen jaren een zwerversbestaan hebben geleden en in andere gevallen gaat het om stoffelijke resten van buitenlanders. Van de buitenlanders zijn er doorgaans geen familieleden in Suriname. Daardoor is de overheid genoodzaakt over te gaan tot de begrafenis van de lijken. Kenswil geeft aan dat eind vorig jaar al zo een oproep was geplaatst, waarbij nabestaanden werden opgeroepen, maar er niet voldoende was gereageerd door familie of nabestaanden. Indien de nabestaanden zich aanmelden, kan er ook een regeling met hen worden getroffen als het gaat om de mortuariumkosten. Er bestaat de mogelijkheid tot het maken van financiële afspraken. “Het zou op zijn plaats zijn als de nabestaanden zich melden, want hun geliefde of het overleden familielid kan niet daar blijven liggen”, aldus Kensmil. Het gaat om de stoffelijke resten die al langere tijd in het mortuarium liggen waarvan de teraardebestelling nog moet plaatsvinden.

Sahid Ali Maulabaks is op 20 februari 2022 dood aangetroffen op een perceel aan de Commissaris Thurkowweg. Verder is het lijk van een zwerver gevonden in de cultuurstudio bij het Fort Zeelandia en het lijk van een zwerver op de hoek van Anamoe- en Jan Steenstraat. Het ontzielde lichaam van Mulchand Karoo ligt ook in het mortuarium, evenals het lijk van een persoon die dood werd aangetroffen aan de Louiselaan. Verder is een lijk aangetroffen langs de Brownsweg en een bij een aanrijding aan de Anton Dragtenweg. Een ontzield lichaam werd aangetroffen dicht bij de Surinamerivier aan de Mangrovestraat in het ressort Beekhuizen en twee lijken zijn van personen die in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn overleden.

Opvallend is dat bij twee van de lijken is aangegeven dat ze zwervers waren en dat hun lijken op straat zijn gevonden. In beide gevallen is de identiteit van de mannen niet bekend bij de autoriteiten en is het ook niet gelukt te achterhalen hoe oud deze mannen ongeveer waren toen zij kwamen te overlijden. Behalve de twee zwervers zijn er nog vier andere lijken van mannen die ook op straat zijn gevonden waarvan geen enkel gegeven bekend is.

Familieleden van de tien personen wiens lijken al voor langere periode in het mortuarium zijn, worden opgeroepen om binnen twee weken contact te maken met het Korps Politie Suriname, de deelstructuur  Forensische Opsporing  op het telefoonnummer  404022  of  het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo op het  telefoonnummer  442222 toestel 287 om de begrafenis van de overledene ter hand te nemen.

 

WJ