VVEPS: “Justitiële autoriteiten hebben nagelaten op te treden in brandstichtingszaak”

PARAMARIBO/PAPATAM – Bestuur en leden van de Volle Evangelie en Pinkster Gemeenten en Bedieningen in Suriname (VVEPS), het overkoepelend orgaan van volle evangelie- en pinkstergemeenten in Suriname, zijn verontwaardigd over het incident dat zich vorige week zondag heeft voorgedaan te Papatam ,Marowijne. Bij dit incident is door een kwaadwillige brand gesticht in een gemeente van de VVEPS.

De VVEPS vermoedt dat de dader dezelfde persoon is die eerder leden van deze kerk had bedreigd en had aangegeven het kerkgebouw in brand te zullen steken. De reden die hij daarvoor opgaf, is dat de activiteiten van de kerk belemmerend werken op zijn spirituele activiteiten als bonuman.

“Middels deze verklaring keuren wij van de VVEPS deze agressieve en barbaarse daad ten zeerste af. Wij zijn de mening toegedaan dat een dergelijke handeling van vijandigheid niet thuis hoort in een geciviliseerde samenleving. In een land waar de grondwet aangeeft dat er vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting is, zou een dergelijke handeling die een uiting is van onverdraagzaamheid, niet mogelijk moeten zijn”, aldus de VVEPS.

Het bevreemdt de VVEPS dat de justitiële autoriteiten, die op de hoogte zijn gebracht van deze criminele daad, tot nog toe hebben nagelaten om op een gepaste wijze op te treden tegen de persoon in kwestie. De overkoepelde religieuze organisatie meent dat dit nog verder inbreuk doet op het reeds ver weggeëbde veiligheidsgevoel binnen de Surinaamse samenleving. Het geeft namelijk het gevoel dat elke willekeurige persoon of instantie straks het slachtoffer kan worden van een dergelijke barbaarse handeling zonder daarna gerechtigheid te hoeven verwachten. De VVEPS dacht dat wij met zijn allen dat tijdperk uit onze geschiedenis reeds hadden afgesloten.

“Wij roepen de justitiële autoriteiten op om volgens hun grondwettelijke taak gepast op te treden tegen de dader of daders van het incident te Papatam. Ook roepen wij de samenleving als geheel op om meer verdraagzaamheid te betrachten tegenover elkaar. Door elkaar steeds tegen te staan en te bevechten, zullen wij nooit ontwikkeling teweeg kunnen brengen in ons geliefd land Suriname, en worden wij zo zelf het slachtoffer van onze eigen onverdraagzaamheid. Laten wij met zijn allen dit pad van verdeeldheid verlaten en de handen ineen slaan om Suriname vooruit te helpen”, aldus de VVEPS…[+]