binnenland

Vijftien rovers maken ruw goud buit

dief2

PARAMARIBO – Vijftien rovers hebben onlang bij een beroving op een goudconcessie in het district Brokopondo een hoeveelheid ruw goud buitgemaakt. Vijf van hen waren gewapend met jachtgeweren en vuistvuurwapens. Uit verklaringen schijnt dat de kapitein van het dorp ook betrokken zou zijn bij de beroving, maar dat is niet duidelijk. Er zou een afspraak zijn tussen de aangever en de dorpskapitein om 10 procent van de buit af te staan ten behoeve van het dorp. Dat bleef echter uit omdat de benadeelde ondernemer zich niet aan de afspraak had gehouden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie is nog bezig met het onderzoek. De rovers zijn voortvluchtig…[+]

Multidisciplinaire inspectie nog steeds gaande

salon

De multidisciplinaire inspectie, die gevoerd wordt in het kader van de controle en naleving van de Covid-19 protocollen, is nog steeds gaande. Het gaat om de clusterinspectie die gedaan wordt door zes verantwoordelijke ministeries. Ingaande 24 december, gelden de aangescherpte maatregelen die door de regering zijn gepresenteerd.

Conform de mededelingen geldt dat alleen de essentiële diensten, door de regering genoemd, diensten mogen aanbieden. Tegen de bedrijven die niet behoren tot de essentiële diensten en toch open zijn voor het publiek, zullen er harde maatregelen getroffen worden en eventueel overgaan tot intrekking van de vergunning. Ook zijn uitvaartbedrijven verplicht contact te maken met het Clusterteam die de nabestaanden zal begeleiden, aan de hand van de Covid-19 preventie protocollen voor uitvaarten.

De afgelopen dagen zijn er harde maatregelen getroffen tegen bedrijven die de Covid-19 protocollen niet (voldoende) naleven. Dit om de verspreiding van het virus te beperken en zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden. Het gaat om de clusterinspectie die gedaan wordt door de Arbeidsinspectie van de het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Politie en de Bestuursopzichters van de districtscommissaris behorende bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Voor meer informatie, klachten en aanmeldingen van bedrijven en belanghebbenden kan er gemaild worden naar: clustercovid19team@gmail.com. De uitvaartbedrijven kunnen zich ook telefonisch aanmelden op: +597 8265056 (mevrouw M. Nelson)…[+]

Medische Zending bezorgd om nieuwe trend COVID-19

covid 19

PARAMARIBO – De Medische Zending maakt zich zorgen over de hernieuwde toename van het COVID-19 positieven in Suriname. Meer nog om de isolatie en quarantaine faciliteiten die nog opgezet moeten worden in het binnenland. Met de lockdown en de feestdagen in het vooruitzicht ziet de MZ ook een trek van personen richting het binnenland met alle gevaren van dien. Ook in het binnenland zijn er in de afgelopen week positieve gevallen geregistreerd voornamelijk afkomstig van de mobiele populatie in de goudvelden. Via een van de MZ poliklinieken is een persoon werkzaam in een van de goudvelden positief bevonden. De afgelopen dagen is er een epidemiologische missie geweest naar het Njoen Jacob Kondre gebied waarbij zowel van de goudvelden als van de dorpen personen, indien suspect, zijn gescreend en geswabd. De positieven zijn in de dagen voor het testen, normaal in contact geweest met anderen, en zo vele personen blootgesteld aan COVID-19 besmetting. Een toename in de mobiele alsook de stabiele populatie is bijna vanzelfsprekend. MZ doet daarom een beroep op een ieder die in de afgelopen periode verbleef in de goudvelden of omliggende dorpen en verschijnselen vertoont, om zich aan te melden op één van de poliklinieken van MZ waar zij gescreend en indien nodig, geswabd kunnen worden. Ook roept zij de gemeenschap van het binnenland op om alert te blijven en elke verschijnsel serieus te nemen en contact te zoeken. Massale trek van en naar het binnenland van Suriname wordt afgeraden…[+]

Vier jaar celstraf voor verkrachting oma

rechten 3c

PARAMARIBO – Wilfred M (26) is  veroordeeld tot vier jaar celstraf voor verkrachting van een tachtigjarige vrouw op 7 maart aan de Mayosteeg. Rechter Maytrie Kuldipsingh nam de strafeis van het Openbaar Ministerie over.

Advocaat Harold Belfor heeft na het vonnis aan zijn client uitgelegd waarvoor hij is veroordeeld. Hij betoogde eerder dat de man onder invloed van stimulerende middelen opgewonden raakte en overging tot de daad. Belfor vroeg acht te slaan op het psychologische rapport. De psycholoog vindt dat het strafbare feit aan Wilfred M in verminderde mate kan worden toegerekend. “Ik heb er echt spijt van. Dit gaat nooit meer gebeuren”, zei Wilfred M in zijn laatste woord. De man verklaarde dat hij een grove fout heeft gemaakt door seks te hebben met de oma. Hij zei dat de vrouw hem had geroepen. In een verklaring zei hij de vrouw om seks en een kus te hebben gevraagd waarmee volgens hem de vrouw akkoord ging. Hij had sukru gebruikt en was zichzelf pas op het politiebureau. De bejaarde was alleen thuis toen zij is verkracht. Haar dochter was inkopen gaan doen, maar toen zij terugkwam vertelden buren dat haar moeder was verkracht. Wilfred M ging op het erf van het slachtoffer. Hij hield de tachtigjarige vast en liet haar vallen onder de manjaboom. Hij verkrachtte de bejaarde. Het slachtoffer verklaarde dat zij pijn overhield van de verkrachting. Zij kon niets doen omdat de man sterker is. Een buurmeisje heeft Wilfred M herkend aan zijn gezicht en kleding toen hij bezig was in de morgenuren de seksuele handelingen met het slachtoffer te plegen…[+]

Unieke levensreddende operatie bij baby in St. Vincentius Ziekenhuis

foto unieke leveroperatie bij baby in SVZ 2 - chirurgen tijdens de operatie

PARAMARIBO – Op zaterdag 19 december  werd in het St. Vincentius Ziekenhuis bij een baby van twee maanden oud een unieke levensreddende operatie uitgevoerd. Baby Amalia (achternaam wordt om privacy redenen niet gegeven) is geboren met een zogeheten galwegatresie, een aangeboren afwijking waarbij de galwegen in de lever niet zijn aangelegd. Hierdoor is er geen verbinding tussen de lever en de dunne darm, waardoor de stof bilirubine zich ophoopt in de lever en zich op den duur opstapelt onder de huid. De baby krijgt dan geelzucht, waarbij de huid en de ogen geel kleuren.

Dit probleem moet binnen 90 dagen worden verholpen, omdat de lever anders onherstelbare is beschadigd en de baby zou komen te overlijden. De operatie staat bekend als de Kasai operatie (genoemd naar de Japanse chirurg Morio Kasai die deze operatie nauwkeurig heeft beschreven). De Kasai operatie wordt niet in Suriname uitgevoerd. Ook in Nederland is dit een zeldzame operatie, het komt ongeveer tien keer per jaar voor en wordt uitgevoerd in het gespecialiseerd Kinderlevercentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In Nederland kost een leveroperatie bij een kind gemiddeld 70.000-80.000 euro.

In overleg met de ouders van baby Amalia heeft behandelende kinderarts Werner Keenswijk de vorige week dr. Krishna Khargi, dr. Pranobe Oemrawsingh en het Diaspora Platform Nederland benaderd om na te gaan of er vanuit Nederland hulp verleend kon worden om het leven van baby Amalia te redden. Khargi heeft gelijk contact gelegd met het afdelingshoofd prof. Robert Porte en leverchirurg dr. Ruben de Kleine van het Universiteitsziekenhuis Groningen. Terstond werd besloten dat de chirurgen De Kleine en Khargi naar Suriname zullen overkomen om bij te staan bij de leveroperatie van baby Amalia in het St. Vincentius Ziekenhuis. Ook chirurg Andy van Brussel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, deels opgeleid in Groningen, heeft zijn hulp aangeboden bij de operatie. Het eigen team van St. Vincentius Ziekenhuis bestond uit kinderartsen, anesthesisten, operatieassistenten, laboranten en andere ondersteunende krachten. Prof. Porte was via video conferencing vanuit Nederland eveneens nauw betrokken bij de operatie.

De operatie van baby Amalia op zaterdag heeft ruim vijf uren geduurd en verliep zonder complicaties. Eerst werd een buiksnede gemaakt, waarbij de lever en restant galwegen werden vrij gelegd. Vervolgens werd een stuk dunne darm op de lever/galweg poort gehecht. De buik werd gesloten waarbij tijdelijke slangetjes werden achtergelaten om wondvocht te doen afvloeien. De baby is na de operatie naar de Intensive Care gebracht en maakt het goed. De postoperatieve zorg wordt verzorgd door de kinderartsen, anesthesisten en chirurgen van het St. Vincentius Ziekenhuis. Het hele team dat betrokken is bij de operatie van baby Amalia op zaterdag is enorm voldaan dat de complexe Kasai operatie in het St. Vincentius Ziekenhuis tot een goed eind is volbracht. De afgelopen week is dag en nacht gewerkt aan de voorbereidingen van deze operatie. Het OK-team is verheugd dat al deze inspanningen gelukkig niet voor niets zijn geweest. In het verlengde van de operatie van baby Amalia in het St. Vincentius Ziekenhuis zal hetzelfde team op zondag 20 december eveneens assisteren bij een leveroperatie van een 11 maanden oude baby in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo…[+]

Volksgezondheid attendeert op in acht nemen maatregelen

coronavirus

Het aantal COVID-19 positieve gevallen is dezer dagen weer fors aan het stijgen. Daarnaast zijn er ook gevallen van griep die gedurende deze periode veel voorkomen, echter is het onderscheid tussen een griep en COVID-19 alleen te maken middels een COVID-19 test. De regering van Suriname heeft verscherpte maatregelen afgekondigd om zo de verspreiding van het coronavirus enigszins tegen te gaan.

Griep komt in verschillende varianten voor en met de toename van het aantal COVID-19-besmettingen is het zeer aangeraden om te gaan swabben, indien u de symptomen en/of verschijnselen van griep heeft. Alleen door testen weet u wat het in werkelijkheid is. Vraag: Wat doet u wanneer u één van de onderstaande klachten krijgt/heeft? – Koorts (ten minste 37,5°C) zonder duidelijk ander focus (of koortsig gevoel). – Hoesten. – Verlies van smaak of reuk. – Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak. – Diarree of braken. – Misselijkheid. – Vermoeidheid. – Koude rillingen. – Kortademigheid. – Keelpijn. – Verwardheid. – Hoofdpijn (relatief vaak retro-orbitaal). – Loopneus. – Algehele malaise/algeheel onwel voelen,  – Bilaterale non purulente conjunctivitis, – Inflammatie aan handen of voeten, – Rash, – Bilaterale non purulente conjunctivitis, – Inflammatie aan handen of voeten, Antwoord: U blijft thuis en u belt uw huisarts of 178. Op basis van de klachten zult u nadere informatie krijgen m.b.t. het doen van een COVID-19 test. Het ministerie van Volksgezondheid attendeert u nogmaals erop om zich aan de maatregelen te houden, te weten: mondmasker aandoen, afstand houden van 1.5 meter en handhygiëne in acht nemen…[+]

Regering zal komende dagen flink uitkeren

jeugdparlement

PARAMARIBO- De regering zal de komende dagen diep in de buidel tasten. De oudejaarsuitkering van 300 SRD zal worden uitbetaald aan allen die daarvoor in aanmerking komen. Voor de zorgsector komt de regering ook over de brug met 750 SRD aan COVID-bonus. “Dus begin komende week. Samen ook met de 300 SRD die wij de oudejaarsenveloppe noemen. Dus totaal zullen deze mensen 1050 SRD extra ontvangen”, zegt minister Armand Achaibersing van Financiën. 

In voorbereiding is ook een Covid-steun aan bedrijven. De hoop was dat de coronacrisis behoorlijk onder controle zou blijven, zodat de handel wederom op gang kon komen. De afgelopen is het aantal nieuwe gevallen behoorlijk toegenomen en dreigt er wederom een zorgwekkende situatie ter ontstaan met alle gevolgen van dien voor het zakenleven. “Dat is jammer genoeg niet het geval”, zegt Achaibersing. Wij zullen de bedrijven die ondersteuningen nodig hebben registreren en die ondersteuning bieden daar waar mogelijk. Het liefst langs de fiscale weg, omdat we dan ook zeker van zijn dat iedereen in het systeem is. Maar we gaan de bedrijven wel ondersteunen die slachtoffer zijn geworden van de Covid-situatie.”…[+]

Politie lost schoten voor auto-inbreker

pistool

PARAMARIBO – De politie was deze week genoodzaakt schoten te lossen voor een auto-inbreker. Het gelukte haar echter niet de man aan te houden. Bij de politie kwam de melding van een diefstal uit een auto op het Hanna’s Lustproject. Zij rukte meteen uit en ging naar de plaats voor onderzoek. Zij betrapte de verdachte op heterdaad toen hij bezig was met de diefstal. Bij het zien van de politie sloeg de man op de vlucht. De agenten waren genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen, maar de inbreker wist te vluchten in een menigte. De politie is nog bezig de verdachte op te sporen…[+]

Politie wil overtreders lockdown het niet te moeilijk maken

opening politie

PARAMARIBO- Het opleggen van boetes aan personen die zich niet houden aan de vastgestelde COVID-19-maatregelen blijft vooralsnog uit. Er wordt zelfs overwogen om de boetelijst op te schorten. “Maar als die samenleving of het gedrag van onze medemens ons noopt tot het opleggen van boetes of het treffen van zwaardere maatregelen, omdat die dreiging van dien aard is dat het besmettingsgevaar groter wordt, dan zullen wij geen andere optie hebben dan alle mogelijkheden die de wet ons biedt legitiem te gebruiken”, zegt Rishi Akkal, lid van het Outbreak Management Team (OMT)

De politie-inspecteur zegt dat er vermanend opgetreden zal worden, maar dat mensen naar een plek van bewaring zullen worden overgebracht bij accessen die de openbare orde verstoren. Er zijn verschillende wettelijke instrumenten die gebruikt kunnen worden. Een daarvan is het opleggen van een boete. Hij hoopt dat het niet zover komt en dat de samenleving zich constructief opstelt waardoor het politiewerk niet wordt bemoeilijkt. “Let wel, de bestuursrechtelijke boete. Bij recidive wordt zo een gedraging gekwalificeerd als een strafbaar feit, met name overtreding. Dan kan de politie samen met het Openbaar Ministerie tot die strafprocesrechtelijke afhandeling overgaan”, aldus Akkal. Het worden zware dagen voor de wethandhavers en bestuursdiensten om naleving van de veiligheidsprotocollen te garanderen. “Ik wil de samenleving vragen om ons niet te zien als een vijand, maar zie ons als een rots in de branding in deze strijd tegen de pandemie.”…[+]

Dc Rajdjab lanceert ‘Het Geheugen van Noord Commewijne’

dc

Districtscommissaris (dc) Mohamedsafiek Radjab heeft met het schrijven van een commentaar op een van de gepubliceerde verhalen de website https://geheugenvancommewijne.sr/ officieel gelanceerd. De lancering vond plaats op woensdag 16 december 2020 tijdens een ceremonie te Frederiksdorp, Commewijne. ‘Het Geheugen van Noord Commewijne’ verzamelt niet eerder vastgelegde persoonlijke verhalen van oude en nieuwe generaties van het district. Het project is een initiatief van de Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Suriname – Nederland en Hogeschool Amsterdam, financieel mogelijk gemaakt door Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN), en uitgevoerd in samenwerking met adviesbureau Berenschot, NIKOS, Openluchtmuseum Fort Nw- Amsterdam, Amsterdam Museum en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

De verhalen nemen buitenstaanders bij de hand mee door Noord Commewijne en biedt gelegenheid niet alleen het gebied, maar ook mensen beter te leren kennen en begrijpen. Dc Radjab heeft de initiatiefnemers en alle partners gecomplimenteerd en gefeliciteerd met deze bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van Commewijne. ‘U zet hiermee Suriname in het algemeen, en Commewijne in het bijzonder op de kaart,’ aldus de burgervader. Voorafgaande aan de lancering gaf hij een korte presentatie van het district. Na de ceremoniële lancering hadden aanwezigen de gelegenheid om samen de website te bezoeken en stil te staan bij enkele van de verhalen. Gerald Alberga is voorzitter van de Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Suriname – Nederland. Hij memoreerde dat Commewijne vroeger een van de bloeiende districten was, lang voor de opkomst van de mijnbouwindustrie in Suriname. Er kwam daarna een tijd van verval, maar Alberga gelooft in een herleving van de glorie en een bloeiende toekomst voor Commewijne. ‘Er ligt nog steeds een schat hier in Commewijne, en dat ligt in de geschiedenis die hier in het district verborgen ligt,’ aldus de stichtingsvoorzitter…[+]