binnenland

Overvallers die omgeving Van ’t Hogerhuysstraat onveilig maakten veroordeeld

11 (19.00 uur) Overvallers die omgeving

PARAMARIBO – Rafiendo S. en Wijai J. zijn veroordeeld voor het plegen van overvallen in de omgeving van de Van ’t Hogerhuysstraat. Rafiendo S. is gevonnist tot drie jaar celstraf en Wijai J. tot drieënhalf jaar gevangenisstraf.
Op 16 juni 2023 is een vrouw beroofd van haar halsketting. De vrouw verklaart dat Rafiendo S. haar halsketting heeft weggerukt. Op 20 juni 2023 is een man beroofd van SRD 200, een mobiele telefoon en een autosleutel, waarbij hij beide verdachten heeft herkend. Rafiendo S. had ten tijde van de beroving een wapen bij zich. Bij de derde beroving op 28 juni is een man beroofd van 150 euro en SRD 50 duizend. Deze benadeelde heeft Wijai J. tijdens de overval met een wapen gezien. Zijn tas werd weggenomen.
Rafiendo S. wees met zijn vinger naar het slachtoffer alsof hij gewaarschuwd was. Wijai J. verklaarde dat hij de vrouw die op 16 juni 2023 is beroofd, voor het eerst zag. Hij ontkende ook betrokken te zijn geweest bij de twee andere berovingen. Rafiendo S. gaf zijn alibi op. Hij beweerde thuis bij zijn opa te zijn geweest ten tijde van de berovingen, maar zijn opa kon dat niet met zekerheid bevestigen. Wijai J. beweerde bij zijn zus te zijn geweest. WJ…[+]

Moordverdachte vraagt naar huis te gaan

Oom schuldig aan verwonden jongeman om nichtje

PARAMARIBO – Carlos S., die verdacht wordt van het vermoorden van een vrouw in een pension, heeft de rechter gevraagd om hem naar huis te sturen. Rechter Maytrie Kuldip Singh hield de man voor dat hij wordt beschuldigd van moord en doodslag. Zij zal deze zaak eerst onderzoeken, waarvoor Carlos S. in detentie blijft.
De magistraat bood de verdachte de mogelijkheid om de zaak samen met zijn raadsvrouw Shefani Amirkhan te bespreken. Amirkhan heeft nog geen gesprek gevoerd met de verdachte en heeft ook geen beschikking over het dossier. Een medewerker van het pension heeft Carlos S. niet herkend als de persoon die samen met het latere slachtoffer in het pension kwam. De vrouw is om het leven gebracht in een kamer van het pension op 18 februari 2021.
De getuige, werkzaam in het pension, hielp het latere slachtoffer toen zij in een auto op het pensionterrein aankwam. Hij deed de gordijnen van de garage dicht waar de vrouw haar voertuig had geparkeerd. Hij zag de vrouw als bestuurder in de auto. Er zat een persoon op de achterbank, maar de getuige heeft het gezicht van die persoon niet gezien. Hij weet wel dat de persoon op de achterbank een mondkapje op had. De getuige ontving het geld voor de kamer van de vrouw, waarna de vrouw en de persoon de kamer ingingen. Hij beschreef het postuur van de persoon als mollig.
Naderhand werd de vrouw halfnaakt voor de badkamer in de kamer van het pension dood aangetroffen, maar de persoon met wie zij naar de plaats kwam, was nergens te vinden. WJ…[+]

Bejaarde man beroofd van tas

PARAMARIBO – Een 69-jarige man is zaterdag aan de Rio Negrostraat beroofd van zijn tas, waarin zich 300 euro, USD 500, een onbekend bedrag in SRD en belangrijke documenten bevonden. Hij werd overvallen door een rover op een bromfiets.
Uit verklaring van het slachtoffer blijkt dat hij bij zijn voertuig stond toen een man op een blauwe bromfiets naast hem stopte. De crimineel haalde daarbij een mes tevoorschijn en rukte de schoudertas van het slachtoffer weg. Na de daad vluchtte de verdachte op zijn bromfiets in de richting van de Belemstraat. Het slachtoffer heeft aangifte van diefstal met geweld gedaan bij de politie, waarbij hij melding maakte van de diefstal van USD 500, 300 euro, een onbekend bedrag in SRD en documenten. De politie ging na de melding naar de plaats voor onderzoek. De verdachte wordt nog opgespoord. WJ…[+]

Raadsman constateert dat de Staat zich niet aan de wet houdt

8 (13.00 uur) Raadsman constateert

PARAMARIBO – Raadsman Raoul Lobo heeft geconstateerd dat de Staat zich niet aan de wet houdt door voor veroordeelden, van wie de voorwaardelijke invrijheidstelling is afgewezen, een raadsman toe te voegen. Hij verwijst naar artikel 33 lid 4 van het Wetboek van Strafrecht, waarin is opgenomen dat er voor een veroordeelde ter gelegenheid van het indienen van een bezwaarschrift en voor de behandeling daarvan een raadsman wordt toegevoegd.
Veroordeelden weten niet altijd dat zij binnen veertien dagen nadat hun voorwaardelijke invrijheidstelling is afgewezen door de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling bezwaar kunnen aantekenen bij de rechter die hen heeft veroordeeld. Inmiddels zit Maikel N. (44) al twee derde van zijn straf uit. De Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling heeft de voorwaardelijke invrijheidstelling van Maikel N. afgewezen. Er werd geen raadsman aan hem toegevoegd. Daarom heeft Maikel N. niet binnen de wettelijke termijn van veertien dagen bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling bij de rechter.
Lobo had bij de behandeling van de strafzaak van Maikel N. bij de rechter gediend als raadsman. Nadat Maikel N. was veroordeeld en het vonnis tegen hem in kracht van gewijsde was gegaan, eindigde de taak van Lobo. Lobo is door Maikel N. als gekozen raadsman wederom benaderd nadat de wettelijke termijn van de indiening van het bezwaarschrift voor de voorwaardelijke invrijheidstelling was verstreken.
“De Staat moest zich aan de wet houden en een raadsman toevoegen”, vindt Lobo. Maikel N. is al acht keer veroordeeld. Het Openbaar Ministerie verzocht de rechter om de niet-ontvankelijkheid uit te spreken, omdat de veroordeelde het bezwaarschrift niet binnen veertien dagen heeft ingediend. De rechter heeft het verzoek tot de voorwaardelijke invrijheidstelling afgewezen. Maikel N. blijft in detentie. WJ…[+]

Ondernemers binnenland willen serieuze aanpak criminaliteit

7 (11.00 uur) Ondernemers binnenland willen serieuze aanpak criminaliteit cr

PARAMARIBO – Ondernemers die in het binnenland werken en voornamelijk goederen zoals goud of geld naar de stad transporteren, willen een serieuze aanpak van de criminaliteit in het binnenland. De ondernemers vragen zich af waarom de politie niet zichtbaarder is in het binnenland. “Er is geen werkgelegenheid in de districten en wij proberen door middel van goudwinning wat te verdienen, maar worden steeds weer geconfronteerd met gewelddadige berovingen. Ik weet niet waarom er geen hulpposten van de politie komen op strategische plekken, ook al moeten wij als ondernemers betalen, zullen wij bereid zijn om te betalen zodat wij in een veilige omgeving kunnen werken”, vertelt een ondernemer.
De ondernemer betreurt recente berovingen waarbij op slachtoffers is geschoten. Hij vraagt zich af wanneer de criminaliteit wordt ingedamd. Volgens de ondernemers werken zij niet meer met een gerust gevoel, omdat zij elke moment het doelwit kunnen worden van een gewapende roofoverval. De ondernemers stellen dat als de regering geen maatregelen neemt, alle bedrijven in het binnenland hun deuren zullen sluiten, wat zal leiden tot werkloosheid. Ze doen een dringend beroep op de ministers van Justitie en Politie en Defensie om samen te werken en controleposten te plaatsen om de veiligheid te garanderen.
De ondernemer uit ook zijn bezorgdheid over de veiligheid van vakantiegangers die het binnenland willen bezoeken. Hij stelt dat de berovingen steeds ergere vormen aannemen. Volgens hem zullen truckhouders straks bang zijn om te werken met ondernemers die hout of andere goederen vanuit het binnenland naar Paramaribo moeten vervoeren, omdat hun veiligheid niet gegarandeerd is. Hij vraagt zich af wie de schade zal vergoeden wanneer truckouders worden beroofd en hun truck wordt vernield. Ook vindt hij dat de straffen voor rovers te laag zijn wanneer ze worden opgepakt. De ondernemer roept de regering op om de straffen te verhogen en forse straffen te geven aan zij die zich schuldig maken aan ernstige misdrijven.…[+]

Rechter verwijst moordzaak Drambrandersgracht naar collega

6 (09.00 uur) Rechter verwijst moordzaak Drambrandersgracht naar collega cr

PARAMARIBO – Rechter Maytrie Kuldip Singh heeft de moordzaak Drambrandersgracht verwezen naar haar collega Roy Elgin. De beschuldiging is dat Glenn S. heeft geschoten op een man aan de Drambrandersgracht met als gevolg dat het slachtoffer is overleden.
Kuldip Singh gaf aan dat zij de zaak van de kompanen van Glenn S. heeft behandeld. Daarom verwijst zij de zaak van Glenn S. naar haar collega. Glenn S. krijgt rechtsbijstand van raadslieden Chandra Algoe en Murwin Dubois. Er zijn al twee verdachten in deze zaak veroordeeld. Het Openbaar Ministerie wil een van de veroordeelden als getuige horen. In de zaak van de andere twee mannen zijn de camerabeelden van het schietincident op 15 december 2022 aan de Drambrandersgracht in de rechtszaal vertoond. Op de plaats werden vijftien hulzen aangetroffen. Er zou zijn geschoten tijdens een drugsdeal, met als gevolg dat een persoon dodelijk werd geraakt. WJ…[+]

Boze landbouwers zullen politiek antwoord geven

5 (07.30 uur) Boze landbouwers zullen politiek antwoord geven cr

NICKERIE – Boze landbouwers vragen zich af waarom de regering de landbouwers voor de gek houdt over de uitbetaling van de compensatie. Zij zullen hierop op 25 mei 2025 politiek antwoord geven.

Onlangs heeft president Chandrikapersad Santokhi aangegeven dat de uitbetaling over de beloofde compensatie in juli zal plaatsvinden. Het is nu de laatste week van juli en de landbouwers vernemen dat de regering nog bezig is de administratieve zaken in orde te maken. De landbouwers vinden dat de regering geen valse belofte moet doen als zij deze niet kan nakomen.

Na de toezegging van de president rekenden de landbouwers op de subsidie, omdat zij nu moeten bemesten. Landbouwers hebben de afgelopen seizoenen te maken gehad met rattenplagen en extreme droogte, waardoor zij verliezen hebben geleden. De president heeft in Nickerie aangegeven dat hij deze boeren niet in de steek zal laten, maar dat er subsidie zal komen, zodat zij verder kunnen. Dit zou aan het begin van het inzaaiseizoen moeten gebeuren, zodat zij geld hebben om in te zaaien.

Ook de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) reageert hierop en zegt dat het blijkt dat de regering de voorkeur geeft aan het uitbetalen van vakantiegelden aan ambtenaren boven het betalen van de compensatie aan de padieboeren. “Vanuit de overheid wordt vernomen dat er een financiële druk is ontstaan wat betreft de staatshuishouding. Er wordt nu met twee maten gemeten en het lijkt erop alsof de boeren op de maatschappelijke ladder aan de onderkant zitten. Immers, behalve de inkomsten uit de rijstexport profiteert de overheid ook van andere inkomsten vanuit de rijstsector. Het is bekend dat deze sector een grote afnemer is van brandstof en dat de overheid alleen al aan de brandstof government take meer dan SRD 7,5 miljoen per jaar verdiend. Boeren zijn dus echt geen derderangsburgers”, luidt de reactie van BSP.…[+]

Verdachte vraagt rechter aandacht voor medische toestand

4 (04.30 uur) Verdachte vraagt rechter aandacht voor medische toestand cr

PARAMARIBO – Clayton L. bracht onder de aandacht van de rechter dat hij nog medische behandeling nodig heeft. Hij heeft last van zijn oog, omdat agenten hem geslagen zouden hebben.
Clayton L. was naar een arts gebracht. Hij is echter niet meer teruggebracht voor controle, hoewel hij naar eigen zeggen wel medische behandeling aan zijn oog behoeft. De rechter heeft het Openbaar Ministerie gevraagd ervoor te zorgen dat de verdachte wel de nodige medische behandeling krijgt.
Clayton L. werd overgeplaatst vanuit het cellenhuis Geyersvlijt naar Latour. Hij werd plotseling geïnformeerd over zijn overplaatsing naar een ander cellenhuis en wilde contact opnemen met zijn advocaat, maar die mogelijkheid werd hem niet geboden. Hij moest zijn spullen pakken en werd vervolgens naar bureau Latour gebracht voor plaatsing in het cellenhuis Latour. Bij aankomst op het bureau werd er een sieraad bij hem gevonden. Agenten hebben hem toen geslagen. Naast Clayton L. liepen ook twee agenten verwondingen op. De politiemannen zijn medisch behandeld.
Clayton L. wordt samen met Joel T. verdacht van een inbraak. Joel T. is eerder in vrijheid gesteld en verscheen niet in de rechtszaal. Tegen hem is vrijspraak gevorderd. Advocaat Chandra Algoe pleitte dat uit de camerabeelden blijkt dat twee gemaskerde mannen de inbraak hebben gepleegd. Zij constateert dat de benadeelde in deze zaak, een politieman, zijn eigen recherchewerk heeft gedaan. Op de beelden is te zien dat een van de inbrekers lichtjes mank loopt. De politieman heeft onderzocht wie in de buurt mank liep en ontdekte dat Joel T. degene is die mank loopt, en daarom heeft hij hem klemgereden. Ook heeft hij een aanhoudingsproces-verbaal opgemaakt. Algoe zegt dat het niet gaat om een aanhouding op heterdaad, waardoor zij zich afvraagt hoe de benadeelde de aanhouding heeft verricht en een aanhoudingsproces-verbaal heeft opgemaakt. WJ…[+]

Bolletjesslikker met cocaïne in reiskoffer aangehouden

Bolletjesslikker

PARAMARIBO – Donevan T. is vrijdag op de Johan Adolf Pengelluchthaven in de kraag gevat met 122 cocaïnebolletjes in zijn reiskoffer. Daarnaast had hij ook enkele drugsbolletjes geslikt.
Donevan T. is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Hij ging vrijdag naar de luchthaven met de intentie naar Nederland te reizen. In zijn reiskoffer werden 122 cocaïnebolletjes aangetroffen, met een brutogewicht van 879 gram. Daarnaast had hij drugsbolletjes geslikt die hij later heeft uitgescheiden. Donevan T. weigerde informatie te geven over hoe hij aan de drugs kwam en voor wie ze bestemd waren. De leden van het Bestrijding Internationale Drugssmokkel Team hielden hem aan en droegen hem over aan de Narcoticabrigade van de politie. De wetsdienaren hebben de drugs in beslag genomen. Het onderzoek is nog gaande. WJ…[+]

Rover benaderde zestigjarige man met smoes

Runaways-don’t-want-to-listen--to-their-parents

PARAMARIBO – Een rover heeft gisteren een zestigjarige man met een smoes benaderd om hem te beroven. Hij maakte een halsketting buit.
Uit verklaring van het slachtoffer blijkt dat hij bezig was onkruid op een adres te verwijderen. De crimineel, die op een bromfiets zat, stopte bij de man. Hij vroeg de zestigjarige zogenaamd naar een locatie en rukte onverwachts de halsketting van het slachtoffer weg. De rover haalde vervolgens een vuurwapen tevoorschijn en loste daarmee vermoedelijk een schot. Na de daad stapte hij op de bromfiets en reed weg.
Het gaat om een blauwe bromfiets waarvan het kenteken onbekend is. De crimineel was gekleed in een witte trui en blauwe broek. Verder had hij een zwarte valhelm op. Het slachtoffer liep geen letsel op en schakelde de politie in die naar de plaats ging voor onderzoek. De verdachte wordt nog opgespoord. WJ…[+]

Verhitte pomphouders geven regering laatste kans

Verhitte pomphouders

PARAMARIBO – In een algemene ledenvergadering zondagavond hebben verhitte leden van de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB), die feitelijk alle pompstations per direct wilden sluiten, besloten de regering een laatste kans te geven. Binnen twee weken moet de regering met een voorstel komen dat werkbaar is voor de pomphouders. Dit zegt Sirodjenie Jankie, de ondervoorzitter van de SSEB, tegen de krant.
Als de regering binnen een week niet aan tafel gaat met de bond en binnen twee weken geen oplossing biedt, zullen alle pompstations alsnog worden gesloten. Jankie zegt dat er al zeker zeven maanden stukken liggen bij de regering waarin de SSEB vraagt naar verruiming van de winstmarge. “Wij zijn degenen die de risico’s dragen, wij zijn degenen die de government take en alle andere inkomsten betreffende brandstof innen voor de overheid, en wij moeten dit ook nog voorschieten, zonder garantie of we de gelden dan wel allemaal terug verdienen of niet. Dus waarom zouden wij geen verruiming van de winstmarge kunnen krijgen? Dit probleem speelt al jaren, maar de overheid blijft het voor zich uitschuiven. Nu hebben de exploitanten er genoeg van en willen ze resultaten zien”, zegt Jankie.
De SSEB is van mening dat de government take is verhoogd en dat de overheid ook de tarieven van alle nutsvoorzieningen de afgelopen maanden heeft verhoogd. Daarom vinden ook de pomphouders dat zij recht hebben op meer inkomsten. De overheid heeft volgens Jankie ook een achterstand in betalingen aan de SSEB. Deze regering heeft een soort korting van SRD 0,50 gegeven op de government take, maar die moest door de SSEB alsnog worden betaald in de verwachting dat de overheid dit zou terugbetalen aan de pomphouders. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. “Ik weet niet exact hoeveel het is, maar het is een behoorlijk bedrag en tot nu toe is dat ook nog niet voor ons gestort. Ook hierover willen de pomphouders uitsluitsel van de overheid”, zegt Jankie.…[+]

Scholier beroofd van telefoon

1 (19.30 uur) Scholier beroofd

PARAMARIBO – Een dertienjarige scholier is vrijdag op het Sosis-terrein in Paramaribo beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij is overvallen door zes jongemannen, die vermoedelijk tussen de 13 en 15 jaar zijn.
Uit verklaring van het slachtoffer blijkt dat hij van school kwam. Hij liep via het Sosis-terrein naar huis. Bij die gelegenheid werd hij door de groep jongens, die gewapend was met messen, aangevallen. De criminelen gingen er met de mobiele telefoon van de scholier vandoor. Het slachtoffer liep een snijwond aan zijn schouder op, waarvoor de politie hem had verwezen voor medische behandeling. De verdachten renden na hun snode daad weg, maar het is onbekend in welke richting zij zijn vertrokken. De politie was naar de plaats gegaan voor onderzoek. De verdachten worden nog opgespoord. WJ…[+]

Criminelen schieten op auto

13 (23.00 uur) Dronken man klapt inspecteur

PARAMARIBO – Drie criminelen hebben woensdag in het district Brokopondo schoten gelost op een auto om de inzittenden te beroven. Zij maakten SRD 800 buit.

Twee van de slachtoffers liepen verwondingen op, terwijl de derde persoon klaagde van pijn. Van een van de slachtoffers is een tas met SRD 800 buitgemaakt. De rovers, die gemaskerd waren, gingen gekleed in het zwart. Twee van hen waren gewapend met schouderwapens en hun kompaan met een vuistvuurwapen.

De slachtoffers zaten in een personenwagen en reden in een zandweg. Zij kwamen vanuit Pikin Saramacca en gingen in de richting van de weg naar Atjoni. De criminelen losten enkele schoten op de auto van de slachtoffers. De bestuurder verloor toen de controle over het stuur en belandde met het voertuig op zijn zij. De rovers hebben de bestuurder en de mede-inzittenden overvallen. Een van de slachtoffers, een mede-inzittende, liep een schotverwonding aan zijn rechtervoet op. De tweede mede-inzittende klaagde van pijn. De bestuurder heeft ook verwondingen opgelopen, maar het is niet bekend of bij hem sprake is van schotverwondingen. De politie kreeg de melding van de beroving en ging naar de plaats voor onderzoek. De verdachten zijn nog voortvluchtig. WJ…[+]