binnenland

Jongedame op straat beroofd

bellers miljoenen euro

PARAMARIBO – Een 29-jarige jongedame is aan de Jacques Gompertsstraat beroofd. Een rover op de bromfiets heeft de daad gepleegd. Volgens het slachtoffer had zij 700 euro en USD 50 in haar tas. Zij liep over de Gompertsstraat toen de crimineel van achteren kwam aangereden. Hij rukte haar tas weg en reed daarna in de richting van de Bazaltstraat. Hij was ongewapend. Het slachtoffer liep geen letsel op. Zij maakte van de beroving melding bij de politie die naar de plaats ging voor het onderzoek. Het kenteken van de bromfiets is niet bekend; de verdachte wordt nog opgespoord…[+]

Brandstoftankwagen over de kop

brandweer

PARAMARIBO – Een brandstoftankwagen is dinsdag over de kop gegaan. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat de brandweer van post Onverdacht de melding kreeg van een brandstoftankwagen die over de kop is gegaan. Het zou zijn gebeurd ter hoogte van Bigi Poika op de Weg naar Apoera. De melding kwam binnen om kwart over negen ‘s morgens. Het voertuig reed vermoedelijk vanuit Paramaribo in de richting van Apoera. “Naar verkregen informatie kreeg het voertuig een lekke band en het is toen over de kop gegaan met een volle tank brandstof vermoedelijk diesel.” Pinas zegt dat de twee inzittenden letsel hebben overgehouden en met de ambulance zijn vervoerd. Ter plaatse hoefde de brandweer niet meer op te treden. Er was geen sprake van brandgevaar….[+]

Geleidelijke herstart van Rosebel Mine Operations

iamgold

Rosebel Gold Mines (“Rosebel”) heeft vanaf 19 juli een aanvang gemaakt met het terugroepen van personeel en contractors om het werk te hervatten, op basis van een gefaseerd terugroepplan. Er is als eerst gestart met medewerkers voor het Saramacca project en zij die drill werkzaamheden zullen uitvoeren. Vanaf 20 juli heeft een deel van de medewerkers van de Rosebel operatie reeds verschillende taken hervat. Het ligt in de bedoeling om tegen 23 juli aanstaande weer operationeel te zijn, echter met minder personeel dan normaliter het geval is.
In de afgelopen periode is de site grondig ontsmet en gereedgemaakt voor de herstart. Momenteel zijn er nog 3 positieve gevallen onder toezicht van de gezondheidsautoriteiten, in stabiele toestand.
De additionele preventieve maatregelen om COVID-19 besmettingen te voorkomen, zijn getroffen zoals aanbevolen door de medische deskundigen o.l.v. Dr. Stephen Vreden, die onze site in Brokopondo tot 2 keer toe hebben bezocht. Samen met dit team van medisch specialisten is er ook overleg geweest tussen bestuursleden van de vakbond, Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (“RGWO”), en de medische afdeling en managementteam van Rosebel op 15 juli, waarbij de aanbevelingen nader zijn uitgelegd en uitvoerig zijn besproken. Hierbij zijn alle vragen naar tevredenheid beantwoord en onduidelijkheden weggewerkt door het team van medische deskundigen. Daarnaast zijn ook specifiek de herstart van de operatie en de voorwaarden besproken. Over de voorwaarden voor de herstart, de aanbevelingen en maatregelen hebben partijen akkoord bereikt, hetgeen ook is bevestigd ten overstaan van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname op 16 juli door Rosebel en de RGWO…[+]

Politie schiet op vluchtende roofverdachte

opening politie

PARAMARIBO – De politie heeft maandag schoten gelost op Gigon P die probeerde te ontkomen aan zijn aanhouding. Gigon P werd geraakt in zijn linker bovenbeen en moest met de ambulance worden vervoerd voor medische behandeling.

Hij had een in- en uitschot in zijn been, waardoor er geen opname in het ziekenhuis nodig was. De recherche Midden-Suriname en het Regio Bijstandsteam Paramaribo waren bezig met de opsporing van Gigon P en zijn kompanen. Zij signaleerden de man in de Faizelweg, maar bij het zien van de politiewagens koos hij het hazenpad. Hij werd meerdere malen gesommeerd zich over te geven aan de politie. Gigon P negeerde toen de waarschuwingsschoten, maar het gelukte de politie hem aan te houden. Zij waren genoodzaakt gericht te schieten op de man die werd geraakt in zijn linker bovenbeen. De politie zette het onderzoek voort en wist twee andere verdachten, Ivanildo M en Hesdy A, ook aan te houden. De mannen, die intussen na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering zijn gesteld, zouden betrokkenheid hebben bij een beroving op 22 mei rond 02.30 uur aan de Jaddoe Persadweg. Daarbij maakten zij een telefoon, een auto, geld en sieraden buit. De auto werd na een paar dagen onbeheerd aangetroffen aan de Meursweg…[+]

Autobestuurster achtervolgd en beroofd

euro

PARAMARIBO – Twee rovers hebben een autobestuurster zaterdag achtervolgd en beroofd aan de Verlengde Hoogestraat. Zij maakten een tas inhoudende 650 euro, persoonlijke spullen en een mobiele telefoon buit.

Het slachtoffer vertelde de politie dat de criminelen zich verplaatsten in een witte auto waarvan het kenteken onbekend is. Een van hen was met bloot bovenlijf, maar had wel een korte zwarte broek aan. Zijn mede-inzittende was gekleed in een blauwe trui en een zwarte broek. Ter hoogte van de Centrale Bank van Suriname aan de Waterkant poogden zij het voertuig van de vrouw klem te rijden. Het slachtoffer wist via de Waterkant over de Saramaccastraat te rijden in de richting van de Zwartenhovenbrugstraat waarna zij vervolgens links afsloeg in de Verlengde Hoogestraat. De rovers achtervolgden haar en reden haar wagen klem ter hoogte van haar woning. Zij beroofden haar onder bedreiging van vuistvuurwapens en maakten de goederen buit. Na de daad zijn zij via de Van Lansbergestraat in de richting van de Dr Sophie Redmondstraat gereden; zij worden nog opgespoord. Het slachtoffer liep geen letsel op…[+]

Geldinzamelingsactie voor slachtoffers rukwinden brengt SRD 46.500 op

srd 43 duizend

NICKERIE – Districtscommissaris Nisa Kurban-Baboe van Nickerie heeft maandagmiddag op haar werkkamer een bedrag groot SRD 46.500 in ontvangst genomen. Het in ontvangst genomen bedrag is de opbrengst van de geldinzamelingsactie die gehouden is voor de zwaarst getroffenen van de rukwinden twee weken gelden.   De geldinzamelingsactie is gehouden op initiatief van de volksvertegenwoordigers van Nickerie op de verschillende niveau’s (assembleelid, districts- en ressortraden) nadat bekend werd dat het commissariaat niet in staat was hulp te bieden aan de mensen die aanzienlijke schade geleden hebben aan hun woning door de natuurramp. De geldinzameling is gehouden nadat toestemming was verleend door de burgermoeder aan de initiatiefnemers. Kurban-Baboe zegt aan de krant dat ongeveer vijftien woningen zijn getroffen in vier van de vijf ressorten. Ze geeft aan dat het district niet over  een noodfonds beschikt waaruit geput zou kunnen worden wanneer schade aan bezittingen van burgers is aangericht door natuurrampen. Aangezien het Districtsfonds niet over de middelen beschikt zou het niet lukken om eenieder die schade geleden heeft te helpen…[+]

VI voor drugsveroordeelde

rechten 3c

PARAMARIBO – Ricard R (56) is voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Hij heeft reeds twee derde van zijn straf uitgezeten.

Rechter Duncan Nanhoe heeft het verzoek van advocaat Chandra Algoe gehonoreerd voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) van de drugsveroordeelde. Hij bood zijn verontschuldigingen aan de man aan dat het lang heeft geduurd dat het verzoek werd behandeld. Vanwege COVID-19 is de zaak niet eerder behandeld. Richard R is reeds veroordeeld tot vijftien maanden celstraf. Op 22 maart had hij reeds twee derde van zijn straf uitgezeten, maar zijn VI werd geweigerd bij een beschikking van de Minister van Justitie en Politie. Algoe zegt dat het bezwaar tijdig is ingediend, maar de behandeling liet op zich wachten. Intussen zat Richard R 14 van de 15 maanden vast. Zij merkt op dat de VI werd afgewezen door de minister omdat er ruimte nodig was voor resocialisatie.  Zij vraagt zich af welk resocialisatieprogramma met de man is doorlopen. Richard R heeft vanaf het begin spijt betuigd. Hij heeft met de politie en het OM meegewerkt. Hij gaf alle informatie door die hij had om een drugsorganisatie te ontmantelen. De man heeft geen verblijfplaats in Suriname en bezit de Guyanese nationaliteit. De vervolgingsambtenaar verzette zich niet tegen het verzoek van de verdediging…[+]

MINISTER WALDEN START KENNINGSMAKINGS RONDE MET VSB EN ASFA

vsb

Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI) is op dinsdag 21 juli 2020 haar kenningsmakingsronde gestart met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Met deze kennismakingsronde wil de bewindsvrouwe nadere afspraken maken voor het uitvoeringsplan betreffende de Public Private Partnership (PPP) waarbij oplossingsmodellen  om te geraken uit de economische depressie reeds grotendeels zijn aangedragen.

Tijdens de afzonderlijke gesprekken is onder andere naar voren gekomen dat het ondernemerschap zorgdraagt voor de economische groei en dat de overheid hierin een faciliterende rol moet vervullen. Een gezonde en eerlijke concurrentie zal daarentegen van eminent belang zijn in het streven naar verbetering van de concurrentiepositie. Verder is vanuit de private sector aandacht gevraagd voor het stimuleren van de locale productie en daarbij ook de export. Minister Walden heeft benadrukt, dat in de nieuwe naam van het Ministerie met Technologische Innovatie zal worden nagegaan welke machines moeten worden aangeschaft om de productie te verhogen. Ook is ze de mening toegedaan, dat er meer marktpenetratie zal moeten plaatsvinden binnen Europa, America en Azië met onze producten. De minister heeft goede hoop, daar er international vertrouwen is in president Santokhi. De bewindsvrouwe kijkt daarom ook uit naar partnerschap met het bedrijfsleven en gaf aan, dat als het goed gaat met de private sector, het ook goed zal gaan met de regering en met het land. Vanuit beide organisaties is dan ook de continuering van een goede relatie onderstreept en is volle ondersteuning aan de nieuwbakken minister toegezegd. Zowel de ASFA als de VSB hebben reeds een aantal aandachtspunten gelist, die zeker zullen worden meegenomen in het herstellingsproces van de economie…[+]

Rover aangehouden

politie

PARAMARIBO – De politie heeft SN maandag kort na een beroving in de kraag gevat. Hij is intussen na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. SN zou samen met een ander de beroving hebben gepleegd. Zij vielen een 41-jarige man aan in de omgeving van de kruising van de Drambrandersgracht en Hofstraat. Het is niet bekend of zij gewapend waren. Zij bedreigden het slachtoffer en maakten zijn portemonnee inhoudende SRD 60, een rijbewijs en identiteitskaart buit. Na de daad sloegen de verdachten op de vlucht. De politie ging na de melding naar de plaats voor het onderzoek. Zij wist een van de verdachten aan te houden, maar de gestolen spullen zijn niet teruggevonden. De tweede verdachte koos het hazenpad; hij wordt nog opgespoord. Het slachtoffer liep geen letsel op…(NU)…[+]

Antwerpen scherpt coronamaatregelen aan na toename besmettingen

antwerpen

Antwerpen voert extra coronamaatregelen in vanwege het toenemend aantal nieuwe besmettingen in de Belgische stad. Zo geldt er vanaf zaterdag een bredere mondkapjesplicht en moeten horecazaken de contactgegevens van klanten noteren, aldus burgemeester Bart De Wever woensdag. De lokale autoriteiten zijn woensdag bijeengekomen om de maatregelen uit te werken. Volgens de burgemeester zijn deze nodig omdat de situatie “bijzonder ernstig is”.

Uit cijfers van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat het aantal coronabesmettingen in Antwerpen sneller stijgt dan in de rest van het land. In zeven dagen tijd zijn 328 personen positief getest, terwijl in andere plaatsen hooguit enkele tientallen besmettingen aan het licht kwamen.(NU)…[+]