Nieuws volgens datum: 5 Apr, 2024

RGD poli’s lamgelegd

RGD

Personeel verscherpt acties
PARAMARIBO – De RGD-poli’s zijn gisteren lamgelegd, omdat het personeel niet aan het werk is verschenen. Het personeel van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft vanaf gisteren de acties verscherpt.

 

Rinaldo Herkul, bondsvoorzitter bij de RGD, vertelt dat alle dispensaties zijn ingetrokken. Eerder werkte het personeel tot 10.00 uur. Ook was er dispensatie verleend aan het personeel dat de middag- en weekenddiensten doet en het ambulancepersoneel. Herkul is niet erover te spreken dat de directie van de RGD niet heeft gereageerd op het schrijven van de bond.

Het personeel van de RGD heeft de overbruggingstoelage over de maanden februari en maart nog niet ontvangen. De bond had eerder aangekondigd dat indien die uiterlijk gisteren niets zou vernemen de acties verscherpt zouden worden. Volgens de bondsvoorzitter heeft de directie aangegeven dat zij geen geld heeft om de overbruggingstoelage uit te betalen. Hij is de mening toegedaan dat het Ministerie van Volksgezondheid de overbruggingstoelage aan het personeel moet uitbetalen, omdat het een overeenkomst is tussen de ziekenhuisbonden en het Ministerie van Volksgezondheid.

Enkele RGD-artsen vertellen dat zij gistermorgen verrast zijn door de verscherping van de acties van het personeel. Het personeel is niet komen werken, waardoor de artsen genoodzaakt waren om de niet urgente gevallen te vragen om de volgende week terug te komen. “Wij hebben de 60-plussers, mensen met chronische ziekten en kinderen geholpen”, stelt een arts. Rayendra Ramautar, voorzitter van de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA) vertelt dat er vanuit de bond geen instructies zijn gegeven aan de artsen. “Wij hebben gezegd dat de mensen die kunnen draaien zonder personeel mogen werken en de artsen die niet kunnen werken mogen zelf een beslissing nemen. Indien er de volgende week geen oplossing komt, zullen wij kijken hoe verder, want zonder het verplegend personeel kunnen wij ook niet veel doen”, stelt Ramautar…[+]

Acht personen dakloos na brand twee woningen  

kbs

Oorzaak muziekbox op matras
 
PARAMARIBO – Twee woningen aan de Alexandrinastraat zijn donderdagavond in vlammen opgegaan. Brandweervoorlichter Olton Pinas geeft aan dat de vermoedelijke oorzaak is dat een man bezig was muziek af te spelen in een van de woningen met een muziekbox op een matras. De muziekbox werd heet met als gevolg dat het matras in brand vloog. Daarna vloog het huis in brand.

 

Het gaat om een laagbouwwoning waar de brand is begonnen en zich heeft verspreid naar een hoogbouwwoning op hetzelfde adres. In de hoogbouwwoning woonden er zeven personen en in het laagbouwpand alleen de man.

De brandweer van post Gemenelandsweg kreeg de melding omstreeks 19.46 uur en ging naar de plaats. Op het adres stonden twee woningen, namelijk een hoogbouwwoning aan de voorzijde en een laagbouwwoning aan de achterzijde. Beide panden zijn in de as gelegd. Geen van de woningen is verzekerd. Twee belendende panden hebben schroei- en waterschade opgelopen. Ook deze panden zijn niet verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.
De brandweer van post Knuffelsgracht assisteerde bij de brand in de vorm van een tankauto en een tankauto­spuit. Ook de brandweer van post Toekomstweg was ter plaatse voor assistentie. De brandweer had de brand omstreeks 21.16 uur onder controle. De brandweervoorlichter geeft aan dat de brandweer reeds gauw ter plaatse was, maar vertraging had omdat voertuigen op de openbare weg waren geparkeerd, waardoor de tankauto niet vlot het brandadres kon bereiken. Zelfs de ambulance en de politie ondervonden last hiervan. Drie personen op het adres voelden zich onwel, maar wilden niet vervoerd worden met de ambulance.

WJ…[+]

Nog steeds onvoldoende bewustzijn over hiv/aids en Soa’s onder jongeren

SOA

PARAMARIBO – Er is nog steeds onvoldoende bewustzijn over hiv, aids en Soa’s onder jongeren. Dit zeggen enkele jongerenwerkers in gesprek met de krant. De jongerenwerkers roepen de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Volksgezondheid op om meer voorlichting te geven over deze ziektes en meer infofilmpjes te maken. Dit komt volgens hen omdat het nog steeds een gesloten onderwerp is, omdat mensen dit nog steeds zien als een ziekte, waar je de persoon niet mag aanraken, anders kan je het ook krijgen.

 

Een jongerenwerker vertelt dat gezien de situatie van het land, waarbij sommige jongeren zelf moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien zij er niet voor schromen een heleboel rare dingen te doen om aan geld te komen. Ook is gebleken dat deze jongeren er alles aan doen om erbij te horen. Ook doen zij een beroep op heren om jonge meisjes hun toekomst niet te verpesten. “Ook al zie je als man dat een jong meisje naar je toe loopt en aangeeft dat zij je leuk vindt, vertel haar dat zij jong is en vergrijp je niet aan haar”, stelt jongerenwerker Dwight Samuel.

“Het baart ons zorgen, omdat we dagelijks geconfronteerd raken met het nieuws dat steeds weer jongeren van huis weglopen met onbekende bestemming. Ook zien en lezen we dat zij weglopen en naar een oudere man gaan, met alle gevolgen van dien”, stelt hij. Hij vraagt de ouders om zoveel als mogelijk te praten met hun kroost. De jongerenwerkers vertellen dat zij die al besmet zijn erover moeten praten en het vertellen aan een vertrouwenspersoon om zo een oplossing te zoeken, zodat zij op tijd hun medicijnen kunnen gebruiken. “De jongeren moeten ook aan hun gedrag werken, want al is er een medicijn tegen hiv kan je nog steeds eraan sterven”, besluiten zij…[+]

Diamanten huwelijk voor echtpaar Ganeshi-Soekoe

Diamanten-huwelijk-voor-echtpaar-Ganeshi-Soekoe

PARAMARIBO – Het echtpaar Ganeshi-Soekoe heeft onlangs in alle stilte zijn diamanten huwelijk herdacht. Dit meldt het Burger Informatie Centrum van Paramaribo-Noordoost.

 

Leo Sewpersad Ganeshi is geboren op 30 maart 1941 in het district Saramacca. Zijn wederhelft is op 4 augustus 1944 in het district Suriname geboren. Zij zijn hindoe.

Het huwelijk was een geregeld huwelijk. Uit dit huwelijk zijn er drie kinderen geboren, onder wie twee jongens en één meisje. Het echtpaar is gezegend met vier kleinkinderen.

Ganeshi was chauffeur bij verschillende busbedrijven. Zo heeft hij werknemers (personeel) werkzaam bij Billiton, Zanderij en Colakreek vervoerd naar en van het werk. Hij vervoerde ook personen die zich verplaatsten met de locomotief in het district Para.

Ganeshi is een vooruitstrevende, hardwerkende en sociaal bewogen mens. Hij heeft altijd de eenheid behouden binnen zijn gezin en familie. Zijn hobby is knutselen met houtsnijwerken. Zijn wederhelft is altijd huismoeder geweest. Haar hobby’s zijn tuinieren en koken.
Hun minder leuke momenten in het leven waren het overlijden van dierbaren. Samen reizen, het gezelschap van zijn wederhelft tijdens de lange busritten en ritten in de locomotief heeft dit echtpaar als zeer leuk ervaren.

De boodschap aan gehuwden en jongeren is: vertrouwen, het uitpraten van problemen of meningsverschillen, eerlijkheid, verdraagzaamheid om de goede vrede te bewaren, niet met elkaar bekvechten, maar de ander gelijk geven en vooral niet boos blijven op elkaar, het is belangrijk dat je studeert, niet afhankelijk bent van je partner, kies een partner met het elfde ontwikkelingsniveau, wederzijds begrip en respect.

Uit handen van districtssecretaris Watson-Panka mocht het echtpaar Ganeshi- Soekoe namens president Chandrikapersad Santokhi en first lady Melissa Santokhi- Seenacherry een gesloten enveloppe en een huwelijksoorkonde in ontvangst nemen…[+]

Twee veroordeelden 8 Decemberzaak ‘totaal’ vergeten

lady-justice

PARAMARIBO – Over Kenneth Kempes en Luciën Lewis, die ook veroordeeld zijn wegens het medeplegen van de 8 Decembermoorden wordt er nauwelijks gesproken. Hoewel het tweetal nog buiten handen van justitie blijft, is zijn opsporingsbericht nooit verschenen. Ook is voor de twee heren, die lijfwachten van Desi Bouterse waren, geen ‘Red Notice’ van Interpol aangevraagd. Dit terwijl van Kemper en Lewis bekend is dat zij in het buitenland zitten. Vernomen wordt dat het tweetal in Nederland vertoeft.

 

Deze 8 December- veroordeelden, die men is vergeten zijn op 29 november 2019 door de Krijgsraad bij verstek veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens het medeplegen van vijftien moorden. In feite was tegen elk van hen twintig jaar celstraf geëist. Behalve dat gedurende het 8 Decemberstrafproces de voormalige lijfwachten nooit zijn verschenen, hadden die ook geen advocaat.

Tijdens de rechtszitting is onder andere naar voren gekomen dat het tweetal een actieve rol had bij het 8 December-gebeuren. Zo had de vervolgingsambtenaar gezegd dat Kempes en Lewis aanwezig waren bij de schietoefeningen en ook slachtoffers ophaalden. Ook maakten zij deel uit toen geschoten werd op de slachtoffers.

Omdat er nog wat schort aan de opsporing van een viertal veroordeelden in het 8 Decemberstrafproces hebben organisaties bijgestaan door jurist Hugo Essed een open brief gestuurd naar de procureur-generaal en president Chandrikapersad Santokhi. Het zit de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, de Stichting 8 december 1982, Vakcentrale C-47 en nabestaanden 8 december 1982 behoorlijk dwars dat een aantal van de veroordeelden van het 8 Decemberstrafproces kans heeft gezien te vluchten en of buiten handen van justitie zijn gebleven. Het gaat in deze niet alleen om Kempes en Lewis, maar ook Desi Bouterse en Iwan Dijksteel. Ook Dijksteel was een lijfwacht van Bouterse.

De vier organisaties menen dat het vertrouwen in de rechtsstaat ernstig is geschaad, omdat twee veroordeelden (Bouterse en Dijksteel) kans hebben gezien te vluchten. Daarnaast menen de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, de Stichting 8 december 1982, Vakcentrale C-47 en nabestaanden 8 december 1982 dat de procureur-generaal en het staatshoofd nog steeds geen uitleg hebben gegeven hoe het mogelijk is geweest dat de veroordeelden hebben kunnen vluchten.

“Het uitblijven van de tenuitvoerlegging van de aan Kenneth Kempes, Luciën Lewis, Iwan Dijksteel en Desiré Delano Bouterse opgelegde gevangenisstraffen, is een verdere ondermijning van de rechtsstaat Suriname, waardoor de sociale cohesie en maatschappelijke harmonie in de samenleving worden aangetast. Tot op heden is noch door de procureur-generaal noch door de president publiekelijk verantwoording afgelegd of informatie verstrekt over hoe de vlucht van voornoemde veroordeelden heeft kunnen plaatsvinden. Ondergetekenden roepen hierbij beleefd, u als procureur-generaal en u als president op, om tezamen en nog meer dan tot nu toe het geval is geweest, alle u ten dienste staande nationale en internationale middelen aan te wenden, om alle voor de 8 Decembermoorden veroordeelde personen op te sporen en de opgelegde gevangenisstraffen ten uitvoer te brengen, alsmede de samenleving daarover te informeren”, aldus een deel van de open brief die gestuurd is naar de procureur-generaal en de president…[+]

Man gets bullet intended for mother-in-law

A taxi driver was shot by his spouse’s brother-in-law, in Campbell Street, Albouystown, Georgetown.
It is alleged he was not the intended target, his mother-in-law told police that the bullet was meant for her. The injured man has been identified as 32-year-old Rafael Hintzen.
Investigations by the police revealed that the victim and one of the suspects are known to each other as they both share a relationship with two sisters who reside in Campbell Street, Albouystown area. According to police, “Information received from the 41-year-old mother-in-law of both the suspect and victim is that on Phagwah day, her nephew sprayed water from a ‘water gun’ on one of the suspect’s friends, to which he (the suspect) was annoyed. Subsequently, she and the suspect (son-in-law) were engaged in a heated argument when he threatened to ‘kill’ her.”
At around 00:10hrs on last Wednesday, Hintzen was in his car which was parked in from of the Campbell Street home. His mother-in-law was said to be seated on a chair in the yard, when the suspect and three other men, all armed with hand guns appeared out of the alleyway opposite the house. The statement from the police said that the men, “started to discharge several rounds in the victim and his mother-in-law’s direction. The victim exited his car and ran into the yard where his mother-in-law was, upon realizing that he was shot in the foot, tried to pull him up the step to get him into the house.”
Furthermore: “In the process of doing so, the woman said that she saw the suspect (her son-in-law) and his accomplices running through the front gate in her direction, firing several rounds at her. Anastacia claimed that she immediately left the victim at the bottom of the stairway, ran upstairs, and closed the door.”
The woman told police that the suspect and his accomplices did not further injure the victim when they caught up with him since she assumed that she was the intended target. It is alleged that there was a car waiting on Campbell Street that the armed men ran back to and made good their escape. The injured man was rushed to the Georgetown Public Hospital Corporation by a relative, where he was seen by a doctor, examined, admitted, and is receiving medical treatment. His condition is stable. Spent shells and warheads were recovered by detectives at the scene and a number of persons were questioned and useful information was received. Police are looking for the suspects as investigations continue. (Kaieteur News)…[+]

‘Ali and Jagdeo don’t want to hold Exxon accountable for misuse of oil money – Norton says

Leader of the Opposition, Aubrey Norton has underscored that the opposition does not have the power to hold ExxonMobil Guyana Limited accountable for the allege misuse of revenues generated from oil.
He said too, that holding Exxon accountable falls under the government’s purview, adding, “Unfortunately, the Vice President [Bharrat Jagdeo] and President [Irfaan Ali] seem not to want to do that.”
Norton was commenting on remarks made by Vice President Jagdeo in relation to Exxon’s expenses. During one of his March press conferences, Jagdeo was asked to provide an explanation to the nation of the massive expenses racked up by United States oil major, Exxon. This publication had asked the politician, who is charged with oversight of the petroleum sector, to provide an explanation on the $133 billion depreciation and amortization costs that were charged to Guyana’s oil revenue by Exxon. In response, Jagdeo said that Kaieteur News should seek clarity from Exxon.
Norton said: “We don’t need to meet out to Exxon. So we don’t have to call on Exxon to do anything this contract [2016 Production Sharing Agreement] gives certain rights duties and responsibilities to the government and those to Exxon.”
He criticised the government’s perceived negligence and incompetence, pledging continued pressure for accountability. The Opposition Leader stated, “If there is transparency that we are calling for, then you will have the information to further pressure the government rather than run in believing that we have somewhat locus standi based on the PSA, to hold the oil company accountable we have to hold the government accountable and the government has to hold the oil company accountable.”
Norton clarified the opposition’s role is pressuring the government for accountability, acknowledging their limitations in contractual matters. “When we become the government we will. But for now, we will keep calling on the government to do what they should,” he added.
Moreover, he noted, “So we will raise the issue, we will put pressure to the government, but as an opposition, we are obligated to deal one, through the parliamentary system, through the government system… we also have the right when we engage them to raise any issue which we have been doing but we must not fool ourselves we are not a party to the PSA.” To this end, Norton said that unfortunately it does not seem that President Irfaan Ali and Jagdeo want to hold Exxon accountable.
At another of his press conferences, Jagdeo had said that while the Ministry of Natural Resources is privy to what is being depreciated and amortized by Exxon, he will not share any details in that regard. Instead, he directed Kaieteur News to write their questions to Exxon. “Yes, the Ministry would know what is depreciated and stuff like that but I’m not gonna go through any financials here because I think Kaieteur has even a more rudimentary understanding of the financials than I do and two, that it can’t be done at a press conference. If you want to have that why don’t you submit in writing to Exxon, ask them, we have noted this- the following things,” Jagdeo said.
Moreover, the Guyana Revenue Authority (GRA) is still to release the reports of two audits on billions of US Dollars in expenses racked up By ExxonMobil from 1999 to 2020. So far two audits have been conducted to review ExxonMobil’s multibillion expenses for the lucrative Stabroek Block. The first was done by a British Firm IHS-Markit and was a review of some US$1.6 billion in costs incurred by Exxon during the period 1999 to 2017. The second was done by a local consortium, VHE, supported by an overseas company for some US$7.3 billion in expenses racked up by the Oil Company from 2018 to 2020. (Kaieteur News)…[+]

14 civil servants arrested on organized crime charges in Ecuador

QUITO – At least 14 civil servants in Ecuador, including judges and police officers, were arrested in a nationwide operation against corruption within the legal system, the country’s Attorney General’s Office said.
Police arrested and raided homes in eight provinces as part of Operation Plague, which targeted civil servants suspected of systematically allowing criminals to elude justice in exchange for “money or favors.”
“Those allegedly involved … benefited highly dangerous people, granting them freedom through legal tricks and abuse of the law,” the office said in a post on social media site X, formerly Twitter.
Judges implicated let criminals already in prison “obtain their freedom illegitimately though it appeared legal,” said the office. The operation aims “to eradicate this plague that operates in the justice system, which has been systematized as a vicious circle and which accounts, once again, for the deep emergence of corruption in state institutions,” it added. (Xinhua)…[+]

China urges Philippines to resolve South China Sea disputes through dialogue

BEIJING – China once again urges the Philippines to respect the facts, and return to the right track of properly managing and resolving disputes through dialogue and consultation as soon as possible, Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin said.
In response to a query concerning an open letter by Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., spokesperson Wang Wenbin said at a daily news briefing that the Philippines keeps accusing China of “intimidating smaller countries” without mentioning at all the Philippine occupation of and encroachment on China’s territory in Nansha Qundao. That is a real propaganda “trap,” said Wang.
“On the issue of Ren’ai Jiao, it’s not the size, but the behavior of a country that determines who is right and who is wrong,” Wang said.
He pointed out that right after the Philippines deliberately grounded its warship on Ren’ai Jiao in 1999, which seriously violated China’s sovereignty, China made demarches to the Philippines, and the Philippines promised to tow away the warship several times. A senior official of the Philippine Department of Foreign Affairs made it clear that the Philippines had no intention of building any facility on Ren’ai Jiao and it doesn’t want to and will not be the first country to violate the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC).
“But 25 years on, not only hasn’t the Philippines fulfilled its promise to tow away the warship, it has even attempted to send construction materials for large-scale repair and reinforcement of the warship in order to build permanent structures on Ren’ai Jiao,” Wang said.
Pointing out that the Philippines has gone back on its words, and stirred up trouble to provoke China, he said the behavior of the Philippines not only breaches the understandings between the two sides on handling the Ren’ai Jiao issue, but also violates the DOC, especially its Article 5 on refraining from action of inhabiting the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays and other features. “The Philippines is clearly responsible for the current tensions in the South China Sea,” Wang added.
Wang stressed that China and Asean countries have long been committed to properly managing and resolving disputes through dialogue and consultation between the states directly involved, and have worked together to jointly maintain peace and stability in the South China Sea, which has kept it generally stable.
However, for some time, the Philippines has been pulling non-regional actors into South China Sea affairs to back Philippine provocations and the violation of China’s sovereignty, he said, adding that the Philippines has been pursing selfish gains at the expense of the consensus reached by countries in the region.
“This is the main reason why the situation in the South China Sea has escalated and become more complicated,” he said.
“We once again urge the Philippines to respect the facts, observe the relevant understandings between the two sides and DOC provisions, follow the consensus reached between China and Asean countries, and return to the right track of properly managing and resolving disputes through dialogue and consultation as soon as possible,” said Wang. (Xinhua)…[+]

Myanmar’s military-ruled capital attacked by drones

13-Myanmar

MYANMAR – The opposition in Myanmar has claimed a rare mass drone attack on the country’s embattled junta government in the heavily guarded capital, Nay Pyi Taw.
The National Unity Government (NUG) – which calls itself the government in exile – said it deployed 29 drones armed with explosives to the airport, air force base and army headquarters.
The junta said it had intercepted the drones, shooting down seven, including one which exploded on a runway.
There were no casualties, they said,
The NUG represents the elected civilian government previously led by Aung San Suu Kyi, which was toppled in a coup in 2021.
Since then it and other opposition groups have been fighting the junta regime, which has begun losing control of large areas of the country.
The country’s three-year civil war has killed thousands and displaced about 2.6 million people according to the UN.
Yesterday morning’s attack on the capital marks another bold, and rare incursion by the resistance groups who are mounting an increasingly effective opposition to the junta.
Nay Pyi Taw is the centre of power for the military regime which named it the capital, replacing Yangon, after it came to rule. Heavily guarded, it has been shielded from much of the fighting that has raged elsewhere across the country.
Last week, the junta even staged its annual Armed Forces Day parade in the city – but the event which showcased tanks, armoured vehicles and thousands of soldiers took place at night.
Yesterday, representatives from the NUG told BBC Burmese they had planned and strategised with several defence groups to conduct the drone attacks.
“The synchronised drone operations were simultaneously executed against Nay Pyi Taw targeting both the military headquarters… and Alar air base,” NUG’s deputy secretary Mg Mg Swe said.
The military reported shooting down four drones at the airport in the capital and three drones which it said approached Zayarthiri township. Officials made no reference to the other drones reported by the opposition.
The NUG earlier this year said more than 60% of the country’s territory is now under the control of resistance forces.
Before yesterday’s attack, the regime was seen to have suffered its most serious setback last October.
An alliance of ethnic insurgents overran dozens of military outposts along the border with India and China. The junta has also lost large areas of territory to insurgents along the Bangladesh and Indian borders.
The fierce fighting has pushed the junta to enforce mandatory conscription. In February – where men aged 18 to 35 and women aged 18 to 27 – would be forced to enlist.
Observers have said the enforcement of the law reveals the junta’s diminishing grip on the country, and the high toll in fighting. There have also been reports of high defection rates.
The Tatmadaw, as the military is known, has not publicly declared the size of its fighting force in recent years.
However the junta still retain significantly more weapons and more advanced firepower than the resistance fighter groups.
As such, opposition groups have pivoted to using commercial drones carrying bombs to target military holds, researchers say. There have been several such “drop bomb” attacks in recent months. (BBC)…[+]

More than a dozen Pakistani judges receive letters with ‘toxic’ powder

12-More-than-a-dozen-Pakistani

PAKISTAN – More than a dozen senior judges in Pakistan have received letters containing a suspicious white powder since last Tuesday, prompting an investigation by the authorities.
Last Tuesday, all the eight judges of the Islamabad High Court received similar mails, with a note in English criticising the “justice system of Pakistan” and even mentioning the term, bacillus anthracis, according to a first information report (FIR) filed by the police in the capital, Islamabad.
Bacillus anthracis is a bacteria that can cause anthrax, a serious infection which can be fatal if immediate treatment is not given.
The next day, four Supreme Court judges, including Chief Justice of Pakistan Qazi Faez Isa, and five judges of the Lahore High Court also received similar letters with the suspected “toxic” material.
Police said a lesser-known group called Tehreek-e-Namoos Pakistan has claimed responsibility for the suspicious letters.
Police officials in Islamabad and Lahore said the letters and their contents have been sent to forensic and security experts for investigation. The authorities have not yet confirmed what the white powder was.
“We are conducting our investigation and we shall provide a prompt update as soon as we have a breakthrough,” a police official involved in the investigation told Al Jazeera on condition of anonymity because he was not authorised to speak to the media.
Tehreek-e-Namoos Pakistan was first heard of in September last year when the authorities were alerted about a suspicious bag found at an upscale hiking trail in Islamabad. The bag contained a letter, hand grenades, a pistol, some bullets and maps of sensitive buildings in the city.
In that letter as well, the obscure group had criticised the “justice system”, saying it had decided to “teach a lesson to judges and generals”. The investigation into the incident is on.
The toxic mails to the top judges came about a week after six judges of the Islamabad High Court wrote a scathing open letter to the Supreme Court, alleging interference by Pakistan’s premier spy agency, the Inter-Services Intelligence (ISI), in judicial matters.
The judges said the ISI had used “intimidatory” tactics such as secret surveillance and even abduction and torture of their family members to influence their decisions in “politically consequential” cases, including against jailed former Prime Minister Imran Khan.
The ISI and the Pakistani military have not yet responded to the allegations.
The government, on its part, formed a one-member commission to investigate the matter. However, the retired judge appointed to the commission refused to take up the responsibility. Subsequently, the Supreme Court constituted a seven-member bench to investigate the allegations made in the unprecedented letter by the judges.
The first hearing of the bench was held, with Chief Justice Isa saying there will be “zero tolerance” as far as threats to the independence of the judiciary are concerned. The next top court hearing on the matter will be held on April 29.
Karachi-based lawyer Abdul Moiz Jaferii said the judges receiving allegedly toxic letters appear “rather peculiar and bizarre due to its timing”.
“From the contents of the letter that was sent, along with the so-called toxic substance in it, it is difficult to determine any commonality of motive for why these judges have been sent these missives,” Jaferii told Al Jazeera.
Imaan Zainab Mazari-Hazir, a human rights lawyer in Islamabad, said whether the letters to the judges are “substantial or a hoax” must be investigated.
Lahore-based lawyer Rida Hosain concurred, saying judges being “explicitly intimidated” is a matter that requires serious and urgent attention.
“No justice system can function if judges are being threatened. It strikes directly at the ability of the judges to decide cases before them without fear and favour,” she told Al Jazeera. (Al Jazeera)…[+]

Israel’s Gantz challenges Netanyahu with call for election amid Gaza war

ISRAEL – Israel war cabinet member Benny Gantz has called for elections in September as Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government faces pressure at home and abroad over the war in Gaza.
“We must agree on a date for elections in September, towards a year to the war if you will,” Gantz said in a televised briefing. “Setting such a date will allow us to continue the military effort while signalling to the citizens of Israel that we will soon renew their trust in us.”
Thousands of Israelis have taken to the streets in recent days demanding new elections. Many have criticised Netanyahu and expressed anger at his government’s handling of the 134 Israelis still held captive in Gaza six months into the war.
Netanyahu, Israel’s longest-serving prime minister, has repeatedly ruled out early elections, which opinion polls suggest he would lose, saying that to go to the polls in the middle of a war would only reward the Palestinian group Hamas.
His Likud party on Wednesday said Gantz must “stop engaging in petty politics” during the war. “Elections now will bring about paralysis, division, harm to the fighting in Rafah and a fatal blow to the chances of a hostage deal,” Likud said.
Gantz, a former army general, joined Netanyahu’s government in the early days of the war as a gesture of political unity during the crisis. Polls suggest his party would come top in any election, and he would be favourite to take over as prime minister.
Netanyahu has pledged to bring the captives home, as well as destroy Hamas, although it is unclear how Israel would be able to do so.
Netanyahu’s government has faced widespread criticism over the security failure of the October 7 Hamas-led attack on southern Israel in which 1,139 people were killed and about 250 Israelis and foreigners kidnapped, according to Israeli authorities. Israel’s war on Gaza has killed at least 32,975 people, mostly women and children, according to Palestinian authorities.
A truce between Israel and Hamas in November led to the release of more than 100 captives in exchange for the release of Palestinians held in Israeli prisons.
Revived talks on a ceasefire between Israel and Hamas appear to be making little progress, with the two sides showing few signs that they are ready to compromise on their demands.
Israeli objections to the return of displaced residents to their homes in Gaza is a key issue holding up the negotiations, Qatari officials said. Meanwhile, Hamas said it will not budge on its conditions to release captives it holds in the besieged and bombarded territory.
“After six months, it seems like the government understands that Bibi Netanyahu is an obstacle,” demonstrator Einav Moses, whose father-in-law Gadi Moses is being held captive, told The Associated Press news agency during protests. “Like he doesn’t really want to bring them back, that they have failed in this mission.”
Netanyahu, in a nationally televised speech before he was due to undergo hernia surgery, said he understood the families’ pain.
He said calling new elections would paralyse Israel for six to eight months.
Netanyahu also repeated his promise for a military ground offensive in Rafah, the southern Gaza city where more than half of the territory’s population of 2.3 million now shelters after fleeing the fighting elsewhere.
“There is no victory without going into Rafah,” he said, adding that US pressure would not deter him. The next vote for parliament is set for October 27, 2026, per Israel’s Central Elections Committee. (Al Jazeera)…[+]

Bondscoach Parmessar maakt eindselectie bekend

ZAALVOETBAL – Bondscoach Prishad Parmessar heeft zijn eindselectie bekendgemaakt voor de komende Concacaf-zaalvoetbalkampioenschap in Managua, Nicaragua. Suriname is ingedeeld in groep A, samen met Mexico, Costa Rica en Haïti. De selectie zal op 9 april richting Nicaragua vertrekken.
In de eindselectie heeft Parmessar een plaats ingeruimd voor Romeo Goelaman, die uitkomt voor Groene Ster Vlissingen in Nederland. Parmessar geeft aan dat er aanvankelijk twee spelers waren opgeroepen, maar dat één moest afhaken wegens een blessure. De bondscoach benadrukt dat er eerst gewerkt moet worden aan een goed plan alvorens een beroep wordt gedaan op diasporaspelers. “Voor nu houden wij het op Goelaman.” Goelaman zelf is heel blij dat hij tot de eindselectie behoort. “Afgelopen nacht (maandagavond…) heb ik misschien drie uur geslapen.” Zo opgetogen was Goelaman nadat hij de avond ervoor, samen met alle andere geselecteerde spelers, naar de middencirkel werd geroepen. “Alle ogen zijn nu gericht op Mexico (13 april)”, zegt Goelaman. “Dat wordt denk ik meteen de belangrijkste wedstrijd, willen we de groepsfase doorstaan. Tegen Costa Rica (14 april) moeten we de schade zien te beperken en van Haïti (15 april) moeten we kunnen winnen.”
Parmessar geeft verder aan dat de voorbereidingen redelijk zijn verlopen. “Het kon beter.” Hiermee doelt de bondscoach op de accommodatie en de groei van de spelers. “Wij zitten met een accommodatie om wedstrijden te spelen. Hierdoor konden wij geen tweede wedstrijd spelen tegen Frans-Guyana. De andere locaties waren buiten het budget van de bond.” Ook geeft Parmessar aan dat de jonge spelers waar de bond op had gehoopt, niet zijn doorgebroken. “De jonge spelers hebben het laten liggen.”
De eindselectie ziet er als volg uit:
Doelverdedigers: Gillian Borgis Verano en Resham Panchoe.
Veldspelers: Ike Adams, Milano Pita, Lorenzo Donner, Jaemie Naana, Gillian Maatrijk, Marcelinho Plet, Rivaldo Plet, Vangelino Sastromedjo, Nazario Doesburg, Giovanni Blatz, Goelaman en Anthony Blijd. Parmessar zal worden bijgestaan door Derrick Garden en Sovanna Tokromo…[+]