Economie moet hervormd worden naar een van productie

cds

De Surinaamse economie moet hervormd worden naar een productie-economie. Er is geld nodig om de ondernemers te ondersteunen. Om hierin te voorzien zullen het Agrarisch Kredietfonds en het Klein en Middelgrote Ondernemersfonds (het KMO-fonds) weer worden ingesteld. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement heeft president Chandrikapersad Santokhi aangegeven dat het Agrarisch Kredietfonds met minimaal 40 miljoen SRD zal worden gevuld, terwijl voor het KMO-fonds minimaal 50 miljoen SRD wordt vrijgemaakt. Deze fondsen zullen financieringen verstrekken aan ondernemers uit de productiesector, om de nationale productie door de agrarische sector en de KMO-sector sterk te verhogen. De instelling van deze fondsen dient niet alleen in samenhang met de hervorming van het overheidsapparaat te worden bezien, maar ook in samenhang met de bevordering van local content in het kader van de investeringen in de olie- en gasindustrie. De regering heeft een schadefonds van 50 miljoen SRD goedgekeurd, speciaal voor de agrarische sector. Dit houdt in dat deze boeren een financiële tegemoetkoming zullen krijgen voor de schade die ze hebben geleden door de enorme wateroverlast. Op al deze fondsen zal streng toezicht worden gehouden, zodat de financieringen daadwerkelijk worden besteed aan productie…[+]