OW nodigt ondernemers en investeerders voor uitvoering projecten

Projecten OW (002)

Het ministerie van Openbare Werken (OW) houdt zich onder meer bezig met infrastructurele werkzaamheden. Door de jaren heen zijn deze in een vertraagd tempo uitgevoerd. OW-minister Riad Nurmohamed heeft daarom besloten verandering te brengen aan de werkwijze door deze in het vervolg op een gemoderniseerde manier uit te voeren. OW kan op dit moment door de torenhoge schulden weinig doen. Echter is de OW-bewindsman van plan investeerders aan te trekken die duurzame infrastructurele projecten integraal willen uitvoeren voor de stimulering van onder andere de woon- en leefomgeving, productie en transport in Suriname.

Om dit plan goed tot uitvoering te kunnen brengen zal het ministerie zowel nationale als internationale investeerders in de gelegenheid stellen invulling te geven aan dit initiatief. Enkele projecten die prioriteit genieten zijn onder meer de verkeersproblematiek die binnen afzienbare tijd moet worden opgelost. Huurbedragen die de overheid tot nu toe betaalt voor bepaalde gebouwen zijn extreem hoog, daarom zullen enkele huurcontracten worden beëindigd. Met deze financiële middelen kunnen eigen staatsgebouwen worden opgezet. De verbrandingsovens van de vorige regering zullen in het openbaar te koop worden aangeboden. Het parkeerprobleem heeft eveneens dringende aanpak nodig. Er moet worden overgegaan tot moderne parkeerplaatsen. De Surinaamse markten die aan modernisering toe zijn, kwamen eveneens aan de orde tijdens deze bijzondere uiteenzetting van minister Nurmohamed...[+]