Nieuws volgens datum: 1 Aug, 2014

Jogi schrijft president over achterstallige betalingen

Asiskoemar Gajadien

PARAMARIBO – In een brief aan president Desi Bouterse heeft parlementariër Mahinder Jogi (NF/VHP) zijn bezorgdheid geuit over wat hij noemt structurele betalingsachterstanden aan aannemers en dienstverleners. Jogi wil ook weten wat de liquiditeitspositie is van het land en of er een verband is met de achterstallige betalingen.

In de brief wijst hij erop dat voor de goedkeuring van de begroting er een grote achterstand was aan betalingen van aannemers en dienstverleners. Nadat de begroting is goedgekeurd, heeft hij niet gemerkt dat er een inhaalslag is geweest, maar dat er juist sprake is van nog meer achterstanden. “De uitvoering van werken en de verlenging van diensten wordt hierdoor structureel gestagneerd”, zegt Jogi.

Volgens hem raken de bedrijven in financiële problemen. Ook zouden werken en diensten ten behoeve van de samenleving in gevaar komen. “Dat arbeiders en gezinnen door dit nalaten van de overheid ook in problemen komen”, is een van de overwegingen die Jogi in de brief  heeft opgenomen. Van het staatshoofd wil hij weten wat de reden is van ‘deze structurele achterstand aan aannemers en andere dienstverleners’…[+]

Goudmijn Newmont komt te laat maar nog steeds gewenst

goudmijn Merian

PARAMARIBO – Hoewel de Staat blij is met het besluit van goudmultinational Newmont om een aanvang te maken met het opzetten van een goudmijn in Suriname, had minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) toch graag gezien dat het besluit eerder was genomen. “Laat mij direct zeggen dat wij veel te laat komen met dit project”, zegt minister Hok in een eerste reactie op het besluit van Newmont om USD 1 miljard te investeren in een nieuwe mijn in Merian.

Desondanks verwacht de  bewindsman dat er goede tijden aanbreken voor Suriname met het Merian-project. In een verklaring zegt Hok dat de productiesectoren van Suriname, vooral de arbeidsmarkt, een boost zal krijgen met dit project waar Suriname voor 25% aandeelhouder van zal zijn via een eigen naamloze vennootschap. Hij stelt dat de afgelopen tien jaar er niet echt een uitbreiding aan werkaanbod heeft plaatsgevonden op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat direct tussen 1300 en 2500 nieuwe banen gecreëerd worden, dankzij de nieuwe goudmijn die op jaarbasis tot 400.000 ounce zal moeten produceren. “Wij hebben mensen nodig die hun eigen geld gaan verdienen”, zegt Hok…[+]

USD 400.000 voor tegengaan drugshandel en witwaspraktijken

USD 400.000 voor

PARAMARIBO – De Verenigde Staten van Amerika hebben USD 400.000 beschikbaar gesteld aan Suriname om de handel in drugs en witwaspraktijken tegen te gaan. Minister Edward Belfort van Justitie en Politie zegt aan de krant dat in dit verband er gisteren een samenwerkingsovereenkomst is getekend tussen Suriname en de VS.

Belfort heeft groenlicht gehad van president Desi Bouterse om de samenwerkingsovereenkomst namens Suriname te tekenen met de Amerikaanse ambassadeur Jay Anania. Hij geeft aan dat deze samenwerkingsovereenkomst, waarin Suriname projecten mag indienen, drie jaar duurt. Daarbij denkt hij aan capaciteitsversterking en het trainen van politiemannen. De bewindsman zegt dat politiemannen naar de VS gestuurd zullen worden, om kennis op te doen om te kunnen werken met de nieuwste technologieën bij de aanpak van de strafbare feiten…[+]

Openbare verkoop varkens in gevangenis

Public sale of

PARAMARIBO – De afdeling Delinquentenzorg van het Ministerie van Justitie en Politie gaat vandaag een openbare verkoop van varkens in de Penitentiaire Inrichting Hazard Nickerie houden. Onderdirecteur Paulus Pinas zegt aan de krant dat in deze gevangenis er aan varkensteelt wordt gedaan…[+]