Deel scholen gesloten vanwege wateroverlast

Ditch sewage hi speed cause air bubble enormously some city in T

PARAMARIBO – Enkele scholen in Paramaribo hebben gisteren hun deuren gesloten gehouden, vanwege de extreme regens van maandag. Hierdoor hadden sommige scholen te kampen met wateroverlast. Een schoolleider vertelt dat zij gistermorgen vroeg naar school is geweest om zich te oriënteren hoe de situatie op school is, aangezien zij weet dat het schoolterrein onderloopt bij hevige regenval. “Ik heb toen gezien dat de school deels onder water was en dat de klassen nog met rommel waren van het water dat in de lokalen was, waardoor ik in samenspraak met de Inspectie de leerkrachten heb gemeld de ouders te melden dat de school gesloten is”, stelt een schoolleider. Een bezorgde ouder vertelt dat hij zijn kinderen naar school heeft gestuurd, waarna zij huiswaarts zijn gekeerd met de melding dat de school is gesloten vanwege wateroverlast. Hij zegt dat dit probleem iets is wat zich al jaren voordoet. Hij vraagt zich af waarom de overheid niet met een structurele oplossing komt. Op sommige scholen die gisteren gesloten waren vanwege wateroverlast, zijn de geplande klassenrepetities verschoven. Enkele schoolleiders vragen zich af waarom er niet serieus gekeken wordt naar het probleem. Een leerkracht van een lagere school te Flora vertelt dat zij al bijkans negen jaar lesgeeft op die school en er altijd een probleem is in de regentijd. Naar haar zeggen hebben de verschillende schoolleiders, die leiding hebben gegeven aan de school, dit probleem vaker aangekaart bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC). Echter, zonder het gewenste resultaat. Ouders alsook leerkrachten hopen dat OWC aandacht zal schenken aan dit probleem…[+]