Nieuwe bataljonscommandanten bij Infanterie en Logistiek

Nieuwe bataljonscommandanten bij het Infanterie bataljon en Logistiek bataljon4

Majoor Niteesh Ramgoelam heeft op vrijdag 14 april het commando overgenomen van het Bataljon Logistiek van de Landmacht. Ook het Bataljon Infanterie heeft een nieuwe commandant, in de persoon van majoor Wimmie Marso. Volgens luitenant-kolonel Ashokkoemar Jagdew, commandant van de Landmacht, wordt er heel veel van de twee commandanten verwacht. De leiding zal de impact van hun werk daarom meten. “De selectie was geen makkelijke taak. Maar het vertrouwen is er dat met u uiteindelijk een weloverwogen keuze is gemaakt op basis van kritische selectie indicatoren. Er zijn bijzondere competenties in u gezien. Laat integriteit, veerkracht en militaire gedecideerdheid uw onafscheidelijke zichtbare en onzichtbare insignes zijn wanneer en waar dan ook”, stelde de topman van de Landmacht. Hij bedankte de gewezen bataljonscommandanten, de majoors Ronny Jhinkoe (Infanterie) en Umro Souda (Logistiek), voor alle inspanningen die ze hebben gepleegd om het imago van de Landmacht als te zijn de grootste eenheid van het Nationaal Leger tezamen met hun staf en personeel onder elke omstandigheid hoog te houden. 

Majoor Ramgoelam benadrukte kort in zijn toespraak dat hij dezelfde discipline, medewerking, ondersteuning en loyaliteit van het personeel van het Bataljon Logistiek verwacht zoals dat het geval was bij zijn voorganger. Majoor Marso stelde 25 jaar geleden als manschap gestart te zijn bij het 33ste Infanteriebataljon. Na lange tijd is hij dus weer terug om nu het commando van dit bataljon over te nemen. “Detachering op en af was ook deel van mijn leven”, benadrukte hij. In deze moeilijke tijd in het land weet majoor Marso als bataljonscommandant van de Infanterie welke grote uitdagingen hem te wachten staan. Maar het werk zal toch voortgezet worden in het uitvoeren van de grondwettelijke taak. “Alle opdrachten zullen we volbrengen met de weinige middelen die ter beschikking worden gesteld…[+]