Nieuwe kandidaat doorbreekt gesloten front oppositie Venezuela

Manuel Rosales

CARACAS – Nadat Venezuela door politieke intriges meerdere anti-regeringskandidaten heeft uitgesloten van de presidentsverkiezingen op 28 juli is binnen de oppositiegelederen onenigheid ontstaan over de eenzijdige kandidaatstelling van gouverneur Manuel Rosales van de olie-staat Zulia.
De breed gedragen kritiek is dat Rosales het gesloten front van de verenigde oppositie doorbreekt. De politicus die in 2006 de presidentsverkiezingen verloor van Hugo Chávez meldde zich kort voor het verstrijken van de deadline aan met zijn eigen partij en is meteen de belangrijkste tegenstander van president Nicolás Maduro.
Kringen rondom Mará Corina Machado, de oppositieleidster die vanwege haar grote populariteit onder bevolking door het autocratische regime is uitgesloten van de verkiezingen, beschuldigen Rosales van “verraad”. De pragmatische Rosales wordt gewantrouwd om zijn recente toenadering tot Maduro. Hij ontkent stellig dat hij het met de socialistische leider op een akkoordje heeft gegooid. Tot een ontmoeting vorige week hield Machado het contact met hem lang af.
Voorstanders van zijn kandidatuur menen dat het democratische kamp na de diskwalificatie van Machado toch nog een echte oppositieleider als presidentskandidaat heeft, die bovendien deel uitmaakt van de verenigde oppositie die zich inzet voor democratische verandering in Venezuela. Volgens veel anderen ondermijnt Rosales de positie van María Machado als de leidster van de oppositie, juist nu het voortbestaan van de mislukte socialistische heilstaat voor het eerst in 25 jaar wankelt.
Volgens Rosales (71) was er geen ander alternatief nadat de kandidaat die Machado naar voren had geschoven als haar vervanger, Corina Yoris, zich door manipulatie van de regering niet kon inschrijven als kandidaat. “Als Machado iemand vindt die de obstakels die het regime opwerpt weet te omzeilen sta ik mij kandidatuur af”, zei Rosales.
Uiteindelijk mocht de verenigde oppositie alsnog oud-diplomaat Edmundo González als `voorlopige´ kandidaat inschrijven. Die mag in theorie tussen 1 en half april worden vervangen door een bestaande of een nieuwe kandidaat. Maar de kans dat door Maduro benoemde Kiesraad dat toestaat is nihil.
Machado is eind januari door het regeringsgezinde Hooggerechtshof voor 15 jaar uitgesloten van het bekleden van publieke functies. De oppositieleiders Henrique Capriles en Leopoldo López waren door de machthebbers al eerder uitgeschakeld.
(De Telegraaf)…[+]