Scholen vanaf vandaag weer normaal open

PARAMARIBO – Leerkrachten aangesloten bij de lidbonden van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) zijn opgeroepen, om vanaf vandaag weer normaal op het werk aanwezig te zijn en les te verzorgen volgens het rooster. Enkele leerkrachten vinden het niet kunnen dat zonder dat er een algemene ledenvergadering is belegd, er een besluit is genomen om de acties op te schorten. Het onderwijsproces wordt na bijna 2 weken weer genormaliseerd. Eerder was er een actiemodel aangekondigd, waarbij er drie dagen geen les is verzorgd. Daarna werd er gewerkt tot 11.00 uur.
Een deel van de leerkrachten dat aangesloten is bij de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), was opgeroepen na een actie op 2 en 3 mei, op 5 mei het werk te hervatten. Ook was er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een beroep gedaan op de leerkrachten om het werk te hervatten. Echter, niet alle leerkrachten gaven gehoor aan de oproep.
In een schrijven dat de voorzitters van de verschillende bonden hebben gestuurd naar de leden, is aangegeven dat na een spoed internoverleg is besloten de acties op te schorten met ingang van 15 mei. Dit betekent dat de leden vanaf vandaag volgens hun rooster de werkzaamheden zullen uitvoeren. Ook is in het schrijven aangegeven dat de opschorting op basis van een aantal punten plaatsvindt. Deze zijn: het technische overleg dat op dit moment plaatsvindt tussen enerzijds de energiedeskundigen als de vertegenwoordigers van de vakbeweging en anderzijds de energiedeskundigen van de overheid. Verder dat de kick-off met betrekking tot de loononderhandelingen is aangevangen en ernaartoe wordt gewerkt om die eind juni af te ronden en dat er zicht is met betrekking tot het afronden van het kledingvoorschriftenbeleid van de FOLS (kledingtoelage). Dit moet nog met de onderwijsminister worden gefinaliseerd.
De schoolleiders hebben in een schrijven aan het personeel aangegeven de ouders te melden dat het onderwijsproces wordt genormaliseerd, en dat de leerlingen weer volgens de normale schooltijden op school zijn. Ouders vertellen blij te zijn dat de acties zijn opgeschort en dat de leerlingen weer normaal les kunnen volgen…[+]