Veel werk aan de winkel na de paasvakantie

Leerlingen doen het slecht met Nederlands en rekenen

PARAMARIBO – Het wordt na de paasvakantie flink blokken voor zowel leerkrachten als leerlingen van het lager onderwijs om de schoolprestaties te verbeteren. Het blijkt dat resultaten van rekenen en taal nog steeds niet zijn wat die wezen moeten. Vooral leerlingen van de leerjaren 5, 6 en 7 hebben moeite om het niveau, dat geldt voor deze klassen, bij te benen.

Er wordt in Suriname weinig tot geen onderzoek gedaan om de oorzaken van specifieke zwakheden van leerlingen vast te stellen. Leerkrachten hebben wel vaker gemeld dat het praten van een ‘alternatieve taal’ thuis stremmend werkt op beheersing van het Nederlands. Een gericht onderzoek hiernaar laat op zich wachten. Ook voor wat betreft rekenen is er geen onderzoek gedaan om de oorzaken van de structurele slechte prestaties aan te tonen.

Wat volgens onderwijsminister Henry Ori wel van invloed is geweest op de slechte prestaties, is het doorstroombeleid dat door zijn voorganger werd geïntroduceerd. Ook door COVID-19 is er volgens de minister een achterstand opgetreden in de leerprestaties van de schooljeugd. “Dus over taal en rekenen ben ik niet zo tevreden. We gaan met de leerkrachten van het niveau proberen iets aan te doen, omdat we toch richting het einde van het jaar een beter resultaat moeten hebben”, zegt Ori. “Voor een deel heeft dat te maken met kinderen die te makkelijk zijn overgegaan. Wat betreft dus die overgangsnormen. Daar heb je zwakkere leerlingen. We moeten gaan kijken hoe we met een paar extra programma’s steun kunnen geven voor rekenen en taal, en om dat te verbeteren.”…[+]