Voormalig directeur Directoraat Nationale Veiligheid gedagvaard

clerks

PARAMARIBO –  Het gerechtelijk vooronderzoek(GVO) welke door het Openbaar Ministerie (OM) op 11 december 2020 was gevorderd tegen de militair D.V (voormalig directeur van DNV) en de burger I. M is op 29 maart 2023 door de rechter-commissaris(RC) afgesloten. Tijdens het GVO zijn personen onder ede als getuige gehoord, waaronder enkelen als anonieme/bedreigde getuige. Tevens is er door de RC een rechtshulpverzoek gedaan aan de bevoegde autoriteiten in Nederland om ook daar een getuige onder ede te horen. Verder is er een huiszoeking gedaan onder leiding van  de RC. De zaak van I.M zal op 27 april 2023 dienen voor de Kantonrechter en D.V. zal op 28 april 2023 moeten verschijnen voor de Krijgsraad. Zij worden ervan verdacht dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan onder andere  het medeplegen  van wederrechtelijke vrijheidsberoving (ontvoering); oplichting; diefstal; huisvredebreuk; en overtreding van de Vuurwapenwet. In deze strafzaak zijn er reeds enkele personen veroordeeld door de strafrechter…[+]