Weer voortgangsrapporten verstrekt op scholen

PARAMARIBO – Ouders van leerlingen van verschillende basisscholen zijn ontevreden over het besluit dat hun kinderen weer voortgangsrapporten hebben ontvangen. Deze rapporten zijn onverwachts verstrekt, wat tot verwarring en bezorgdheid heeft geleid. Ook leerkrachten zijn verrast door deze ontwikkeling.

De leerkrachten hadden eerder vanuit het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) vernomen dat ze moesten terugkeren naar het gebruik van het traditionele rapportboekje, waarin leerlingen cijfers kregen. Dit systeem werd toegepast in het eerste en tweede kwartaal van dit schooljaar. Echter, afgelopen vrijdag kregen leerkrachten ineens voortgangsrapporten voor het tweede kwartaal, die dezelfde dag moesten worden ingeleverd om vervolgens aan de leerlingen te worden verstrekt.

Dit besluit zorgt voor verwarring onder zowel leerkrachten als ouders. Een geïrriteerde leerkracht stelt: “Wij hebben afgelopen vrijdag ineens voortgangsrapporten ontvangen welke wij vrijdag moeten inleveren waarna deze aan de leerlingen verstrekt zullen worden. Het gaat om voortgangsrapporten van het tweede kwartaal.” Leerkrachten vragen zich af wat de bedoeling is van het Ministerie van OWC en waarom er weer wordt overgestapt naar voortgangsrapporten.

Een leerkracht vraagt zich af of het doorstroombeleid dit jaar toch niet wordt afgeschaft, zoals eerder werd aangekondigd. Een andere onderwijzer speculeert: “Is het omdat de minister zelf is geschrokken van de schoolresultaten van dit schooljaar en zelf aangeeft dat deze minder goed zullen zijn, waardoor er is besloten om door te gaan met doorstromen?”

Ouders en leerkrachten vragen zich af wat het daadwerkelijke beleid is dat wordt gevoerd door het Ministerie van Onderwijs. Een bezorgde ouder stelt: “Wij zitten met zoveel vragen die niet eens beantwoord kunnen worden.” Ze voegt eraan toe dat ze haar kinderen altijd heeft geleerd om hun best te blijven doen, omdat het niet gezond is dat een leerling met alleen maar rode cijfers overgaat naar het volgende leerjaar. De onduidelijkheid over het beleid en de onverwachte veranderingen zorgen voor veel onzekerheid en onrust onder zowel ouders als leerkrachten…[+]