Monthly Archives: April 2024

Leerlingen binnenland kunnen weer naar school

01-Leerlingen

PARAMARIBO – Vanaf gisteren kunnen leerlingen in het binnenland weer naar school. Ondanks achterstallige betalingen hebben de vervoerders de leerkrachten in het weekend naar hun standplaats vervoerd. Antonius Pokie, voorzitter van de organisatie voor Bus- en Boothouders, heeft zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat de leerkrachten vervoerd werden, zodat de leerlingen eindelijk weer naar school kunnen.
Enkele ouders uiten hun opluchting dat de leerlingen nu weer naar school kunnen, en hopen dat de lessen niet onderbroken zullen worden door bijvoorbeeld gebrek aan water, waardoor de leerkrachten mogelijk terugkeren naar Paramaribo. Ze vertrouwen erop dat het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur alles in orde heeft voor de leerkrachten en dat ze voldoende voedsel hebben voor de komende periode.
De leerkrachten zijn opgelucht dat de leerlingen eindelijk weer naar school kunnen. Ze zullen de gemiste lessen inhalen en alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de leerlingen goed onderwijs krijgen, zoals in de andere districten. De leerkrachten hopen dat de vervoerders hun achterstallige betalingen ontvangen, zodat ze niet besluiten de leerkrachten niet op te halen van hun standplaats.
De vakantievervoerders hebben hun medewerking verleend om de leerkrachten te vervoeren, ondanks dat ze hun achterstallige betalingen nog niet hebben ontvangen. “We hebben de leerkrachten vervoerd omdat we niet willen dat de leerlingen na bijna twee weken na de paasvakantie nog steeds niet naar school kunnen,” zegt een schoolvervoerder. Hij merkt op dat de onderwijsminister herhaaldelijk benadrukt dat het kind centraal staat, maar dat dit niet blijkt uit zijn handelingen.…[+]

Vakbonden nemen rest van de week vrij

01-Vakbonden

PARAMARIBO – Alle vakbonden aangesloten bij C-47 en enkele samenwerkende vakbonden zijn op 2 en 3 mei in actie. Aangezien 1 mei Dag van de Arbeid is en deze al een nationale vrije dag is, betekent dit dat mensen op de andere dagen van de week niet naar het werk zullen gaan.
Dit werd gisteren besloten tijdens een spoedassemblee van de Arbeid. “De overheid moet de verhoging van de energietarieven onmiddellijk terugdraaien. Zolang dat niet gebeurt, zullen de bonden in actie blijven,” zei Robby Berenstein, de voorzitter van C-47, gisteren tegen alle aanwezigen toen de acties werden aangekondigd. Volgens Berenstein zijn de tarieven die mensen nu moeten betalen voor stroom ondraaglijk hoog en kunnen velen zich dat niet eens meer veroorloven. “Dit kan gewoon niet en het is onacceptabel dat het volk wordt gedwongen om de forse tarieven voor stroom te betalen. Er moet meer duidelijkheid komen over hoe de tarieven tot stand zijn gekomen, en de aanbevelingen van de Energie tarievencommissie over de opbouw van de stroomtarieven moeten worden meegenomen,” aldus Berenstein.
Volgens hem hebben de bonden de afgelopen weken verschillende brieven naar de regering gestuurd, maar zonder het gewenste resultaat. Marcia Clumper, secretaris van C-47, vertelt dat ze voorlopig niet de straat op zullen gaan, maar dat dit afhangt van de regering. “De regering heeft tot uiterlijk vrijdag de tijd om te reageren en met ons om de tafel te gaan. Als ze dat niet doen, zullen de acties vanaf na vrijdag verder worden verscherpt,” zegt Clumper.
Enkele bonden aangesloten bij C-47 zullen hun leden verder informeren over wat te doen. De verschillende vakbonden zullen de werkgevers informeren over het besluit dat is genomen op de assemblee van de vakcentrale gisteren op het hoofdkwartier aan de J.A. Pengelstraat.
Het syndicaat Wi Sa Stre heeft gisteren na de assemblee van C-47 meteen een vergadering belegd, om te beslissen over de vervolgstappen voor hun eigen leden. Meredith Hoogdorp, onderdirecteur van het syndicaat, kon nog niet zeggen of de leerkrachten die bij hen zijn aangesloten ook opgeroepen zullen worden om op 2 en 3 mei thuis te blijven. De Surinaamse Onderwijzers Bond (SOB) heeft gisteren na de spoedassemblee van de Arbeid met C-47 haar leden geïnformeerd dat is besloten om in actie te komen tot en met vrijdag. “De SOB-leden kunnen zich geen enkele verhoging van nutstarieven meer veroorloven vanwege de sterk gedaalde koopkracht, en de ontoereikende lonen die onderwijsgevenden nog steeds elke maand ontvangen,” aldus een mededeling aan hun leden.…[+]

Skelet geknevelde persoon gevonden

01-Vijf-jaar-celstraf-geëist-tegenverdachten-voor-gewapenderoofoverval

PARAMARIBO – De politie heeft het skelet van een persoon zondag aangetroffen langs de Krakaweg in het district Para. Hoe de persoon is overleden, is niet bekend.

De identiteit van de persoon is niet bekend. Op de plaats werd aangetroffen het skelet van een persoon van wie de handen aan de rug waren gekneveld. Verder waren ook de voeten gekneveld. Er is ook een doek aangetroffen op het lichaam. De kleding aan het skelet betreft een blauwe jeansbroek en zwarte trui. In de nabije omgeving werd een patroon aangetroffen dat door de politie in beslag is genomen. Het skelet is in beslag genomen in verband met het onderzoek. De politie kreeg de melding van het aangetroffen skelet en ging naar de plaats voor onderzoek. WJ…[+]

Santokhi geeft GBB-minister ultimatum van een week

01-Santokhi

NICKERIE – “We hebben de afgelopen maanden allemaal de vele problemen gezien met betrekking tot gronduitgifte in het land, en met name de uitgifte van Stalweide in Nickerie is een groot zorgpunt voor de regering. Het is genoeg geweest, en hierover heb ik ook met de vicepresident gesproken. De GBB-minister heeft ruim een week de tijd om al deze onrechtmatige beslissingen terug te draaien,” zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn bezoek aan Nickerie afgelopen weekend.

Santokhi verklaarde dat hij de minister van GBB ad interim, Gracia Emanuel, samen met haar directie en staf vrijdag bij hem had ontboden. “Ze heeft schriftelijk opdracht gekregen om de oneerlijke gronduitgifte terug te draaien,” aldus de president. Volgens Santokhi heeft minister Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij veel projecten die hij vanuit het ministerie wil uitvoeren, en hiervoor heeft hij gronden gereserveerd. Echter, hij ziet dat deze nu worden uitgegeven en verkaveld. “De
minister van GBB ad interim heeft daarom schriftelijk van mij de opdracht gekregen om binnen een week de besluiten die zijn genomen door GBB terug te draaien,” verduidelijkte Santokhi.
Hij roept het volk op om deze kwestie nauwlettend te volgen, want als de GBB-minister binnen een week geen gehoor geeft aan zijn oproep, hij harde acties zal moeten ondernemen. “Het uitgegeven terrein van Stalweide moet terugkeren naar de Staat. Daar zijn we het allemaal over eens, en dat moet ook zo snel mogelijk gebeuren,” concludeerde de president.…[+]

Vijf jaar celstraf geëist tegen verdachten voor gewapende roofoverval

01-Vijf-jaar-celstraf-geëist-tegenverdachten-voor-gewapenderoofoverval

PARAMARIBO – Tegen Elsinio K., Gardelito R. en Diego M. is vijf jaar celstraf geëist, voor het plegen van een overval in een woning in het district Wanica op 15 mei 2023. Zij zouden met geweld belkaarten, een geldteller, een mobiele telefoon, een horloge, een Ipad, kledingstukken, een gezondheidsbril, een haartang en sieraden hebben gestolen.
De vervolgingsambtenaar geeft aan dat Elsinio K. en Gardelito R., ter terechtzitting zijn teruggekomen op hun bekennende verklaringen afgelegd bij de politie. Zij verklaarden niet betrokken te zijn geweest bij de overval. Volgens de officier van justitie zijn de bekennende verklaringen afgelegd door Elsinio K. en Gardelito R. bij de politie, consistent en gedetailleerd. “Deze bekennende verklaringen ondersteunen elkaar op essentiële punten en vinden ook steun in de camerabeelden. Het Openbaar
Ministerie heeft geen
reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de bekennende verklaringen en acht deze verklaringen bruikbaar voor bewijs”. Verdachte Diego M. heeft ontkend betrokken te zijn bij de beroving. De openbare aanklager vindt echter dat bij het plegen van de beroving een intensieve samenwerking is geweest tussen de drie verdachten. Daarbij was er een onderlinge taakverdeling en een rol in de voorbereiding en de uitvoering. Zij benadrukt dat er sprake is van medeplegen van de diefstal middels geweld. Door middel van braak werd toegang verschaft tot de woning van het slachtoffer, dat in zijn slaap werd overvallen. Daarbij werd met geweld verschillende goederen van hem weggenomen. Volgens de openbare aanklager is Elsinio K. eerder veroordeeld voor zedendelicten. Gardelito R. is meerdere malen veroordeeld voor diefstal met geweld en hij is voor het laatst gevonnist in 2021 voor gekwalificeerde diefstal.
In mei houden raadslieden Chandra Algoe en Irvin Kanhai hun pleidooi. WJ…[+]

Succesvolle afsluiting ‘GCCA+ Fase 2 project’

PARAMARIBO – Het United Nations Development Programme (UNDP) heeft gisteren de afsluitingsceremonie georganiseerd voor het ‘GCCA+ support for Climate Change Adaptation in Suriname – Phase 2 project’. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de Europese Unie en UNDP, gericht op de effecten van klimaatverandering. In Suriname is GCCA+ actief in het ondersteunen van het beheer van watervoorraden en ecosystemen om de impact van klimaatverandering aan te pakken. Het tweedaagse evenement vindt plaats in de Royal Ballroom van hotel Torarica en ging gisteren van start.
Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) benadrukte tijdens zijn toespraak het belang van het GCCA+ Suriname-project. Hij verwees naar een artikel van professor Sieuwnath Naipal uit 1998 waarin de hydroloog al had gewaarschuwd voor zeespiegelstijging, overstromingen, erosie en droogte. “Toen geloofde niemand het, maar na zoveel jaren ervaren we daadwerkelijk klimaatverandering”, aldus de bewindsman. Hij prees de inspanningen van GCCA+ Suriname in het beschermen van kustgebieden, landbouwgronden en zoetwatervoorraden.
Op de eerste dag stond het thema ‘Mangrove Ecosystems – The Untamed Cycle’ centraal. Diverse organisaties die betrokken zijn bij mangrove-monitoring in de districten Nickerie en Coronie waren aanwezig, waaronder het Center for Agricultural Research Suriname (Celos), Nature Conservation Division, Inter American Institute for Cooperation en Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Ook de UNDP- Deputy Resident Representative, Berdi Berdiyev, minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en districtscommissaris Senrita Gobradhan van Nickerie waren deelgenoot van de activiteiten.
Het is cruciaal om jongeren vroeg te leren over klimaatvraagstukken omdat ze de toekomstige leiders zijn, betrokkenheid en actie bevorderen, educatieve waarde bieden, empowerment stimuleren en duurzame levensstijlen bevorderen. Diverse scholen waren daarom uitgenodigd voor een mini-expeditie, waarbij partners zoals het Rode Kruis, Celos, Waterforum Suriname, Villa Sapakara, NCCR, en andere organisaties deelnamen. Tijdens deze expeditie kregen studenten de kans om een mangrovetuin te verkennen en meer te leren over milieuthema’s door middel van spel en puzzels. De afsluitingsceremonie van het ‘GCCA+ Fase 2 project’ markeert een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van Suriname in de strijd tegen klimaatverandering en het behoud van waardevolle ecosystemen.…[+]

SPWE reikt certificaten uit aan geslaagden ‘Basis Ondernemerschap’

PARAMARIBO – De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) heeft op donderdag certificaten uitgereikt aan elf geslaagden van de training ‘Basis Ondernemerschap’, voor de succesvolle afronding. De deelnemers hebben tijdens deze training de benodigde kennis en vaardigheden opgedaan, om als zelfstandige of startende ondernemer vooruitgang te boeken. De training legde voornamelijk de nadruk op essentiële aspecten voor het opstarten van een bedrijf, zoals de juiste beroepshouding, klantvriendelijkheid en -gerichtheid, ondernemingsprofiel, marktonderzoek en kostprijsberekening. De training werd verzorgd in de periode van 28 maart tot 25 april door Nancy Pierau-Riedewald.
Bij deze speciale gelegenheid werden de geslaagden toegesproken door de voorzitter van de Raad van Toezicht van de SPWE, tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt op het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Naomi Esajas-Friperson. Zij heeft namens minister Steven Mac Andrew de geslaagden aangemoedigd om de verworven kennis goed te gebruiken en verder te ontwikkelen. Ondernemerschap werd benadrukt als een fundamenteel element van de economie dat kan leiden tot economische groei. Esajas-Friperson prees de geslaagden voor hun bewuste keuze voor een op maat gemaakte training van de SPWE en benadrukte de motivatie die zij tijdens de training hebben getoond als een goede stap naar een groeiend en succesvol bedrijf. Ze wees ook op de noodzaak van doorzettingsvermogen bij eventuele risico’s die gepaard gaan met ondernemerschap om het gewenste succes te bereiken.
Etienne Etman, directeur van de SPWE, Karen Peroti, consulent op de afdeling Trainingen bij de SPWE, en de trainer Pierau-Riedewald spraken ook hun waardering uit voor de inzet en motivatie van de geslaagden. Ze moedigden hen aan om te streven naar maximaal succes in het ondernemerschap, door zich te richten op het starten van een nieuwe onderneming of het verbeteren van hun bestaande micro-onderneming.…[+]

Scheidende Amerikaanse Military Liaison Officer gedecoreerd

PARAMARIBO – De diensttijd van Lieutenant Commander Nathaniel Swank, Military Liaison Officer (MLO) van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, zit erop. Vorige week werd hij door minister Krishna Mathoera van Defensie gedecoreerd met de medaille voor speciale verdiensten in de rang van commandeur.
Minister Mathoera noemde Lieutenant Commander Swank een ware vriend van de Surinaamse defensieorganisatie en bedankte hem voor zijn ondersteuning gedurende de afgelopen periode. Ze benadrukte dat zijn inzet als Amerikaanse MLO in Suriname vruchtbaar is geweest, waarbij veel samenwerkingsgebieden zijn verkend. Ze prees zijn vermogen om de relatie tussen het Surinaamse Ministerie van Defensie en de Amerikaanse defensieorganisatie op een uitstekend niveau te houden en benadrukte dat hij zijn land met trots heeft vertegenwoordigd. Als blijk van waardering voor zijn bereidheid en toewijding om de banden tussen beide defensieorganisaties te versterken en te verbreden, werd Lieutenant Commander Swank gedecoreerd met de medaille voor speciale verdiensten in de rang van commandeur. “Deze onderscheiding is een symbool van leiderschap, moed en professionaliteit”, verklaarde de minister.
De bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, prees Lieutenant Commander Swank als een hoge defensiefunctionaris bij de Amerikaanse ambassade in Suriname, die professionaliteit, toewijding en een opmerkelijk vermogen om bruggen te bouwen tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika heeft getoond. “Zijn voorganger legde de lat hoog tijdens haar verblijf hier in Suriname. Bijna twee jaar later kunnen we zeggen dat hij er niet alleen in slaagde de lat hoger te leggen, maar dat hij veel verder ging. Daarom spreek ik met alle oprechtheid mijn waardering uit voor al het harde werk dat Nathan in Suriname heeft verricht”, zei de legertopman.
Volgens kolonel Kioe A Sen heeft Lieutenant Commander Swank in eerste instantie goed gekeken naar de doelen die zijn geformuleerd door het Surinaamse Ministerie van Defensie en de Surinaamse strijdkrachten. Ten tweede heeft hij geholpen bij het ontwikkelen van een vijfjarig defensiesamenwerkingsplan tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika. De kolonel gaf verder aan dat de opvolger van de defensie attaché zeker een grote uitdaging tegemoet gaat, omdat Swank de lat al hoog heeft gelegd. “Zijn uitdaging is om de lat nog hoger te leggen, en ik geloof dat hij daarin zal slagen”, aldus de legertopman.…[+]

Dozens killed after dam bursts in Kenya as weeks of heavy rain devastate region

13 Dozens-killed-after-dam-burst-in-Kenya

KENYA – At least 40 people have been killed and dozens of others are missing after a dam burst in southern Kenya, sweeping away homes and vehicles as the country grapples with weeks of heavy rains and devastating flash floods.
A CNN team on the ground in Kenya’s Rift Valley town Mai Mahiu has seen overturned vehicles, uprooted trees and homes which had been swept away in mass flooding.
CNN witnessed damage to one of the most affected areas from flooding in Kenya’s north-western Nakuru county, which spanned several kilometers in every direction. A distraught man told CNN that he feared several of his family members were still buried under the mud and debris.
Rescue teams are digging through the mud and debris trying to find survivors near Mai Mahiu, Gov. Susan Kihika told CNN, warning that the death toll could rise significantly.
The incident comes as flooding has inundated large swathes of Kenya, killing at least 120 people and forcing thousands of residents from their homes since March, government spokesperson Isaac Maigua Mwaura said yesterday.
In Mai Mahiu, Kihika said a serious situation was unfolding as floodwaters swept away people and homes.
“We are trying to get a handle on the situation but it’s a bit overwhelming but we’re doing the best we can especially to reach those who have been carried away because we hope that some are still alive,” Kihika said.
Access to Mai Mahiu, 20 miles north of the capital Nairobi, had been difficult as part of the road had been cut off from recent heavy rains, Kihika said. Teams are clearing debris as they try to reach survivors and pull out bodies, she added.
Yesterday, the Kenya Red Cross Society said several people were taken to a health facility in Mai Mahiu due to the flash floods affecting Kamuchiri village.
“The floodwaters are reported to have originated from a nearby river that broke its banks,” the group said.
Kenya has registered heavy rain since mid-March but downpours have intensified over the past week, leading to mass flooding.
“Kenya is facing a worsening flood crisis due to the combined effects of El Niño and the ongoing March-May 2024 long rains,” IFRC Secretary General and CEO Jagan Chapagain said in a post on X, referring to the climate pattern that originates in the Pacific Ocean along the equator and impacts weather all over the world. “Since November 2023, El Niño triggered devastating floods and river overflows, causing more than a hundred deaths and widespread damage.”
The Horn of Africa, a region of East Africa that includes Kenya, is one of the most climate-vulnerable regions in the world — exposed to increasingly frequent and severe extreme weather events.
While rainfall is set to fall in the region overall, as the world warms, the frequency and intensity of extreme rainfall events is expected to increase, as a warmer atmosphere can hold more moisture.
The deadly rains across the Horn of Africa at the end of last year, which killed at least 300 people, were about twice as intense as they would have been without climate change, according to a December analysis from scientists at the World Weather Attribution (WWA) initiative.
Those rains followed years of catastrophic drought, the worst in at least four decades, which affected many parts of Kenya, killing livestock and crops, and causing widespread hunger and water insecurity. This drought was made 100 times more likely by planet-heating pollution from fossil fuels, an April WWA analysis found.
Some 131,450 people have been affected as floods swept through almost half of Kenya.
Images and video from Nairobi, which has been badly impacted, show people stranded on rooftops or salvaging what they can from homes destroyed by the flash floods.
Other video shows vast flooding around the Tana River, with large parts of the surrounding area underwater. Roads, buildings and vehicles are submerged.
The Ministry of Education announced yesterday that all primary and secondary schools would postpone the start of the new school term for one week until May 6.
Last Sunday, the Kenya Red Cross Society said 23 people had been rescued and others were missing after a boat capsized at Kona Punda while heading to Mororo, Tana River County, last Sunday.
As of last Friday, the group said it has rescued more than 300 people since the onset of the rain in March.
Heavy rains in East Africa have also affected Tanzania and Burundi. Tanzanian Prime Minister Kassim Majaliwa said that at least 155 people have been killed by flooding in the country. (CNN)…[+]

Miljardairsdochter van bekende Silicon Valley-ondernemers gevonden in busje

15 Miljardairsdochter-van-bekende

VS – De vermiste zestienjarige dochter van twee van de bekendste ondernemers van Silicon Valley, is afgelopen zaterdagavond gevonden in San Francisco. Mint Butterfield zat samen met de 26-jarige Christopher ‘Kio’ Dizefalo in zijn bestelbusje. De man, die door de politie wordt omschreven als ‘een volwassen vriend’ van het slachtoffer, werd aangehouden op verdenking van ontvoering.
Butterfield verdween op zondag 21 april uit het huis van haar moeder in Bolinas, een buitenwijk aan de kust van San Francisco. De tiener, die ongedeerd bleef, beweert vrijwillig van huis te zijn weggelopen, maar de politie beschuldigt Dizefalo ervan haar onder druk te hebben gezet.
Voor de politie kwam de vermissing van het meisje niet als een verrassing. Butterfield wordt gezien als een probleemtiener die in het verleden al kampte met verslavingsproblemen. Om die reden zou ze bekend zijn in en rondom Tenderloin, een berucht gebied vanwege het hoge misdaadcijfer en grootschalige daklozenprobleem. Er werd door de politie eerst vanuit gegaan dat het meisje zich daar bevond.
Butterfield is de dochter van Stewart Butterfield en Caterina Fake. Die twee richtten in 2004 het fotoplatform Flickr op, waarna het in 2005 werd verkocht aan Yahoo. Butterfield richtte later nog berichtendienst Slack op, dat in 2021 door Salesforce werd overgenomen voor $28 miljard (omgerekend €26,1 miljard). Fake en Butterfield trouwden in 2001 en scheidden in 2007, het jaar dat ze hun dochter Mint kregen.
De ouders bedankten via sociale media de politie en iedereen die hen hielp met de zoektocht naar hun dochter: “Een welgemeend dankjewel aan alle familie, vrienden, vrijwilligers en vreemden die tips doorgaven en deze berging mogelijk maakten.”
(De Telegraaf)…[+]

Astra Zeneca geeft zeldzame gebreken coronavaccin toe “Hersenbloeding zeer sporadisch”

15 Astra-Zeneca-geeft-zeldzame-gebreken-coronavaccin-toe

VERENIGD KONINKRIJK – In een Britse rechtszaak heeft farma-gigant Astra Zeneca volgens aanklagers voor het eerst toegegeven dat het door hen verstrekte Covid-vaccin tot hersenbloedingen kan leiden. Dat schrijft The Daily Telegraph. In een van de rechtsdocumenten meldt Astra Zeneca dat het vaccin, “in zeer zeldzame gevallen” voor bloedstolsels kan zorgen.
Volgens de verdediging is er sprake van een doorbraak. “Het heeft drie jaar geduurd voordat ze dit toe wilden geven”, aldus een van de advocaten in The Daily Telegraph. Het gaat om een rechtszaak die is aangespannen tegen Astra Zeneca in een class action aanklacht, een groepsgeding waarbij een aantal gedupeerden voor een grotere groep belanghebbenden procedeert. Zij willen dat Astra Zeneca toegeeft dat het vaccin ernstige problemen kan veroorzaken en eisen een vergoeding van 100 miljoen pond.
Dat er problemen zouden zijn met het vaccin wordt overigens door wetenschappelijk onderzoek al jaren onderschreven. In een reactie op de berichtgeving verklaart Astra Zeneca volgens The Daily Telegraph dat het, met medeweten van de Britse toezichthouder, sinds april 2021 in een bijsluiter wijst op mogelijke bijwerkingen als trombose.
De Britse farmaceutische onderneming verdedigt het vaccin nog altijd. Volgens een advocaat van Astra Zeneca is er geen sprake van “generieke” klachten over het vaccin. Volgens Astra Zeneca is er geen tastbaar bewijs dat de problemen in de specifieke gevallen van de rechtszaak daadwerkelijk door het vaccin zijn veroorzaakt.
Het vaccin van Astra Zeneca werd indertijd ontwikkeld in samenwerking met specialisten van de Universiteit van Oxford. Het was het eerste vaccin dat in het Verenigd Koninkrijk werd goedgekeurd. De meeste Britten kregen het vaccin vanaf begin 2021 toegediend. In Nederland werd het ook gebruikt voor speciale groepen zoals ouderen en zorgmedewerkers.
Er waren van meet af aan zorgen over het vaccin. De Franse president Emmanuel Macron baarde begin 2021 opzien door aan de effectiviteit van het vaccin te twijfelen. Dit werd door de Britten afgedaan als Frans kinnesinne. Toenmalig premier Boris Johnson roemde het vaccin als “een triomf voor Britse wetenschap”.
Binnen enkele maanden waren er ook geruchten over mogelijke bloedstolsels en hersenbloedingen die het veroorzaakt. Astra Zeneca zegt dat dit risico in een bijsluiter is gemeld. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie, was het vaccin veilig en heeft het vaccin bijgedragen aan het voorkomen van miljoenen doden als gevolg van corona-besmettingen.
Het Britse groepsgeding betreft in totaal 51 gedupeerden. De zaak is begonnen met een aanklacht van de nu 47-jarige Jamie Scott, een vader van twee jonge kinderen. Hij kreeg een hersenbloeding nadat hij in april 2021 een Astra Zeneca vaccin kreeg toegediend. Zijn situatie was lange tijd zorgelijk. Echtgenote Kate werd tot drie keer gebeld door het ziekenhuis dat haar man op sterven lag. Scott heeft permanente hersenschade opgelopen.
De rechtszaak is pregnant omdat de verdediging van Astra Zeneca wordt betaald door de Britse regering. In de overeenkomst tussen Astra Zeneca en de Britse regering lijkt Astra Zeneca gevrijwaard te zijn van juridische aanklachten. Maar vooralsnog heeft de overheid niet ingegrepen bij het groepsgeding, dat zich overigens nog in de voorbereidende fase bevindt. De documenten waar The Daily Telegraph de berichtgeving op baseert, zijn door Astra Zeneca gedeponeerd ter voorbereiding van een eventuele zitting.
De gedupeerden eisen een schadevergoeding van in totaal 100 miljoen pond van Astra Zeneca. Het is nog volstrekt onduidelijk of het toegeven van Astra Zeneca dat het vaccin voor problemen kan zorgen, ook leidt tot een uitbetaling.(De Telegraaf)…[+]

China marks 120th birth anniversary of late senior CPC leader

BEIJING – A symposium was held Sunday in Beijing to mark the 120th birth anniversary of Ren Bishi, an important member of the first generation of the Communist Party of China (CPC) central collective leadership with Comrade Mao Zedong at its core.
Cai Qi, a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee and a member of the Secretariat of the CPC Central Committee, attended the event and delivered a speech.
Ahead of the symposium, Cai and other senior officials met with the relatives of Ren.
In his remarks, Cai said Ren had always stood at the forefront of revolutionary struggles, and devoted his life to striving for the independence of the Chinese nation and the liberation of the Chinese people.
Ren was courageous in advancing theoretical exploration and offered profound interpretations of issues related to adapting Marxism to the Chinese context; and attached great importance to Party building and put forward a lot of insightful views for safeguarding and strengthening Party leadership, Cai said.
Ren also boasted political vision and carried out forward-thinking on leading and carrying out economic construction work, and he made unremitting efforts to enrich and develop the Party’s mass line, according to Cai.
Ren’s lofty spirit and character are shining examples for the whole Party, and have nourished and inspired generations of CPC members, Cai said.
The symposium was presided over by Li Ganjie, a member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and head of the CPC Central Committee’s Organization Department. (Xinhua)…[+]

Schotse premier dient ontslag in nadat hij eigen regering opblies

14 ZEKER-PLAATSEN--Schotse-premier-dient-ontslag-in

SCHOTLAND – De Schotse premier Humza Yousaf heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Zijn besluit volgt op een chaotische politieke week waarin de premier zijn eigen regering opblies.
Yousaf is premier namens de Scottish National Party (SNP), die Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk nastreeft. De SNP-leider blijft aan als premier totdat er een opvolger gekozen is.

Vorige week legde Yousaf een bom onder de coalitieregering tussen de SNP en de Schotse Groenen, toen hij het samenwerkingsakkoord tussen beide partijen opzegde. Dat akkoord was het fundament onder de moeizaam tot stand gekomen regering onder Yousafs voorganger Nicola Sturgeon, die vorig jaar afscheid nam. Yousaf wilde met de SNP als enige partij in een minderheidsregering doorgaan.
Nadat de premier de samenwerking afgelopen donderdag had opgezegd, reageerden de Groenen woedend door zich achter een motie van wantrouwen van de Schotse Conservatieven tegen Yousaf te scharen. De 39-jarige premier kwam verder in het nauw door een motie van wantrouwen tegen de hele Schotse regering van de sociaaldemocratische partij Labour. Beide moties zouden deze week door het parlement worden behandeld.
Daarmee waren Yousafs kansen op politieke overleving enorm klein. Gisteren gaf hij toe dat hij de reactie van de Groenen op het verbreken van de samenwerking had onderschat, maar hij bleef erbij dat het de juiste keuze was. Vervolgens diende hij zijn ontslag in.
Yousaf blijft aan als premier totdat zijn partij een opvolger heeft benoemd die door het parlement moet worden goedgekeurd. Als dat niet binnen 28 dagen lukt, volgen verkiezingen. The Guardian meldde eerder op de dag al dat er binnen de SNP niet direct een opvolger klaarstaat. Daarmee staan de zaken er voor de SNP niet goed voor.
Het ontslag is een volgende knauw in het toch al turbulente jaar voor de Schotse nationalisten, die al zeventien jaar aan de macht zijn. De weg naar beneden werd eerder al ingezet door een financieringsschandaal, waardoor de voorheen zeer populaire Sturgeon afscheid moest nemen. Nu sneuvelt de tweede SNP-leider in iets meer dan een jaar tijd.
De onrust in de huidige regering en kritiek op Yousafs handelen leiden er mogelijk toe dat de SNP bij een nieuwe verkiezing flink zou moeten inleveren. In de peilingen zijn de nationalisten al ingehaald door Labour. De sociaaldemocraten zijn tegen Schotse onafhankelijkheid, waardoor de SNP het momentum voor een eventueel nieuw onafhankelijkheidsreferendum aan het verliezen is. (NU)…[+]