CHEN in oprichting ten behoeve van het Caribisch cultureel erfgoed

biza

De Caribische archieforganisatie Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) heeft onlangs een Working Conference georganiseerd op St. Maarten van 30 juli tot 2 augustus 2018, genaamd “Regional approaches to Disaster Recovery and Heritage Preservation”. Op deze conferentie zijn werkafspraken gemaakt om documenten, artefacten, gebouwd en immaterieel erfgoed zo goed mogelijk te beschermen tegen natuurrampen.

De voorzitter van CARBICA, Rita Tjien Fooh (Nationale Archivaris van Suriname) merkte in haar openingstoespraak op dat de Erfgoedinstellingen zoals archieven, musea en bibliotheken op veel (ei)landen over beperkte middelen beschikken. Gelet hierop heeft CARBICA daarom het besluit genomen om de totale erfgoed sector en rampenbureaus in de regio te betrekken in plaats van zelfstandig geïsoleerde activiteiten uit te voeren bij de bescherming van het cultureel erfgoed. Volgens haar kan een gecoördineerde aanpak garantie bieden voor het opleveren van concrete resultaten voor de bescherming van de erfgoed sector in de regio.

Bij de afsluiting van de Working Conference op St. Maarten is onder andere een resolutie aangenomen om een Caribisch netwerk op te zetten met name de “Caribbean Heritage Emergency Network” (CHEN).  Dit netwerk zal een database opzetten waarin de namen van professionals worden opgenomen, die de nodige disaster preparedness trainingen kunnen verzorgen en response missies kunnen uitvoeren in gebieden die getroffen worden door (natuur) rampen. In een later stadium zal gewerkt worden aan het genereren van fondsen om mobiele “conservation” units of containers te plaatsen op strategische plaatsen in de regio, zodat de nodige materialen voor hulpverlening aan erfgoedinstellingen meteen beschikbaar zijn…[+]