Nieuws volgens datum: 25 Apr, 2024

Drie roofmoorden binnen drie weken

01-Drie-roofmoorden-binnen

PARAMARIBO – Drie personen zijn binnen drie weken bij roofovervallen omgekomen. Een van de slachtoffers is Achmedghan Alimahomed, die op 8 april dood werd aangetroffen op zijn woonadres aan de Twee Kinderenweg. Hij is tijdens een roof om het leven gebracht.
Verder is Riaaz Kadier op 19 april in zijn woning aan de Pierpontweg tijdens een roof vermoord en ook is een man op 22 april tijdens een roofoverval in het Nassaugebied doodgeschoten. In al deze zaken zijn de verdachten nog voortvluchtig.
De politie heeft in de roofmoordzaak van Alimahomed twee verdachten in beeld gebracht. Het gaat om Aniel Dewkinandan (28) en Judah Burgrust (26), die worden opgespoord en als vuurwapengevaarlijk worden getypeerd.
Parlementariër Ebu Jones, die lid is van de vaste commissie Justitie en Politie in De Nationale Assemblee, zegt aan de krant dat drie roofmoorden binnen een week ongekend is. “Ik leef mee met de nabestaanden.” Hij geeft aan dat het meer dan duidelijk is dat het veiligheidsbeleid van de regering faalt. “Ongeacht het feit dat de vicepresident heeft aangegeven dat de veiligheidssituatie wordt aangepakt, is het juist erger geworden. Dus de vraag is hoe serieus moeten we de regering nemen met betrekking tot de aanpak van de veiligheid.”
Jones benadrukt dat indien er geen geld wordt vrijgemaakt om het veiligheidsvraagstuk aan te pakken, de samenleving aan haar lot zal worden overgelaten. Hij heeft meerdere keren tot vervelens toe gevraagd aan de voorzitter van de commissie in het parlement om te praten over de veiligheid en concrete voorstellen te doen aan de regering, maar de commissieleden zijn niet bijeengekomen.
Het assembleelid vindt dat als de regering geen concrete stappen onderneemt voor de veiligheid en er geen zichtbare resultaten zijn, het parlement een standpunt dient in te nemen. Het standpunt moet volgens hem zijn dat er geen enkel wetsvoorstel moet worden behandeld dat door de regering wordt opgestuurd. “De regering moet begrijpen dat prioriteit gesteld moet worden aan de oplossing van het veiligheidsvraagstuk.” Hij doet een beroep op de regering om serieus om te gaan met het veiligheidsaspect. “Als zij niet kunnen, dan moeten zij maar ophoepelen”, aldus Jones. WJ…[+]

Suriname krijgt miljoenen lening van CDF voor elektriciteitsvoorziening

01-Suriname krijgt miljoenen

PARAMARIBO – Suriname heeft vorige week twee overeenkomsten getekend met het Caricom Development Fund (CDF). De eerste overeenkomst betreft een zachte lening van USD 10 miljoen met een rente van 3 procent per jaar, een grace periode van twee jaar en een looptijd van tien jaar.
Dit bedrag zal worden ingezet voor de duurzame ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in afgelegen dorpen. Het project zal gebruikmaken van hybride systemen, waarbij zonne-energie wordt gecombineerd met dieselopwekking. Hierdoor wordt een betrouwbare en milieuvriendelijke energievoorziening gerealiseerd. De dorpen in de Cajanna-cluster en de Galibi-cluster zullen profiteren van deze verbeterde elektriciteitsinfrastructuur. Dit zal niet alleen de levensstandaard verhogen, maar ook nieuwe kansen bieden voor economische groei en sociale ontwikkeling, meldt de Communicatie Dienst Suriname.
De tweede overeenkomst betreft een schenking van USD 490.000. Dit bedrag zal worden gebruikt voor projectmanagement, inclusief monitoring en evaluatie, voorlichting en voorbereidingen om het duurzame energiesysteem ook in andere dorpen te introduceren. Door middel van trainingen en bewustwordingscampagnes zullen lokale gemeenschappen worden geïnformeerd over de voordelen van duurzame energie. Daarnaast zal de schenking worden ingezet om de technische capaciteit op te bouwen, zodat meer dorpen kunnen profiteren van deze innovatieve oplossing.
De CEO van CDF zei bij de ondertekening: “Socioeconomic development potential in many isolated settlements is constrained by their disproportionately limited access to reliable and adequate electricity supply. The procurement and installation of the micro-grids financed by the CDF will help improve quality of life and livelihood opportunities, strengthen social cohesion across Suriname, whilst enabling the energy transition for disadvantaged hinterland communities.” De overeenkomsten vertegenwoordigen niet alleen financiële transacties, maar vooral toewijding aan duurzame ontwikkeling, milieubescherming en het welzijn van gemeenschappen.…[+]

“Gepensioneerden van CBvS pinaren ook”

01-Gepensioneerden

PARAMARIBO – Gepensioneerden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) kunnen steeds moeilijker het hoofd boven water houden. “Wij komen niet uit en als de mensen eens wisten wat de pensioenen zijn die aan ons worden uitgekeerd, zou CBvS zich echt diep moeten schamen voor de minieme bedragen die zij uitbetaalt aan personen die zich jaren hebben ingezet voor het instituut, dat hen nu het recht ontneemt om hun oude dag met een welverdiend en waardig pensioen door te maken. Ook wij moeten nu pinaren”, luidt de reactie van enkele gepensioneerden van de CBvS, die aan de bel trekken over de pensioenuitkeringen, omdat de situatie steeds erger wordt.
“Vergeleken met de ambtenarij zijn de pensioenen van de CBvS achtergestelde bedragen. Er vindt geen enkele vorm van indexering van de pensioenen plaats, terwijl dit volgens de wet wel het geval zou moeten zijn. Vanwege een bepaald model dat door een van de voorgaande governors was bedacht, krijgen de gepensioneerden elk jaar een soort van ‘koopkrachtversterking’ naast hun pensioen en deze bedragen variëren op jaarbasis tussen de SRD 30 en SRD 100. Dit bedrag werd berekend als een afgeleide van hetgeen de werkenden in actieve dienst als opslagpercentage op hun loon krijgen. Een grote discrepantie dus en wij zijn ten einde raad, omdat er geen enkel pressiemiddel is dat wij als gepensioneerden kunnen uitoefenen op de Stichting Pensioenfonds van de CBvS om verbetering af te dwingen”, vertellen de CBvS- gepensioneerden.
CBvS komt voor de volle 100% in met de premiestorting voor de werkenden op de rekening van het Pensioenfonds van de bank en daaruit worden de gepensioneerden uitbetaald. “Het pensioenfonds zou dus eigenlijk aan de leiding van de CBvS moeten aangeven dat de
bedragen al zwaar achterhaald zijn en of er opnieuw kan worden gekeken naar de pensioenuitkeringen, zodat deze waardevast gemaakt kunnen worden. Dit model wordt al jaren gehanteerd bij de CBvS, maar misschien moet dit ook geëvalueerd worden en moet worden nagegaan of de pensioenregeling bij de CBvS wel op een eerlijke en evenredige manier is vastgesteld en nog toepasselijk is heden ten dage, luidt de oproep van de gepensioneerden.
De gepensioneerden willen niet meer op een mensonterende en respectloze manier behandeld worden en zouden graag willen dat het pensioenfonds van de CBvS en de leiding van de bank met hen aan tafel gaan om te praten over de achterhaalde pensioenuitkeringen. De gepensioneerden willen tot slot graag dat hun noodkreet gehoord wordt en dat er hierdoor verbetering kan komen in hun pensioenuitkering die zij ontvangen van de CBvS.
De krant heeft het pensioenfonds van de CBvS niet kunnen bereiken voor een reactie op deze kwestie….[+]

Brandweergezin dakloos door woningbrand

01-Brandweergezin dakloos

PARAMARIBO – Een gezin, bestaande uit vader, moeder en vier kinderen, is gisteren dakloos geworden door een brand in zijn woning aan de Jumrathanweg. Vader en moeder zijn beiden werkzaam bij het Korps Brandweer Suriname. Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas woonde het echtpaar en zijn vier zonen samen met een oma van de man in het huis, dat geheel in vlammen opging.
De melding van de brand kwam om 12.35 uur. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de zolderwoning, welke deels in hout en steen is opgetrokken, reeds in lichterlaaie. Er waren twee gascilinders van 100 lbs naast de woning geplaatst. De brandweer wist die gascilinders te verwijderen en op een veilige plaats te zetten. Ten tijde van de brand was de grootmoeder samen met een van de kinderen thuis. Zij hoorde plotseling een knal in de kamer van een andere achterkleinzoon, die niet thuis was. De brand is begonnen in die kamer. De oma en de aanwezige achterkleinzoon namen een kijkje en zagen dat de kamer in brand stond. Zij renden meteen naar buiten. De oma belde de brandweerman, die op zijn beurt zijn collega’s alarmeerde. Ten tijde van de brand waren de brandweerman en zijn vrouw aan het werk. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Pinas geeft aan dat de woning niet verzekerd was, maar wel aangesloten was op het elektriciteitsnet. Op de bovenverdieping van het pand waren drie kamers, een badkamer en toilet en de benedenverdieping had twee kamers, een woonkamer, keuken, badkamer en toilet. De brand was onder controle omstreeks 12.50 uur. WJ…[+]

Weer veel denguebesmettingen in Guyana

01-Weer veel denguebesmettingen

GEORGETOWN – Het aantal denguegevallen in buurland Guyana is weer toegenomen. Ook zijn er al personen (kinderen) overleden aan de gevolgen van dengue. Tot nu toe heeft Guyana ruim 2852 nieuwe besmettingen en 2 doden geregistreerd in de eerste maanden van dit jaar.
Volgens het Ministerie van Volksgezondheid kampen diverse regio’s van het land met gevallen van dengue. Gezien deze ontwikkeling heeft het ministerie maatregelen getroffen om de verspreiding van dengue in te dammen.
Zowel Suriname als zijn buurland krijgt te maken met periodes waarin er veel denguegevallen worden geregistreerd. Meestal is er in de eerste maanden en midden van het jaar een piek te merken van denguebesmettingen. Dat was vorig jaar ook het geval in ons land.
Paramaribo, maar ook andere districten zoals Commewijne, Wanica en Nickerie kregen te maken met honderden gevallen van denguebesmettingen. Een deel van de patiënten moest voor verdere zorg opgenomen worden in het ziekenhuis. Wat de situatie zorgwekkend maakte, was dat dengue type 3 actief was in Suriname. Deze variant was na enkele decennia weer actief in Suriname en in tegenstelling tot ouderen zijn vooral jongeren en kinderen extra gevoelig voor deze variant.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vorig jaar op verschillende momenten gezegd dat de Amerika’s te maken zullen krijgen met een toename van dengue-infecties. Deze toename is deels als gevolg van de opwarming van de aarde, wat gunstigere omstandigheden biedt voor dengue-verspreidende muggen, de aedes-soort.
Dengue, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het denguevirus. Dit virus wordt overgedragen op de mens door een besmette muskiet, die vooral overdag actief is. Besmetting met het denguevirus vindt plaats indien een besmette muskiet van het Aedes species (AedesAegypti of AedesAlbopictus), de mens steekt. Deze muskieten kunnen ook het chikungunya- en zikavirus overdragen. Symptomen van dengue zijn onder meer hoge koorts, hoofd- en lichaamspijnen en misselijkheid.…[+]

Chetak helikopters Nationaal Leger na inspectie weer in gebruik

02-Chetak-helikopters-Nationaal-Leger-na-afronding-inspectie-weer-in-gebruik1

PARAMARIBO – De drie Chetak helikopters van het Nationaal Leger zijn zaterdag na een grote onderhoudsbeurt officieel weer in gebruik genomen. Met de helikopters kan de Surinaamse Luchtmacht weer mobiel zijn in de lucht.
De helikopters zullen volgens minister Krishna Mathoera van Defensie voornamelijk worden ingezet voor vele militaire operaties en het terugbrengen van het veiligheidsgevoel. De bewindsvrouw gaf daarom aan heel blij te zijn dat de helikopters weer in gebruik zijn. “Door de mobiliteit in de lucht kunnen wij eindelijk weer verkenningen uitvoeren en Suriname beschermen”, zei de bewindsvrouw. Zij bedankte het team van zowel Suriname als Hindustan Aeronautics Limited (HAL) uit India en hoopt dat deze coöperatie met India als een van de belangrijke partners, jarenlang gecontinueerd zal worden. Als teken van waardering kregen de teamleden van HAL een certificaat overhandigd.
De drie Chetak helikopters werden in 2009 en in 2015 in gebruik genomen. De financiering kwam uit de kredietlijn van India. In 2019 is er een onderhoudscontract getekend met de leverancier, het Indiase bedrijf HAL. Daarbij zijn er afspraken gemaakt om de helikopters periodiek na een aantal vlieguren te onderwerpen aan een onderhoudsbeurt en inspectie. Dit was de derde grote onderhoudsbeurt waaraan zowel technici van HAL als de Luchtmacht hebben samengewerkt.
De ambassadeur van India, Shankar Balachandran, gaf aan dat hij zich vereerd voelt om deze gelegenheid bij te wonen en waardeerde de professionaliteit van de organisatie en de samenwerking met India. “Deze missie is van belang en daarom zullen wij deze continueren. Wij zullen gezamenlijk ernaartoe werken”, zei de diplomaat.…[+]

Auto botst tegen fietsenzaak

02-Auto-botst-tegen-fietsenzaak

PARAMARIBO – Aan de Indira Gandhiweg is gisterochtend een voertuig tegen een fietsenzaak gebotst. Drie personen raakten gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De bestuurder kon geen rijbewijs aan de politie overleggen. De auto reed over de Indira Gandhiweg gaande richting Lelydorp. Door onbekende reden raakte de bestuurder de controle over het stuur kwijt en kwam tegen de zaak aan. Het voertuig werd naar het station gebracht door een sleepwagen. De politie van bureau De Nieuwe Grond heeft de zaak in onderzoek.…[+]

Koninklijke paarden op hol geslagen in centrum van Londen

londn-1920x1080a

LONDEN – In het centrum van Londen zijn gisterochtend meerdere paarden op hol geslagen. Op beelden op X is te zien dat de dieren door de straten rennen rond Aldwych. Inmiddels zijn alle paarden gevangen, meldt de politie van de Britse hoofdstad.

Een woordvoerder van het leger zegt tegen Britse media dat zeker vier mensen gewond zijn geraakt. De paarden horen bij de stallen van het Britse koningshuis. Ze zouden zijn losgebroken tijdens een oefening in de wijk Belgravia.

Volgens de woordvoerder ging het in totaal om vijf paarden. Op foto’s en video’s zijn twee paarden te zien, waarvan er eentje onder het bloed zit. De dieren renden in hun paniek tegen taxi’s en een bus aan. Een taxichauffeur vertelt tegen de BBC dat hij drie paarden richting Buckingham Palace zag galopperen. “Het klonk alsof er een auto-ongeluk was.” Volgens de chauffeur stond er een busje onder het bloed bij een hotel met een flinke deuk in de zijkant. “Alle ramen waren kapot, dus ik denk dat het witte paard ertegenaan is gerend.”

(NOS)…[+]

Russische onderminister Defensie opgepakt om corruptieverdenking

russia-defebse-mionster1920x1080a

MOSCOW – Een hooggeplaatste Russische defensiefunctionaris is opgepakt, omdat hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Dat schrijven Russische staatsmedia. Het gaat om Timoer Ivanov, een van de twaalf onderministers van Defensie.

Ivanov werd kort na de invasie van Oekraïne door Rusland al op de sanctielijst gezet door zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie.

Het Russische staatspersbureau RIA Novosti schrijft op basis van Kremlin-woordvoerder Peskov dat minister van Defensie Sjojgoe inmiddels op de hoogte is gebracht van de aanhouding van zijn vertrouweling. Voordat hij onderminister werd in 2016, werkte Ivanov al nauw samen met Sjojgoe. Zo was hij vicegouverneur van de regio Moskou, toen Sjojgoe in 2012 gouverneur werd van die regio. Kort daarna volgde hij Sjojgoe naar het ministerie van Defensie. Er zijn geen details bekendgemaakt over de hoogte van de steekpenningen die Ivanov zou hebben aangenomen, en waarvoor.

Ivanov overziet in zijn functie onder meer het vastgoed en de bouwprojecten van het Russische leger, schrijft persbureau AP, en had volgens Russische media ook de bouwprojecten in de Oekraïense havenstad Marioepol onder zich.

Marioepol werd in mei 2022 bezet door Rusland, nadat de havenstad eerst door zware bombardementen grotendeels was verwoest. De Russen begonnen kort na de bezetting van de stad met het bouwen van woonwijken op de verwoeste grond. President Poetin bezocht in maart vorig jaar hoogstpersoonlijk nog zo’n bouwplaats in Marioepol. Eind 2022 kwam Ivanov in het nieuws door een onderzoek van de anti-corruptieorganisatie van de in februari overleden oppositieleider Aleksej Navalny. In dat onderzoek kwam naar voren dat Ivanov een luxeleven leidde, terwijl hij dat volgens zijn officiële inkomen niet zou kunnen betalen. In het onderzoek wordt gesuggereerd dat Ivanov mogelijk flink verdiende aan de bouwprojecten in Marioepol. Het is niet duidelijk of hij om deze reden nu is opgepakt. Er hangt Ivanov een celstraf van maximaal vijftien jaar boven het hoofd.

(NOS)…[+]

Rechter onderzoekt belangenverstrengeling vrouw Spaanse premier

Rechter-onderzoekt-belangenverstrengeling-vrouw

SPANJE – Een Spaanse rechter onderzoekt of de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez, Begoña Gómez, zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en corruptie. Justitie verklaart enkel dat er recent een onderzoek naar is begonnen waarover voorlopig verder geen mededelingen gedaan worden.

Spaanse media berichten dat het onderzoek zich richt op contacten van Gómez met particuliere bedrijven die van de overheid geld of opdrachten hebben ontvangen. Zo zou Gómez banden hebben gehad met het Spaanse toerismeconcern Globalia, de eigenaar van onder meer Air Europa. Ze zou in 2020 een rol hebben gespeeld bij overheidssteun aan Air Europa, dat tijdens de coronacrisis in grote problemen kwam en om steun aanklopte.

Gómez was in die tijd chef van een Spaanse stichting. Ze heeft Globalia als sponsor voor de stichting geworven en had contact met de baas van Globalia, Javier Hidalgo. De luchtvaartmaatschappij kreeg eind 2020 475 miljoen euro steun van de regering. Volgens sommige media een buitengewoon hoog bedrag in vergelijking tot de coronasteun aan andere ondernemingen.

Premier Sánchez, die sinds medio 2018 premier van Spanje is, lijkt niet onder de indruk. Hij zei in een reactie vertrouwen te hebben in de Spaanse justitie.

(De Telegraaf)…[+]

Guyana raised $110.8 million for Gaza

Guyana-raised

Some $110.8 million was raised through local donations to support humanitarian efforts in Palestine.

The cheque was handed over to President Dr Mohamed Irfaan Ali at the Office of the President. The fundraising initiative was launched at the National Ramadan Village, and spearheaded by the Central Islamic Organisation of Guyana, the Muslim Youth Organisation, and the Guyana Islamic Trust.

These funds will be dispatched to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. President Ali, during his remarks, affirmed the country’s commitment to peace and national security.

“This simple but important occasion verifies our credentials globally – that is, Guyana believes in global prosperity, the global family, and in the strength of humanity and unity,” he affirmed. The president said this contribution serves as testimony to the spirit of generosity that permeates Guyanese society. “These resources were raised across all segments of the Guyanese society…and that tells you that Guyana is always united in the process of advancing development, peace, and conditions through which humanity can exist in a fairer and better way,” the president said. According to President Ali, the people of Palestine deserve to live in peace, sovereignty, and territorial integrity. He assured that Guyana will continue to support all global efforts to bring peace to Palestine, putting a stop to this brutal attack on humanity. For the last six months, Gaza has been suffering at the hands of a brutal Israeli assault. Based on the latest reports, the death toll there has climbed to over 34,000. Senior Minister in the Office of the President with Responsibility for Finance and Public Service, Dr Ashni Singh, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Hugh Todd, Resident UN Coordinator for Guyana, Yeşim Oruç and Director of the Central Islamic Organisation of Guyana, Sheikh Moen-ul-Hack were among those in attendance at the ceremony.

 

(DPI)…[+]

SBB-voorzitter Kappel neemt deel aan AGM-meeting

Badminton

BADMINTON – De voorzitter van de Surinaamse Badminton Bond (SBB), Dino Kappel, zal deelnemen aan de Annual General Meeting (AGM) van de Badminton World Federation (BWF) in Chengdu, China. De AGM zal plaatsvinden op zaterdag, met het Members’ Forum gepland voor morgen.
De deelname van Kappel aan deze belangrijke bijeenkomst benadrukt de betrokkenheid van de SBB bij de wereldwijde badmintongemeenschap en haar inzet voor de verdere ontwikkeling en groei van de sport, zowel nationaal als internationaal. Tijdens de AGM zal Kappel de belangen van de SBB vertegenwoordigen en deelnemen aan discussies over belangrijke kwesties die de toekomst van de badmintonsport beïnvloeden. De SBB is vastbesloten samen te werken met de BWF en andere nationale bonden om de sport naar nieuwe hoogten te brengen.
De SBB is de officiële sportorganisatie die zich inzet voor het promoten, bevorderen en ontwikkelen van de badmintonsport in Suriname. Met een rijke geschiedenis van sportieve prestaties en betrokkenheid bij de gemeenschap, streeft de bond ernaar mogelijkheden te creëren voor spelers van alle leeftijden en niveaus om deel te nemen aan de sport. De bond organiseert diverse evenementen om dit doel te bereiken…[+]

Russian deputy defense minister arrested on corruption charges

ZEKER-PLAATSEN--Russian-deputy-defense-minister-arrested

RUSSIA – A Russian deputy defense minister has been charged with taking a bribe, in Russia’s highest-profile corruption scandal since President Vladimir Putin launched his invasion of Ukraine more than two years ago.

Timur Ivanov is suspected of accepting a bribe of 1 million rubles (at least $10,800), Russian state media TASS reported.

He appeared in a Moscow court yesterday, dressed in full military garb as he stood in a glass cage, and was accused of receiving a bribe as part of an organized group while performing contracted work for the Defense Ministry. If convicted, he faces 15 years in prison.

Ivanov, who has been in his post since 2016, is seen as a senior architect of Russia’s war in Ukraine and a close ally of Defense Minister Sergey Shoigu.

The unexpected arrest of an ally of Shoigu may again put pressure on the defense minister, who has been criticized for his handling of the invasion of Ukraine – most forcefully by the Wagner chief Yevgeny Prigozhin in the months before his death last year. Despite setbacks, Shoigu has been kept in his post by Putin.

Ivanov’s responsibilities have included the reconstruction of Mairupol, a city in southern Ukraine reduced to ruin by Russian forces in a months-long siege at the outset of the war. The minister has frequently been seen cutting ribbons on various construction projects in the city – as Russia attempts to put a Potemkin facade on the city it destroyed. His lavish lifestyle has earned him a reputation inside Russia and, with it, the scrutiny of the late Russian opposition leader Alexey Navalny’s Anti-Corruption Foundation (ACF). Maria Pevchikh, chair of the foundation, said Ivanov had “one of the most lucrative jobs that one can have” in Russia’s Defense Ministry, and claimed the invasion of Ukraine has made him far richer.

Last year, Pevchikh told CNN that Ivanov’s wealth – with assets including a historic house in one of Moscow’s most expensive districts – is funded by corruption. Russia’s Defense Ministry did not respond to CNN’s request for comment.

Ivanov was sanctioned by the European Union and United States after Russia invaded Ukraine.

But his ex-wife, Svetlana Maniovich, has continued to live a life of European opulence: yachting on the Mediterranean, skiing in the Alps and living in Paris.

In an investigation last year, the ACF assembled a picture of a woman who has seemingly escaped all scrutiny for Ivanov’s role in Ukraine, and the extreme profits he is alleged to have reaped. Drawing on a trove of 8,000 leaked emails, the investigation claimed that Maniovich spent more than $100,000 in a top Paris jewlry store on the famed Place Vendrome in March 2022, while the siege of Mariupol was tightening.

(CNN)…[+]