Paus verplicht katholieke geestelijken om kindermisbruik te melden

paus

Katholieke geestelijken worden verplicht om gevallen van seksueel misbruik te melden aan de Rooms-Katholieke Kerk, zodra zij ervan op de hoogte zijn, schrijft paus Franciscus donderdag in een brief. Vanaf 1 juni is de maatregel van kracht als een nieuwe kerkwet.

Bisdommen moeten voor 1 juni 2020 een systeem opzetten waarin misbruikzaken in vertrouwen kunnen worden gemeld. De melding moet binnen een maand worden doorgestuurd naar het Vaticaan, waarna de Rooms-Katholieke Kerk minstens drie maanden krijgt om onderzoek te verrichten. “De misbruikschandalen beledigen onze Heer, en veroorzaken psychologische, fysieke en spirituele schade bij slachtoffers. Daarnaast beschadigen ze de geloofsgemeenschap”, aldus de paus.

De politie hoeft niet altijd te worden ingelicht, omdat volgens het Vaticaan diverse kerken dan gevaar zouden lopen op plaatsen waar katholieken een vervolgde minderheid zijn. In de kerkwet staat dat van die regel uitgeweken moet worden als de lokale wetten en meldplicht van het gebied waarin de kerk staat, dat eisen. Die regelgeving heeft altijd voorrang.(NU)…[+]