Nieuws volgens datum: 20 Mar, 2024

Geen beletsel uitvoering vonnis Bouterse en kompanen

bouterse

PARAMARIBO – Het Hof van Justitie heeft gisteren het verzoek- en beroepschrift dat door de raadslieden Murwin Dubois, Nailah van Dijk, Milton Castelen en Derrick Veira was ingediend voor de veroordeelden Desi Bouterse, Iwan Dijksteel, Benny Brondenstein, Ernst Geffrey en Stephanus Dendoe met niet-ontvankelijkheid begroet. Er is dus geen beletsel om het vonnis tegen Bouterse en zijn kompanen uit te voeren.

Dubois zegt dat hij het hof niet heeft gevraagd het vonnis van Bouterse en de overige veroordeelden inhoudelijk te beoordelen, maar om de werking van het vonnis op te schorten. De werking van het vonnis geeft de procureur-generaal de bevoegdheid om de vrijheidsbenemende maatregel uit te voeren. In beide procedures, zowel het verzoekschrift als het beroepschrift, werd gevraagd dat de procureur-generaal een pas op de plaats maakt, zodat de verdediging in de gelegenheid werd gesteld om aan te tonen dat er procedurele fouten zijn gemaakt. Naar de inzichten van Dubois zou het hof hooguit kunnen toetsen of er gronden zijn voor opschorting van het vonnis. Echter, het hof kwam niet tot het toetsingsmoment. Volgens het hof heeft het niet de wettelijke bevoegdheid om zelf tot een oordeel te komen, waardoor het de niet-ontvankelijkheid heeft uitgesproken.

De advocaten deden een beroep op artikel 22 Grondwet om het verzoek- en beroepschrift in te dienen. Artikel 22 Grondwet luidt: “Een ieder heeft het recht om verzoeken schriftelijk bij het bevoegde gezag in te dienen. De wet regelt de procedure voor de behandeling daarvan.” Dubois zegt dat het hof heeft erkend dat de advocaten artikel 22 Grondwet naar de juiste inzichten hebben gebruikt, maar het hof komt tot het oordeel dat de reikwijdte van het artikel het hoogste rechtscollege noodzaakt om de niet-ontvankelijkheid uit te spreken. Volgens de raadsman is op grond van artikel 22 Grondwet het hof weliswaar het bevoegde gezag, maar het hof richt zich op de reikwijdte van dit artikel. “Het hof is de mening toegedaan dat de reikwijdte zou impliceren dat artikel 22 Grondwet in dit concreet geval als een soort supra hoger beroepsmiddel wordt gebruikt. Dat is volgens het hof niet mogelijk.” De advocaten zullen nog bestuderen welke stappen ze vervolgens zullen nemen. De advocaten hebben de uitspraak nog niet ontvangen, maar hebben deze gisteren wel in de raadkamer aangehoord.

Dubois blijft erbij dat er procedurele fouten zijn gemaakt om te komen tot het vonnis van 20 december 2023. Benny Brondenstein, Ernst Geffrey en Stephanus Dendoe waren gisteren aanwezig toen het hof in de raadkamer de uitspraak van niet-ontvankelijkheid heeft gedaan. Bouterse en Dijksteel zijn voortvluchtig. Zij waren afwezig. …[+]

Hind Boys wint overgespeelde wedstrijd tegen Langu niet

08-Voetbal

VOETBAL – Hind Boys heeft ook na de herkansing niet kunnen winnen van Langu, in de finaleronde van de Livorno Sport Organisatie. In het Eddy Blackman Stadion won Langu met 4-1, na een 0-1 voorsprong voor Hind Boys.
Op de eerste speeldag van de finaleronde speelde Hind Boys gelijk (1-1) tegen Langu. Hind Boys tekende hierna protest aan tegen het meespelen van een speler bij Langu, die niet gerechtigd is om voor dat team te spelen. Hind Boys won het protest en de wedstrijd moest opnieuw worden gespeeld. Langu kreeg ook drie punten in mindering.
In de herkansing begon Hind Boys goed. Het team zou bij een overwinning alles in eigen hand hebben om het kampioenschap binnen te halen. In de 43e minuut nam Hind Boys de voorsprong door een doelpunt van Terence Linga: 0-1. In de tweede helft kwam Langu goed terug en nam met drie doelpunten van Shaggy Finkie de voorsprong: 3-1. Dalvas Ngwete bepaalde de eindstand op 4-1.
Door deze nederlaag blijft Hind Boys steken op de tweede plaats met vier punten. Livorno is de koploper met vijf punten. Jivan Jotie staat derde met drie punten en Langu bezet de laatste plaats in de finaleronde met nul punt. Op de laatste speeldag speelt Langu tegen Jivan Jotie en Livorno tegen Hind Boys.…[+]

Suriname krijgt USD 22,5 miljoen lening van Wereldbank

Official visit of the World Bank in Suriname          #RA1photography contact / follow us on FB & insta Snap: ra1_photography mob/ app 597 8626446

PARAMARIBO – Het is ons land gelukt een lening van UDS 22,5 miljoen te krijgen van de International Development Association (IDA), die onderdeel is van de Wereldbank. Dit is onder andere besproken tijdens een ontmoeting van Carlos Felipe Jaramillo, vicepresident van de Wereldbank voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met president Chandrikapersad Santokhi. Jaramillo is op bezoek in Suriname. De vicepresident van de Wereldbank zegt onder de indruk te zijn dat het IMF-programma in ons land goed verloopt. Hij is daarom bereid om nadere steun te geven en de samenwerking met Suriname uit te breiden naar nieuwe gebieden. Er is verder gesproken over toetreding van Suriname tot de IDA, waarmee toegang verkregen zal worden tot USD 22.5 miljoen voor ontwikkelingsprojecten.
De IDA is het onderdeel van de Wereldbank dat zich richt op het terugdringen van armoede, door het verstrekken van subsidies en leningen met zeer lage rente voor programma’s die de economische groei stimuleren alsook de verbetering van de levensomstandigheden van de mens, meldt de Communicatie Dienst Suriname. De Wereldbank-topper maakte bekend dat Suriname vanaf 1 juli 2024 toegang heeft tot een IDA-lening van USD 22.5 miljoen. Minister Raghoebarsing van Financiën en Planning benadrukte in reactie hierop dat er niet zomaar wordt geleend. “Elke cent die we erbij lenen wordt eerst gecheckt met ons Bureau voor de Staatsschuld.” Met de toegang tot de IDA hoeft Suriname nu niet naar de kapitaalmarkt om tegen heel hoge rentetarieven te lenen. “Als we hier dit soort leningen kunnen krijgen, zitten we tegen de 1 tot 2 procent aan rente met een looptijd van twintig jaar en heel soepele voorwaarden; dat maakt een groot verschil”, aldus de bewindsman.
President Santokhi sprak van een uniek hoog bezoek van de Wereldbank. “Zeer bijzonder, omdat we geen uitgebreid groot programma hebben met de Wereldbank. De Wereldbank is bereid ons verder te steunen gezien de vruchten van het herstelprogramma op macroniveau, om deze nu te vertalen naar het microniveau”, zei de president. Met de uitbreiding van de samenwerking zal gefocust worden op het creëren van banen, het vinden van de juiste investeerders, het verkrijgen van de vereisten en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Daarnaast is er grote interesse om bij te dragen aan het formuleren van een strategie voor een verdienmodel om te verdienen aan koolstofkredieten, de transitie naar groene energie, duurzame bescherming van zoetwaterbronnen en klimaatfinanciering op het gebied van loss and damage.
Suriname heeft momenteel twee projecten lopen bij de Wereldbank, waarvan de ondertekeningen dateren uit 2019, die sindsdien nogal stroef liepen. Deze twee projecten bestaande uit drie componenten lopen nu vlot, dankzij de inzet van het Ministerie van Openbare Werken met het Saramaccakanaalproject, het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met het Mineralen Instituut en het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie met het Surge-project voor het ondersteunen van ondernemerschap…{+}

Volksgezondheid springt in zodat gezondheidszorg binnenland gegarandeerd blijft

SONY DSC

PARAMARIBO – Na verschillende noodkreten van de leiding van de Medische Zending (MZ) en gezagdragers van diverse leefgemeenschappen in het binnenland, heeft het Ministerie van Volksgezondheid gisteren besloten de MZ te helpen. Hierdoor wordt getracht de gezondheidszorg voor de binnenlandbewoners veilig te stellen. Door het uitblijven van subsidies, die jaarlijks door het ministerie voor de MZ overgemaakt dienen te worden, was de gezondheidsorganisatie in problemen gekomen. Het directe gevolg hiervan was onder andere dat de aanlevering van medicijnen in gevaar was gekomen en er geen medische vluchten (patiëntenvervoer) door lokale vliegmaatschappijen uitgevoerd werden. De opgelopen schuld bij de binnenlandse vliegmaatschappijen in USD is torenhoog. De MZ-directie en de ministeries van Volksgezondheid en Financiën en Planning zijn daarom gisteren bijeengekomen. Tijdens het overleg heeft Volksgezondheid gezegd de schuld van de MZ over te nemen. Hierdoor moet de primaire gezondheidszorg voor de bewoners van de verschillende dorpen in het binnenland gegarandeerd zijn. Tijdens de bespreking zijn verder werkafspraken gemaakt en is er een duidelijke strategie vastgesteld om de dienstverlening van de MZ te optimaliseren. Deze afspraken en strategie zijn tot stand gekomen met inachtneming van de behoeften en belangen van alle betrokken partijen, meldt het ministerie. Het uitblijven van de financiële verplichting vanuit Volksgezondheid had niet alleen nadelige gevolgen voor de dienstverlening, maar ook voor de MZ-medewerkers. De groep werkers heeft op verschillende momenten aangegeven ontevreden te zijn, omdat zij steeds moet bedelen voor beloofde toelages. Omdat het personeel zich weer in de maling genomen voelde, werd besloten in actie te gaan. De werknemers moeten namelijk de koopkrachtversterking van de afgelopen twee maanden nog ontvangen. Intussen is het geld voor onder andere de koopkrachtversterking gisteren gestort op de rekening van de MZ…[+]

Gewapende roofoverval in woning

man en wapen

PARAMARIBO – Een gewapende roofoverval is gisterochtend gepleegd in een woning aan de Henri J. Benjaminstraat. Vier criminelen drongen het huis binnen en vielen de bewoners aan. 

Het was rond drie uur in de ochtend toen de gewapende en gemaskerde rovers kans zagen het huis binnen te gaan. Zij hebben de schuifdeur aan de voorzijde van het pand geforceerd. Zij vielen de bewoners van het pand aan en knevelden hen ook.

De criminelen maakten 12 duizend euro, SRD 20 duizend, een halsketting en de camerabox buit. Zij verlieten de plaats met de gestolen spullen. Het is echter niet bekend hoe zij de plaats aandeden en verlieten. De slachtoffers liepen geen ernstig letsel op. De politie ging na de melding naar de plaats en stelde een onderzoek in. De verdachten worden opgespoord…[+]

CHof klaar voor beslissing grondwetsartikel en bestuursbesluit straatnaam

chof-logo-1024x723

PARAMARIBO – Het Constitutioneel Hof (CHof), onder leiding van Gloria Stirling, zal donderdag zijn beslissing aangeven ten aanzien van twee verzoekschriften. In een van de verzoekschriften wordt gevraagd om een grondwetsartikel te toetsen aan de Grondwet, het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Advocaat Shanti Sheombar vraagt om artikel 72 lid g Grondwet te toetsen aan de Grondwet en de mensenrechtenverdragen. In artikel 72 lid g Grondwet is aangegeven over het verlenen van amnestie of abolitie bij wet wordt vastgesteld. Sheombar zegt aan de krant dat zij in de derde week van februari haar verzoekschrift had ingediend. “Ik ben verrast dat de beslissing wordt genomen. Het is pas een maand geleden dat ik het verzoek heb gedaan. Ik vind het spannend.” Volgens Sheombar brengen amnestie en abolitie rechtsongelijkheid en machtsmisbruik met zich mee. Zij vindt dat amnestie en abolitie in strijd zijn met de grondwetsartikelen. De advocaat benadrukt dat er geen interventie mag worden gepleegd in een lopende strafzaak. Daarvoor verwijst zij naar artikel 131 lid 3 Grondwet namelijk: “Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.” Zij heeft liever dat het artikel over het verlenen van amnestie en abolitie uit de Grondwet wordt geschrapt.
Het andere verzoekschrift bij het CHof is van advocaat Shanti Gopalrai, die vraagt om toetsing van een resolutie van 29 april 2009 aan de Grondwet en verdragen. Het gaat om de straatnaam Lachminia Gopalraiweg. Ter uitvoering van de Wet op de Huizennummering hebben een paar wegen in Wanica, die geen officiële naam hadden, nu wel een naam gekregen. De advocaat vraagt om de resolutie van de straatnaam aan de Grondwet en de mensenrechtenverdragen te toetsen. Zij wil dat de toetsing plaatsvindt, om na te gaan of de resolutie verenigbaar is met de aan haar (verzoekster) als inwoner van Suriname toekomende grondrechten, zoals die zijn neergelegd in de Grondwet en de verdragen…[+]

Ondanks afwijzing Staatsraad kan president verhoging stroomtarief doordrukken

PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi kan de aangekondigde verhoging van de stroomtarieven alsnog doorvoeren, ondanks het feit dat de Staatsraad die maandag heeft afgewezen. “De samenleving weet in ieder geval dat de Staatsraad tegen de verhoging is, dat het bedrijfsleven en de vakbeweging ook niet ermee eens zijn, want ook zij hebben hun stem tegen de aangekondigde verhoogde tarieven al laten horen en heel wat politieke partijen staan niet erachter. Iedereen weet dat alleen de coalitiepartijen hierachter zijn”, luidt de reactie vanuit de Staatsraad. De verschillende groepen uit de samenleving zijn het meest tegen het feit dat de regering de verhoging van de stroomtarieven wil doorvoeren, op basis van de steeds veranderende wisselkoers en brandstofprijsstijging. De regering stelt voor dat vanaf na 6 juni 2024 aan het begin van elk kwartaal, van rechtswege aangepast het verbruikerstarief aan de hand van het kwartaalgemiddelde van de CBvS gepubliceerde verkoperskoers wordt vastgesteld. Ook wil de regering dat de aanpassing van de brandstofkosten in het verbruikerstarief wordt opgenomen, waarbij dit tarief elk kwartaal wordt bijgesteld aan de hand van de verhogingen van de brandstofprijzen. “Dit kan niet en daarom heeft de Staatsraad dit in zijn geheel afgewezen.” De verschillende organisaties zijn het erover eens dat de
financiële administratie van de NV Energiebedrijven
Suriname (EBS) eerst beter georganiseerd moet worden en dat er meer transparantie moet komen in hoe de opbouw van de tarieven eruit ziet. De regering is nu aan zet in deze en de verschillende organisaties wachten de volgende stap van de president af. “Niemand wil verhoging van stroomtarieven in het land en de regering zou er goed aan doen om te luisteren naar wat de meerderheid in het land zegt”, luidt het advies van de Staatsraad…{+}

Hallers gevecht tegen kanker

Voor Sébastien Haller veranderde alles op de dag dat hij de diagnose kanker kreeg.

VOETBAL – Voor Sébastien Haller veranderde alles op de dag dat hij de diagnose kanker kreeg. De spits van Borussia Dortmund startte een loodzwaar revalidatietraject dat ook op mentaal vlak veel van hem vroeg.
In de zomer van 2022 maakte Haller voor ruim dertig miljoen euro de transfer van Ajax naar Dortmund. Vier weken later stond zijn wereld stil. Wegens aanhoudende buikklachten liet Haller zich onderzoeken. Het bleek teelbalkanker te zijn. “Ze moesten controleren of het kwaadaardig of goedaardig was. We controleerden het na de training en binnen 30 seconden zei de dokter: ‘Je moet geopereerd worden, we kunnen vandaag of morgen aan de slag’”, memoreerde Haller tegenover The Athletic. “Ik zei: ‘Oké, maar wat is het precies?’ Toen wist ik dat het kanker was. Dat is een krachtig woord dat iedereen bang maakt – niemand wil het hebben – maar als je eenmaal kanker hebt, weet je er meer over.”
“De laatste twee dagen chemotherapie waren qua bijwerkingen het ergste. Daarna moest ik nog 48 uur wachten en ‘s nachts tweeënhalf uur naar huis rijden. Dat was het ergste. Toen ik thuis was, was het 02.00 uur. Het was moeilijk om te staan en ik wilde gewoon in bed blijven liggen, maar mijn fysio zou de volgende ochtend sessies voor me voorbereiden. Ik moest gaan, zelfs als ik me niet goed voelde. Ik zou doen wat ik kon.”
De revalidatie vroeg ook in mentaal opzicht veel van Haller. “Je wordt een
andere persoon, zonder dat je het beseft. Je probeert je best te doen, maar je lijdt. De mensen om je heen proberen hun verdriet en emotie te verbergen, maar dat is moeilijk. Je bent minder geduldig, bozer en emotioneler. Het wordt moeilijk wanneer iedereen zijn emoties probeert te vergeten, want communicatie is alles.”
“Ik kreeg berichten van mensen die vanwege mijn ervaring waren onderzocht en ontdekten dat ze iets hadden. Ik ben ongelooflijk trots om te weten als ik ook maar één persoon heb kunnen helpen. Daarom heb ik de documentaire (Le Combat d’Haller’ – Haller’s Fight, red.) gemaakt omdat ik mijn normale leven wilde laten zien, ook toen ik ziek was. Iedereen kan ziek zijn, maar je moet opstaan als je valt, hulp krijgen van je familie en vrienden en genieten van elk moment dat je hebt.” (VI)…[+]

Wijnaldum wilde graag terug naar Feyenoord

Georginio Wijnaldum wilde zijn carrière voortzetten bij Feyenoord, maar dat lukte niet. (Foto: ESPN)

VOETBAL – Georginio Wijnaldum wilde afgelopen zomer graag terug naar Feyenoord, maar volgens de 33-jarige middenvelder was die overstap financieel niet te realiseren. Daarop koos hij voor een overstap naar het Al-Ettifaq van manager Steven Gerrard.
Wijnaldum is deze week terug bij het Nederlands elftal, waar bondscoach Ronald Koeman met eigen ogen wil zien hoe de voormalig speler van Liverpool er voor staat na een seizoen voetballen in de Saudi Pro League. Een terugkeer naar de Eredivisie of een overstap naar een andere Europese competitie was wellicht logischer geweest met het oog op een eventuele EK-deelname.
In gesprek met ESPN vertelde Wijnaldum gisteren ook dat hij heel graag terug wilde naar Feyenoord, waar hij zijn loopbaan begon. “Alleen Paris Saint-Germain vroeg tien miljoen euro en dan ook mijn salaris er nog bovenop. Dat was onmogelijk te realiseren. Natuurlijk was het wel mogelijk geweest als ik heel veel zou inleveren, alleen dat wilde ik niet. Toen moest ik een andere keuze maken.”
Een telefoontje van Gerrard, die net als Wijnaldum uiteraard een verleden heeft in Liverpool, gaf uiteindelijk de doorslag. Al-Ettifaq bereikte een akkoord met PSG, dat naar verluidt zo’n acht miljoen euro ontving voor de op een zijspoor belande Wijnaldum, en legde hem voor drie jaar vast. “Dat was de beste optie die ik had. Er waren andere opties, maar dat waren dingen die ik niet wilde.”
Wijnaldum stelde in juni na de nederlaag in de Nations League tegen Italië nog dat een terugkeer naar Nederland niet aan de orde was toen zijn naam rondging bij PSV en Feyenoord. “Ik ga deze zomer alle opties openhouden, maar een terugkeer is niet mijn eerste optie. Ik weet niet of clubs zich hebben gemeld, dan moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. We hebben nu de tijd om alles op een rijtje te zetten.” (VI)…[+]

Edwards helpt Minnesota aan zege

Anthony Edwards gaat over John Collins heen voor een onvergetelijke dunk. (Foto: ESPN)

BASKETBAL – Met een met name in de slotfase productieve Anthony Edwards hebben de basketballers van Minnesota Timberwolves een 114-104-zege geboekt bij Utah Jazz. Edwards maakte in Salt Lake City 13 van zijn 32 punten in het laatste kwart. Door de winst namen de Timberwolves in de westelijke divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA de tweede plaats over van Denver Nuggets.
Voor Edwards was het de 27e keer dit seizoen dat hij uitkwam op een score van 30 of meer. De pas 22-jarige ‘shooting guard’ kwam ook tot 8 assists en 7 rebounds en was bovendien verantwoordelijk voor een van de spectaculairste dunks van dit seizoen. In het derde kwart vloog Edwards over John Collins heen en smeet de bal in het net. Het stadion ontplofte en het ongeloof was zichtbaar bij de spelers op het veld. Er zat zoveel kracht achter de dunk dat beide spelers geblesseerd achterbleven. Edwards brak zijn vinger en Collins liep een lichte hersenschudding op en keerde niet meer terug.
“Ik dacht dat ik hem zou missen omdat ik niet dicht bij de rand was, maar op de één of andere manier wilde God dat het zou lukken”, zei de man van de avond na afloop. “Het gaf me kippenvel. Ik heb altijd gedroomd van zo’n dunk.” Collin Sexton was de topschutter bij Utah, dat de Fin Lauri Markkanen met 22 punten goed zag terugkeren na een blessure.
Portland Trail Blazers heeft een 110-107-nederlaag geleden tegen Chicago Bulls. Toumani Camara startte in de basisvijf maar speelde in totaal slechts een kwartier. De Brusselaar kwam niet tot scoren en zorgde voor slechts een rebound en een assist. Teamgenoot Anfernee Simons werd topschutter van de partij met dertig punten.
Voor het team uit Oregon was het de 49e nederlaag in 68 wedstrijden. De mannen van coach Chauncey Billups zijn als veertiende. Chicago behaalde een 34e zege in 69 duels en staat daarmee negende in de Eastern Conference. Boston, de leider in het oosten, won voor eigen publiek ruim van Detroit: 119-94. Jaylen Brown maakte 31 punten voor de Celtics, waar Derrick White de eerste triple-double uit zijn carrière lukte (22 punten, 10 assists en rebounds). (ESPN)…[+]

Griezmann ziet waanzinnige reeks ten einde komen

07-Griezmann-ziet-waanzinnige-reeks-ten-einde-komen

VOETBAL – Een waanzinnige reeks van Antoine Griezmann bij het Franse elftal gaat ten einde komen. De speler van Atlético Madrid heeft zich met een blessure afgemeld voor de oefenduels met Duitsland en Chili.
De 32-jarige Griezmann deed sinds juni 2017 in alle 84 wedstrijden van de Franse ploeg mee. Daarbij zitten onder meer de WK-finales van 2018 en 2022. In de gewonnen eindstrijd in 2018 tegen Kroatië was hij ook nog eens trefzeker. Griezmann raakte zondag geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona. In de rust werd hij naar de kant gehaald en kwam Memphis Depay in de ploeg. Op dat moment leidde Barcelona met 0-1. Het werd zelfs nog 0-3 in Madrid.
Het is niet precies duidelijk wat voor blessure Griezmann heeft. Daardoor is het ook onduidelijk of hij volgende maand kan spelen tegen Borussia Dortmund in de kwartfinales van de Champions League. Ook dit seizoen is hij een belangrijke kracht bij Atlético. Zonder Griezmann speelt Frankrijk zaterdag in Lyon tegen Duitsland, dat komende zomer het EK organiseert. Drie dagen later is Chili in Marseille de tegenstander van de ploeg van bondscoach Didier Deschamps.
Frankrijk heeft op het komende EK wat goed te maken. ‘Les Bleus’ werd drie jaar geleden in de achtste finales verrassend uitgeschakeld door Zwitserland. De laatste Europese titel van de Fransen dateert van 2000. (VI)…[+]

LVV wil 7 duizend hectare landbouwgrond vrijmaken door inpolderen deel Afdamming

NICKERIE – De regering, met name het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is druk doende de zuidelijke kant van het district Coronie, en wel het gedeelte langs de Johan Kraagweg, meer bekend als Afdamming, in te polderen. “We willen daar ook wat ontwikkeling brengen”, reageert minister Prahlad Sewdien LVV tegenover Times of Suriname. Mensen die daar voorbijgaan, zullen wel de activiteiten die daar gaande zijn, hebben opgemerkt. Machines die daar bezig zijn met de inpoldering van het gebied, dat volgens de kaart ook deel uitmaakt van Bigi Pan.
Sewdien merkt verder op dat als daar goed wordt ingepolderd, er economische activiteiten kunnen plaatsvinden. “Natuurlijk zullen wij het eerst moeten droogleggen, de bodemtype goed bekijken, voordat we kunnen bepalen welk gewas we daar kunnen verbouwen.” De bewindsman haast zich te zeggen dat er misschien ook aan veeteelt gedaan kan worden. De landbouwminister geeft de garantie dat het een gebied is met potentie en dat er minimaal 7000 hectare in cultuur kan worden gebracht.
Het bodemonderzoek zal geschieden door de afdeling Onderzoek van LVV…{+}

Behandeling actuele brandende vraagstukken laat op zich wachten in DNA Bee belooft themavergadering

PARAMARIBO – Er zijn tal van brandende vraagstukken die de samenleving treffen, maar in De Nationale Assemblee (DNA) raakt de volksvertegenwoordiging achter in het ter verantwoording roepen van de regering. Er is gisteren nogmaals aandacht hiervoor gevraagd. De toezegging is door DNA-voorzitter Marinus Bee gedaan om de komende week daarvan werk te maken. Tijdens de vergadering over de wijziging van de Milieu Raamwet is door diverse parlementariërs een ingang gezocht om hun misnoegen te uiten. Aan de orde kwamen onder andere de Medische Zending (MZ), die te maken heeft met tekorten aan medicijnen, alsook leerkrachten en politieambtenaren die op achterstallige gelden wachten. Een groot zorgpunt is de verhoging van de stroomtarieven door de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). De regering heeft het parlement hierover nog geen tekst en uitleg gegeven. “Het is een scala aan vraagstukken”, zegt Melvin Bouva (NDP). “Ik vraag met blokletters aandacht.” Hij zei onder protest zijn bijdrage te leveren aan de discussie over de Milieu Raamwet. Het liefst ziet hij dat alle andere wetsonderwerpen geparkeerd worden en de noden van de samenleving besproken worden. “De EBS-tarieven worden straks onbetaalbaar.”
DNA-voorzitter Bee kan meegaan met de bezorgdheid van de oppositieparlementariër. Vandaar het streven om de komende week een themavergadering te beleggen. “Er is met fractieleiders besproken om vragen op te sturen”, zegt hij. “Zodat de regering zich daarop kan voorbereiden en concrete antwoorden kan geven.”
Al te enthousiast is Bouva niet over de toezegging, omdat reeds weken wordt gesproken over het beleggen van de beloofde themavergaderingen. De ingekomen stukken zouden volgens hem ook nog eens zijn geparkeerd. “De ingekomen stukken zijn maanden niet behandeld en geboekt”, aldus Bouva…[+]