Dr-Nickerie wil ordening dependance BAZO-Nickerie

bazo

NICKERIE – Na aanhoudende klachten vanuit de gemeenschap over de onheuse behandeling die zij krijgt bij de dependance van de afdeling Basiszorg (BAZO) van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) in Nickerie, is deze kwestie dinsdag in een openbare vergadering van de Districtsraad (dr) van Nickerie behandeld. De gemoederen liepen tijdens de vergadering hoog op.

De raadsleden waren het er unaniem over eens dat er maatregelen getroffen moeten worden tegen ambtenaren die de mensen ongepast bejegenen. Daarnaast is de opvang van de mensen ook niet om naar huis te schrijven. Zij moeten urenlang staan op een locatie waar er geen stoelen of banken voor wachtenden zijn en ook geen bescherming tegen zon en regen. De dr-leden vinden dat er zo gauw mogelijk een beslissing genomen moet worden door de leiding van de afdeling. Staande de vergadering wilden de leden dat er gebeld werd naar de minister van Sozavo of naar het hoofd van de afdeling. Op verzoek van het lid Arthur Braafheid werd de vergadering geschorst. Tijdens de schorsing maakte ondervoorzitter Aziz Khodabaks telefonisch contact met de heer Mase van de afdeling BAZO.

Na de schorsing hield Khodabaks de leden voor dat Mase hem te kennen heeft gegeven bekend te zijn met de klachten over de onheuse behandelingen en overige zaken. Aan de ondervoorzitter gaf hij aan de leden te vragen met voorstellen te komen…[+]