Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

zorg

De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg of World Hospice and Palliative Care Day valt ieder jaar op 9 oktober.

Op deze dag wordt aandacht besteed aan zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen en welke mogelijkheden er dan zijn om zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden, tot het einde. Er worden veel activiteiten georganiseerd in bepaalde landen om mensen bekend te maken met de mogelijkheden. In 1879 werd in Dublin ‘Our Lady’s hospice for the dying’ gesticht. In 1967, oprichting in Londen van de ‘St. Christopher’s Hospice’ door Dame Cicely Saunders. In België richtte zuster Leontine als eerste (1990) in het Brusselse Sint-Janziekenhuis een palliatieve eenheid op. Sinds 2005 wordt jaarlijks in oktober de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg georganiseerd. Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Zij wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken. Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet mogelijk is: er zijn onbehandelbare ziekteverschijnselen.

Een symptoom is of wordt refractair als geen van de conventionele behandelingen effectief zijn en/of deze behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen. Pijn, benauwdheid en delier zijn de meest voorkomende refractaire symptomen. Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg. Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht. Er zijn instellingen die dergelijke zorg op professionele grondslag aanbieden, maar ook wordt vaak gebruikgemaakt van vrijwilligers en familieleden. (Bron: Beleven)(Foto:iknl.nl)…[+]