Jogi schrijft president over achterstallige betalingen

Asiskoemar Gajadien

PARAMARIBO – In een brief aan president Desi Bouterse heeft parlementariër Mahinder Jogi (NF/VHP) zijn bezorgdheid geuit over wat hij noemt structurele betalingsachterstanden aan aannemers en dienstverleners. Jogi wil ook weten wat de liquiditeitspositie is van het land en of er een verband is met de achterstallige betalingen.

In de brief wijst hij erop dat voor de goedkeuring van de begroting er een grote achterstand was aan betalingen van aannemers en dienstverleners. Nadat de begroting is goedgekeurd, heeft hij niet gemerkt dat er een inhaalslag is geweest, maar dat er juist sprake is van nog meer achterstanden. “De uitvoering van werken en de verlenging van diensten wordt hierdoor structureel gestagneerd”, zegt Jogi.

Volgens hem raken de bedrijven in financiële problemen. Ook zouden werken en diensten ten behoeve van de samenleving in gevaar komen. “Dat arbeiders en gezinnen door dit nalaten van de overheid ook in problemen komen”, is een van de overwegingen die Jogi in de brief  heeft opgenomen. Van het staatshoofd wil hij weten wat de reden is van ‘deze structurele achterstand aan aannemers en andere dienstverleners’…[+]