LVV-medewerkers verrijken ICT-kennis

LVV-medewerkers verrijken ICT-kennis 3 (002)

Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) werkt continu aan kennisverrijking van haar personeel. Dit doet zij onder andere middels diverse interne trainingen. LVV-medewerkers van de verschillende afdelingen hebben eerder reeds hun kennis mogen verrijken in excel. Ook dit keer waren er participanten van verschillende afdelingen.

De training werd verzorgd door Roel Bhagwandien, systeembeheerder van de ICT-afdeling van het ministerie van LVV. Deze refreshment trainingen moeten bijdragen aan kennisverrijking van het personeel en ze in staat stellen het werk naar behoren uit te voeren.

Minister Rabin Parmessar heeft vanaf zijn komst extra aandacht besteed aan trainingen van het personeel.  Educatie is van eminent belang voor de minister. Zonder educatie en of het upgraden van het personeel is het ministerie volgens de bewindsman niet in staat succes te boeken…[+]