LVV-minister Parmessar voert onderhoud met leiding douane

lvv2 (002)

PARAMARIBO-Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), heeft een spoed onderhoud gehad met de leiding van de Douane over onduidelijkheden rond de exporten van rijstexporteurs. Het gesprek welke met medewerking van zijn collega-minister Hoefdraad van Financiën is gevoerd op 16 september 2019, vond plaatst op het hoofdkantoor van de Douane te nieuwe haven. De minister bracht dank uit aan de minister van Financiën en de leiding van de Douane voor de goede samenwerking en dat zij in korte tijd bereid gevonden is om dit gesprek te willen voeren.

Het ministerie is door de rijstsector benaderd vanwege de gerezen perikelen. Daar zij de sector maximaal ondersteuning biedt heeft zij geen keus dan het voortouw te nemen en op het hoogste niveau aandacht te vragen en van gedachte te wisselen over hoe deze onduidelijkheden weg te maken.

Enkele van de aangehaalde punten zijn:
–   Verruiming van de tijd van stuffen: Dat de rijst in containers op de haven in Nickerie alleen geladen kunnen worden tussen 08:00 ‘s morgens en 12:00 ‘s middags, deze regels is volgens de exporteurs niet werkbaar en vroegen zij verruiming van de tijd. Als oplossing voor dit vraagstuk is gekozen om de tijd te verruimen van 07:00 uur des morgens tot en met 18:00 uur des avonds.

–   Bij het transporteren van de containers is er een regel dat deze voertuigen in principe ‘s avonds niet mogen rijden, echter is hiervoor als oplossingspunt aangedragen dat deze via een goed controlesysteem wel toestemming kunnen verkrijgen. Voorgesteld wordt om in de tweede fase voor de transparantie, het Global positioning system (GPS) in te zetten.

–   Voor wat betreft de uitvoertafel zijn er ook afspraken dat de stukken voor 12:00 uur moeten worden ingediend. In afzonderlijke gevallen mag contact worden opgenomen met de desbetreffende functionaris voor medewerking. Verantwoordelijkheidsverklaring – als die door middel van een machtiging aan derden kan worden getekend, is ook toestemming verleend...[+]