Monumenten kwetsbaar voor brand: ‘Onderhoud is vaak een sluitpost’

monumenten

De brand in de Notre-Dame bewijst hoe kwetsbaar historische gebouwen kunnen zijn. Hoe zijn Nederlandse monumenten eigenlijk tegen gevaren als vuur beschermd? En is het wel mogelijk om dit soort incidenten te voorkomen?

“Bij dit soort monumentale panden is het risico op brand eigenlijk altijd wel aanwezig”, stelt Björn Peters, adviseur brandveiligheid monumenten bij DGMR en gastdocent aan de TU Delft. Hij hield onder meer toezicht op de brandveiligheid van het Rijksmuseum tijdens de grote recente restauratie. “Zeker in de kap van dit soort middeleeuwse gebouwen is veel droog hout aanwezig. Als dat vlam vat, en het even duurt voordat het vuur wordt ontdekt, dan grijpt het vuur heel snel om zich heen. De brandweer staat op zulke momenten vrij machteloos – zoals je in Parijs zag.”

 Het voorkomen van dit soort branden is vooral mogelijk door het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, ook in Nederland. “Het gaat vaak om kleine zaken die grote gevolgen kunnen hebben als je er niet op let”, vertelt Peters. “Zorg ervoor dat de kapconstructie schoon blijft. Als er veel stof ligt, is de omgeving bevattelijker voor een vonkje. Of zorg dat de elektrische installaties goed onderhouden zijn.”(NU)…[+]