Nieuwe richtlijnen voor Accountants in de maak

DNA wil ook

PARAMARIBO- De Nationale Assemblee is, in aanloop naar de jaarrede op 1 oktober alvast begonnen met het technisch voorbereiden van wetgeving die in het nieuw begrotingsjaar goedgekeurd moeten worden. Tijdens een commissievergadering, gisteren, is wetgeving besproken die richtlijnen voor Accountants moest vaststellen en een controleorgaan op de beroepsgroep.

 

Op 14 augustus is de het preadvies geweest en is de weg nu vrij om de wet klaar te stomen voor de plenaire vergadering. In de ontwerpwet zijn ook de inzichten van het bedrijfsleven meegenomen terwijl de Vereniging van Economisten (VES), de Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) een bijdrage hebben geleverd aan het concipiëren van het wetsproduct.

Er is behoefte om nieuwe wetgeving te slaan omdat internationaal er nieuwe richtlijnen zijn bepaald voor de accountancy als beroep. “We zijn al begonnen met de ordening, en regulering van de financiële sector via verschillende wetten zal een zeer belangrijke en essentiële aanvulling zijn op die lijst en in dat traject”, zegt Amzad Abdoel, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs. “Bij de behandeling van de wet op de jaarrekening hebben wij nog uitgebreid gesproken over het belang en de noodzaak van deze ontwerpwet. Zie dus deze ontwerpwet in het verlengde van een zeer positieve en markante traject dat er bewandeld wordt in de verdere ordening van de financiële sector”, stelt Abdoel.

Het belang van een Instituut Chartered Accountants is onlosmakelijk van de wet die nieuwe richtlijnen vaststelt. Het Instituut zal moeten gelden als hoeder van een goed functionerende beroepsgroep en betere waarborging te bieden voor een adequate beroepsuitoefening…[+]