Nieuws volgens datum: 14 May, 2024

Parlement buigt zich over salarisverhoging president en bewindslieden

01-Parlement buigt zich over salarisverhoging

PARAMARIBO – De Nationale Assemblee (DNA) zal zich vandaag buigen over de salarisverhoging en andere voorzieningen voor de president, vicepresident, ministers, onderministers en DNA-leden. In december 2023 werden drie initiatiefwetsvoorstellen ingediend door parlementariërs Asiskoemar Gajadien en Geneviève Jordan, die de verhogingen en voorzieningen voor politieke ambtsdragers betreffen.

Bij de indiening in december 2023 werd er vanuit de samenleving veel kritiek geuit op het feit dat terwijl mensen te maken hebben met stijgende kosten voor benzine, boodschappen en nutsvoorzieningen, de regering enkel oog lijkt te hebben voor het substantieel verhogen van haar eigen inkomens en het regelen van uitgebreide voorzieningen voor haarzelf en de bijbehorende gezinnen. Een belangrijk punt van zorg is dat alle verhogingen voor politieke ambtsdragers ten koste zullen gaan van de staatskas.
Indien het parlement deze wijzigingen doorvoert, zullen de salarissen, schadeloosstellingen en secundaire voorzieningen van alle politieke ambtsdragers significant omhoog gaan. Zo zal het salaris van de president naar verwachting worden verhoogd tot ongeveer SRD 80.000 per maand, terwijl de vicepresident 75% van dat bedrag zal ontvangen. Een jaar nadat zij in die functie hebben gediend, krijgen zij nog het volle salaris. Naast het salaris hebben politieke ambtsdragers recht op diverse andere financiële en functionele voorzieningen voor henzelf en hun gezinsleden, gedurende een jaar na hun ambtstermijn.
Naast het basisinkomen zijn er verschillende bijkomende emolumenten. Zo zal de president een representatietoelage ontvangen van 55% van zijn salaris, terwijl de vicepresident een toelage krijgt van 35%. Beiden krijgen ook een telecommunicatie toelage van 7,5%. Deze aanpassingen gelden ook voor voormalige presidenten en vicepresidenten. Bovendien zal de staatskas opdraaien voor een uitgebreide medische ziektekostenverzekering van de eerste klasse, inclusief specialistische paramedische behandelingen en medicatie, medische onderzoeken, tandheelkunde en oor- en oogheelkunde voor politieke ambtsdragers en hun gezinnen.

Ministers zullen naar verwachting 65% van het salaris van de president ontvangen, terwijl onderministers 50% van het loon van de minister zullen ontvangen. Ook zij zullen dezelfde uitgebreide medische voorzieningen ontvangen als de president en vicepresident, inclusief de mogelijkheid van medische behandelingen in het buitenland op kosten van de Staat.
Parlementsleden, die momenteel een nettosalaris van ongeveer SRD 35.000 ontvangen, zullen naar verwachting ook een hoger inkomen ontvangen op basis van deze nieuwe wetgeving. De schadeloosstelling van de voorzitter van het parlement zal voortaan 95% van het salaris van de president bedragen, terwijl de vicevoorzitter van het parlement 50% van dat van de DNA-voorzitter zal ontvangen. Parlementsleden zullen schadeloosstellingen ontvangen variërend van 60% tot 70% van het salaris van de voorzitter, afhankelijk van de grootte van hun fractie. Fractieleiders krijgen afhankelijk van de grootte van hun fractie een extra bedrag toegekend. Een fractieleider met een fractie van ten minste 17 leden krijgt een schadeloosstelling van 70% van het loon van de voorzitter. Een fractieleider met een fractie tussen de zeven en 16 leden krijgt een schadeloosstelling van 65% van dat van de voorzitter en een fractieleider met een fractie van zes of minder leden krijgt een schadeloosstelling van 62,5% van dat van de voorzitter
Daarnaast wordt er in de drie wetten ook voorzien in pensioenregelingen voor politieke ambtsdragers, de nabestaanden, weduwepensioen, en andere voorzieningen met betrekking tot vervoer, huisvesting, vakantieverlof en andere toelagen.…[+]

Nieuwe vakcentrale Uv.AV tegen ontslag Hellings

PARAMARIBO – Het ontslag van Marciano Hellings, bondsvoorzitter bij de NV Energie-bedrijven Suriname (EBS), dat werd uitgevaardigd door de directie van EBS wegens dringende redenen, heeft geleid tot opschudding onder het personeel.
De commotie begon nadat foto’s van Hellings’ broer, Raoul Hellings, op sociale media waren geplaatst. Hoewel Marciano Hellings zich verontschuldigde, besloot de directie van EBS toch tot zijn ontslag over te gaan. Dit besluit werd echter niet goed ontvangen door het personeel van EBS, wat resulteerde in een spoed algemene ledenvergadering, waarin werd besloten het ontslag niet te accepteren en het werk landelijk neer te leggen. Er wordt gemeld dat geen enkele afdeling dispensatie zal krijgen.

De Unie van Assertieve Vakbonden (Uv.AV) heeft haar steun betuigd aan Marciano Hellings en verklaard solidair te zijn met hem. De Uv.AV beschouwt het ontslag als een directe aanval op de rechten en belangen van werknemers en vakbondsleiders, en benadrukt het belang van het vrij laten horen van de stem van vakbondsleiders zonder angst voor repercussies.
De vakcentrale Uv.AV heeft aangekondigd niet passief toe te zullen kijken terwijl de rechten van vakbondsleiders worden geschonden. Ze zal op nationaal en internationaal niveau steun en ondersteuning zoeken om dit probleem aan te kaarten en rechtvaardigheid te eisen. Samen staan we sterk in onze strijd voor eerlijke arbeidsomstandigheden en het behoud van de rechten van werknemers. De vakcentrale roept alle vakbonden en organisaties op zich bij hen aan te sluiten in deze belangrijke strijd.…[+]

Weer grote partij drugs in Caribisch Gebied onderschept

01-drugsvangst-caribisch-gebied

PARAMARIBO – Nederlandse en Amerikaanse marines hebben opnieuw een grote hoeveelheid drugs onderschept, ditmaal ruim 1072 kilogram cocaïne. De drugs werden op twee verschillende momenten in beslag genomen.

De drugsvangsten vonden plaats in de laatste week van april. De eerste partij drugs werd op 24 april onderschept door het marineschip Zr.Ms. Groningen en de Amerikaanse kustwacht. In totaal zijn vier verdachten gearresteerd. De drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht en zijn inmiddels vernietigd. De verdachten worden vervolgd in de Verenigde Staten. Sinds begin april 2024 is Zr.Ms. Groningen weer actief in het Caribisch gebied als onderdeel van internationale drugsbestrijdingsoperaties, waarbij het schip regelmatig samenwerkt met de Amerikaanse kustwacht en de Caribische kustwacht.
Vorige maand zijn op verschillende momenten cocaïne in beslag genomen door autoriteiten in de regio.
Begin april hebben de Amerikaanse marine en Guyanese autoriteiten een duikboot voor de kust van Guyana onderschept. Aan boord van de narcoduikboot werd ruim 2370 kilogram cocaïne aangetroffen, en tijdens deze actie zijn vier personen gearresteerd. Op een ander moment werd 1165 kilogram cocaïne onderschept op een zeilboot die vanuit Suriname vertrokken was en onderweg was naar Valencia in Spanje. De Spaanse autoriteiten hebben gemeld dat de boot nabij de Canarische Eilanden is aangetroffen.…[+]

Politie onderschept drugs in dozen Brinta en cornflakes

01-Politie onderschept drugs

PARAMARIBO- De politie heeft in het weekend cocaïnebolletjes onderschept in dozen Brinta en cornflakes. De autobestuurder die de
dozen met drugs transporteerde, zag kans te vluchten.
De politie stopte een witte wagen bij de controlepost te Stolkertsijver voor controle. Deze auto kwam vanuit de richting van Commewijne en ging in die van Marowijne. Bij controle heeft de politie twee dozen met de respectievelijke opschriften Brinta en Cornflakes aangetroffen. In de doos Brinta zaten 23 cocaïnebolletjes met een brutogewicht van 460 gram, terwijl in de andere doos 94 vermoedelijke cocaïnebolletjes met een brutogewicht van 860 gram. Het totale gewicht van de drugs is 1320 gram. Op een gegeven moment zag de bestuurder tijdens de controle kans weg te rijden in de richting van Moengo. Hij is nog voortvluchtig. De drugs zijn overgedragen aan de Narcoticabrigade, die de zaak onderzoekt. WJ…[+]

PL biedt ‘dag van liefde’ aan moeders

02-PL

PARAMARIBO – Een dag vol stralende moeders, verrassingen, muziek en liefde. Dit is wat de partij met de sociale kracht, Pertjajah Luhur (PL), heeft aangeboden aan vele moeders op Moederdag. De PL organiseerde afgelopen zondag een groot Moederdag Event in het PL-centrum, waarbij de aanwezige moeders flink in het zonnetje werden gezet. Er was een cookout, waarbij de maaltijden werden bereid door mensen van de PL.

Het evenement werd ook gekenmerkt door een Pasar Malam (braderie), waar de aanwezigen flink konden genieten. De PL-volkswinkel bood extra aantrekkelijke Moederdagkortingen op diverse producten. Daarnaast was er ook een vrouwenbooth met een manicure- en pedicuresalon en een booth voor medische zorg. Ook aan de kinderen was gedacht, zij vermaakten zich met verschillende kinderattracties.
PL-voorzitter Paul Somohardjo kijkt terug op een geslaagde Moederdag ‘event’. Hij benadrukt dat zijn partij de enige is die de moed heeft om zo’n groot evenement te organiseren, waarmee de PL opnieuw haar sociale kracht heeft bewezen. Volgens Somohardjo hebben de moeders genoten van de dag en hebben ook de kinderen een plezierige dag gehad.
Somohardjo benadrukt dat dit evenement niet alleen een Moederdag ‘event’ was, maar tevens een opwarmer naar 25 mei, wanneer ‘de partij die nooit slaapt’ haar verkiezingscampagne zal lanceren. Hij stelt dat de PL op die dag aan de wereld wil laten zien dat ze haar vergane glorie heeft herwonnen en weer is gegroeid. “Als je zegt dat de partij is gegroeid, moet je dat niet alleen met woorden belijden, maar ook met daden tonen”, aldus Somohardjo.
De PL hoopt samen met de ABOP zeker 20 zetels te behalen bij de verkiezingen van 2025, maar Somohardjo erkent dat politiek altijd onvoorspelbaar is. Hij geeft aan dat de samenwerking tussen de PL en ABOP zal worden voortgezet, eraan herinnerend dat deze samenwerking niet in 2020 is ontstaan, maar al tijdens de strijd van Somohardjo en de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, voor het herstel van de democratie.…[+]

Twee jongemannen in woning overvallen

PARAMARIBO – Twee jongemannen zijn gisteren in een woning in Paramaribo overvallen. Drie rovers drongen het huis binnen en maakten een mobiele telefoon buit.

Uit verklaring van een van de jongemannen blijkt dat hij samen met een vriend in de woonkamer zat te praten. Drie gemaskerde criminelen, die gewapend waren met kapmessen, kwamen het huis binnen en vielen beide jongemannen aan. De rovers vroegen meteen naar geld en mobiele telefoons. Zij zagen dat een van de jongens zijn telefoon verschool. Daarom beval een van de criminelen de jongeman de simkaart te verwijderen en iCloud uit te maken. Daarbij moest de jongeman een slag in het gezicht met de platte kant van een kapmes incasseren. De rovers maakten de telefoon buit, waarmee zij de plaats hebben verlaten op twee afzonderlijke fietsen. Ten tijde van de beroving was de voordeur van het huis niet op slot. De rovers gingen via die deur in de woning. De politie ging naar de plaats voor onderzoek nadat de melding binnenkwam. De verdachten worden nog opgespoord. WJ…[+]

Weg Zanderij richting West-Suriname afgesloten voor vrachtverkeer

PARA – De weg vanaf Zanderij richting West-Suriname is sinds 8 maart tot nader order afgesloten voor vrachtverkeer vanaf 4 ton. Dit wordt gemeld door een medewerker van het Burger Informatie Centrum van het district Para.

“Door de aanhoudende regen komen schoolbussen en andere personenauto’s al vast te zitten in de grote modderpoelen”, aldus de medewerker. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat de gemeenschap van het gebied geïsoleerd raakt. Men vreest dat de weg in een nog slechtere staat zal verkeren als er toch zwaar verkeer gebruik van maakt. Als de weg totaal onbegaanbaar wordt, zal dit nadelig zijn voor de dorpsgemeenschappen.
De bewoners zijn blij met deze maatregel, maar vragen zich af waarom de districtscommissaris wacht tot de weg volledig kapotgereden is door trucks die zwaarbeladen met houtblokken over de weg rijden. Ze hopen op een duurzame oplossing voor dit probleem.
“We zijn blij met deze maatregel, vooral nu we in het regenseizoen zitten. We hopen ook dat er daadwerkelijk controle wordt uitgeoefend en dat het niet alleen bij praten blijft. We vrezen geïsoleerd te raken als er geen maatregelen werden genomen”, stelt een inwoner.
De bewoners hopen dat de weg structureel wordt aangepakt en niet steeds wordt afgesloten. Ze merken op dat tal van ondernemers gebruik maken van de weg en vragen zich af waarom deze ondernemers niet samen met de regering aan tafel gaan zitten om tot een duurzame oplossing te komen. Er zijn ongeveer 7 dorpen langs de weg naar West-Suriname die gebruikmaken van deze route vanaf Mata tot en met Tibiti. De bewoners hopen dat de weg regelmatig wordt onderhouden, zodat niet alleen zwaar verkeer, maar ook de bewoners van de omliggende dorpen met hun personenauto’s veilig kunnen rijden.…[+]

Putin replaces Russia’s defense minister with a civilian as Ukraine war rages and defense spending spirals

12 belusev

Putin replaces Russia’s defense minister with a civilian as Ukraine war rages and defense spending spirals RUSSIA – Russian President Vladimir Putin has replaced his defense minister and a long-time close ally Sergei Shoigu with an economist, a major reshuffle of military leadership more than two years after Moscow’s grinding war against Ukraine has sent defense spending soaring. Andrey Belousov, a civilian who served as former first deputy prime minister and specializes in economics, was appointed to the top defense post, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said. Peskov tried to downplay the move, but the reshuffle comes amid speculation about infighting at the highest echelons of power. Just last month, one of Shoigu’s long-time protégés at the defense ministry was arrested and charged with corruption. Shoigu was “relieved” of his position by presidential decree, Peskov said, but he will remain an influential part of Putin’s administration as secretary of Russia’s Security Council, replacing Nikolai Patrushev, a former head of the Federal Security Service (FSB), who would “transfer to another job.” Shoigu will also become the deputy in Russia’s Military-Industrial Commission, Peskov said, as Putin embarks on a fifth term as president.

The timing of Shoigu’s exit is notable, coming off the back of several significant advances by Russian troops in eastern Ukraine. Russia has launched its most serious cross-border ground assault since Ukraine recaptured the northern Kharkiv region in the late summer of 2022. There have been several months of increased Russian air attacks on the city of Kharkiv amid a grinding advance in Donetsk in the east that has seen incremental but significant progress.

Shoigu had helmed the country’s defense ministry for 12 years and led the full-scale invasion of Ukraine in 2022. Russian troops initially caught Kyiv by surprise but were soon beaten back, exposing the weaknesses of Moscow’s corruption-riddled military and its willingness to send waves of poorly trained and equipped soldiers into what Ukraine and Russian troops have both dubbed a “meat grinder.” His critics have frequently described Shoigu as remote and out-of-touch with the realities of the conflict. His most forceful critic was the late Wagner chief Yevgeny Prigozhin who accused the Defense Ministry of starving his fighters of resources and bureaucratic incompetence before launching an unsuccessful mutiny last year and dying weeks later in a plane crash.

Despite the criticism, Shoigu has remained a popular politician in Russia. Having spent two decades as the minister of emergency situations, he cultivated an image of a helpful official who brings help when it’s needed.

Belousov was selected by Putin because of a need for “innovation,” Peskov said in a press call, during which he highlighted the ministry’s rising budget, saying it was approaching levels last seen during the Cold War.

In a reference to the war in Ukraine, Peskov said that due to “well-known geopolitical circumstances, we are gradually approaching the situation of the mid-80s when the share of expenses for the security bloc in the economy was 7.4%. It’s not critical, but it’s extremely important,” Peskov said. The budget currently amounts to 6.7% of GDP, he said. Peskov highlighted Belousov’s previous leadership experience and economic background. “This is not just a civilian, but a person who very successfully headed the Ministry of Economic Development of Russia, for a long time he was aide to the president on economic issues, and was also the first deputy chairman of the government in the previous cabinet of ministers,” Peskov said. Much has been made of Belousov’s civilian status, even though Shoigu himself has limited hands-on experience with the military. He holds a rank of a general as a result of his official roles and has never served in active service. Peskov added that the new appointment did not signal a shift in Russia’s current military system. “As for the military component, this appointment will in no way change the current coordinate systems. The military component has always been the prerogative of the Chief of the General Staff [Valery Gerasimov], and he will continue his activities. No changes are currently envisaged in this regard,” he said. In his new role, Shoigu will oversee Russia’s military industrial complex, Peskov said.

(CNN)…[+]

Spain’s Socialists hail ‘new era’ in Catalonia as separatist support dims in elections

espana

SPAIN – Spain’s Socialists won the biggest share of the vote in Sunday’s Catalan elections, dealing a serious blow to more than a decade of separatist governance and the independence dreams still nursed by some in the wealthy northeastern region. The Socialists, led locally by Salvador Illa, had 42 seats in the 135-seat chamber with more than 99% of the vote counted, while hardline separatist party Junts was in second place with 35 seats, and the incumbent more moderate separatist party Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) had 20 seats. Spain’s largest opposition party, the conservative People’s Party, also had a good night, seeing the biggest increase since the last vote in 2021 from three seats to 15 on Sunday. Turnout for the vote was notably low at 58%. The result looks to be an existential threat for separatist governance in Catalonia which led a 2017 illegal independence referendum and declaration of independence that caused Spain’s worst institutional crisis in more than 30 years but whose movement has lost energy and unity more recently. It also represents a vindication of Spain’s Socialist Prime Minister Pedro Sanchez’s controversial bid to normalize relations with restive Catalonia, including issuing pardons for convictions over the independence drive and, more recently, a controversial amnesty including others still facing prosecution. Speaking as the voting count concluded, Illa hailed a “new era” for the region. However, with no party holding a clear majority and deep ideological divisions between them, there remains the risk the vote will have to be repeated.

The separatist parties combined of the ERC, Junts, far-left CUP and far-right Alianca Catalana, do not have the required 68 seats to be able to form a coalition government. Illa’s Socialists will also need to forge an agreement – most likely with the ERC – but separatist parties until now have rejected any suggestion of helping the national ruling party govern in Catalonia.

Illa might instead attempt to form an unorthodox alliance with not only far-left Sumar, its coalition partner in national government, but also the conservative People’s Party and far-right Vox, with whom the socialists have long said they would not negotiate.

Last Sunday night, the ERC’s leader Pere Aragones, Catalonia’s outgoing president, told reporters that his party would move into opposition, effectively ruling out backing the Socialists. Junts’ leader Carles Puigdemont said his party had performed well but turnout among separatist voters remained low and without a strong showing by the ERC, AC and CUP, his options were limited. He previously said that if he didn’t win and the Socialists allied with the PP to lead the region he might withdraw his support from its minority national government – offered after inconclusive national elections in July, risking fresh instability on a national level. Political analyst and historian Joan Esculies said whatever came next, the night’s headline was the tamping down of Catalan separatist sentiment: “The pro-independence movement has run out of ideas to convince or mobilize people as they did before.”

(CNN)…[+]

Children pulled from mud as hundreds die in severe flooding in Afghanistan

afganistan

AFGHANISTAN – Three bewildered children sit on the roof of a mosque in Baghlan province, northern Afghanistan, their eyes blinking away mud that covers their entire bodies. Beside them, a rescuer lowers their baby brother, 2-year-old Arian, to the rooftop, a sheet tied around his waist that was used to pull him from the raging floodwaters below. “Take it, let’s get take off the rope from his body,” the rescuer says on the video. “Bring his mother to hold him in her arms and be warm.”

In the past few days, at least 300 people have been killed in flooding in 18 districts across at least three provinces in northern Afghanistan, according to the United Nations’ World Food Programme (WFP), with at least 200 injured. Videos show raging torrents of mud washing away mud houses – and people, their limbs flailing, in the fast-moving brown current, as would-be rescuers watch from higher ground, beyond reach.

Aerial photos show belongings piled in plastic bags on rooftops, among them the hooded figures of women forced to cover their entire bodies even in times of disaster. In Folo, more than 100 people are believed to have been killed, he said – mostly women and children. Some burials began over the weekend, but many more are already believed to be buried deep beneath mud.

The torrent swept away animals and farmland in an area already facing severe food shortages, according to Timothy Anderson, head of the WFP in Afghanistan. He said the areas hit by floods had already been marked vulnerable to starvation after a difficult summer when searing heat brought drought. “It was already pretty grim. And now it’s catastrophic,” he told CNN. Most years, locals expect to see flash flooding, he said. But this year, it’s been far worse. The loss of the homes and their land is devastating for survivors, who were already among some of the country’s most impoverished people, Anderson said.

This latest natural disaster comes after drought in Afghanistan, and is being seen as an example of a climate crisis hitting those who have least contributed to rising global temperatures.

“The need is massive, not just in Afghanistan. The world is seeing the impacts of much larger, more severe events, whether that’s drought, rainfalls cyclones,” Anderson said.

In a statement Sunday, Teresa Anderson, the Global Climate Justice Lead at ActionAid International, said: “The climate crisis continues to rear its ugly head. With the latest incident, Afghanistan joins a long list of Global South countries grappling with floods this year,” she said.

(CNN)…[+]

Poetin vervangt trouwe Shoigu na twaalf jaar als Russische defensieminister

Poetin-vervangt-trouwe-Shoigu-na-twaalf-jaar

RUSLAND – President Vladimir Poetin heeft het Russische parlement medegedeeld dat hij defensieminister Sergei Shoigu vervangt. Shoigu geldt als een vertrouweling van Poetin en is een van zijn belangrijkste bondgenoten sinds Rusland de oorlog tegen Oekraïne begon. De 68-jarige Shoigu was sinds 2012 minister van Defensie. In die functie was hij grotendeels verantwoordelijk voor het verloop van de oorlog in Oekraïne. Voormalig vicepremier Andrei Belousov wordt de nieuwe defensieminister. Poetin kondigde aan dat Shoigu de nieuwe voorzitter van de Russische veiligheidsraad wordt. Hij vervangt daarmee Nikolai Patrushev, die de functie sinds 2008 bekleedde. Ook Patrushev behoort tot de zogenoemde siloviki, de belangrijkste vertrouwelingen van Poetin. Poetin werd eerder ingezworen voor zijn vijfde termijn als president van Rusland. Hij won in maart de presidentsverkiezingen, die door westerse landen worden beschouwd als schijnverkiezingen. Vlak voor Poetins inauguratie moest de regering volgens de Russische wet aftreden. De president mag dan een nieuwe ministersploeg samenstellen. Daarbij werden geen grote verrassingen voorzien, maar het vervangen van Shoigu komt zeer onverwacht. Afgelopen vrijdag werd Mikhail Mishustin herbenoemd als premier. Mishustin is een trouwe bondgenoot van Poetin en legde de president nog nooit een strobreed in de weg. Ook op andere functies hield Poetin vast aan vertrouwelingen. Zo draagt hij de loyale Sergey Lavrov opnieuw voor als minister van buitenlandse zaken. Ook legerleider Valery Gerasimov blijft op zijn post. (NU)…[+]

Concacaf maakt WK-kwalificatieprogramma Natio bekend

VOETBAL – Suriname speelt zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor de Wereldkampioenschappen 2026 in het Essedstadion. Dit heeft de Concacaf bekendgemaakt. Suriname zit in groep F, samen met El Salvador, Puerto Rico, St. Vincent and the Grenadines en Anguilla.
Suriname speelt op 5 juni om 18.00 uur zijn eerste wedstrijd tegen St. Vincent and the Grenadines. Hierna reist Suriname naar Anguilla voor zijn tweede ontmoeting op 8 juni. De wedstrijd wordt gespeeld in het Raymond E. Guishard Technical Center, The Valley en staat geprogrammeerd voor 16.30 Surinaamse tijd. De Concacaf heeft het programma van de twee overige wedstrijden van Suriname nog niet bekendgemaakt. Wel staat vast dat de twee WK-kwalificatiewedstrijden in juni 2025 gespeeld zullen worden.
Verder maakt de Concacaf bekend dat St. Vincent and the Grenadines het Essedstadion gaat gebruiken als zijn thuishaven. Op 9 juni speelt St. Vincent and the Grenadines zijn tweede wedstrijd tegen El Salvador. De wedstrijd staat geprogrammeerd voor 16.00 uur Surinaamse tijd. Van de zes groepen gaan alleen de beste twee landen over naar de finaleronde. De twaalf landen zullen in de finaleronde verdeeld worden in drie groepen van vier landen. De drie groepswinnaars van de finaleronde plaatsen zich voor het Wereldkampioenschap van 2026 dat gehouden zal worden in de Verenigde Staten van Amerika, Mexico en Canada. De beste twee nummers 2 van de drie groepen zullen in een FIFA play-offtoernooi spelen om zich alsnog te plaatsen voor het WK 2026…[+]

Palestinians flee as Israeli forces go back into Jabalia

Gaza-war

GAZA – Fierce fighting has been reported in Jabalia in northern Gaza, after the Israeli military went back into areas where it said Hamas had regrouped.

Residents who fled said they had seen tanks advancing towards Jabalia’s refugee camp, which has come under heavy bombardment since last Saturday. Hamas’s military wing also said it was battling troops east of the camp.

Meanwhile, the UN has said 360,000 people have fled Rafah, in the south, since an offensive began a week ago.

The Israeli military has ordered the evacuation of the eastern third of the city, which is swollen with more than a million Palestinians taking refuge. Those now displaced by the fighting around Rafah have been told to head towards the nearby coastal area of al-Mawasi and the city of Khan Younis, but the UN has warned that they lack basic services to support them.

Women who were filmed fleeing Jabalia on foot yesterday morning said they had decided to leave after seeing tanks advance into the area. “The tank was behind the school classrooms,” Umm Jumma told Reuters news agency. “We did not want to leave until we saw it with our own eyes.” Another woman said: “We have been displaced from one place to the next. And now we have left. We don’t know where to go.”

Hamas-affiliated Safa news agency reported clashes between Palestinian armed groups and Israeli tanks east of Jabalia camp’s market, near several UN-run schools which were being used as shelters by civilians.

The official Palestinian news agency Wafa meanwhile reported that two people were killed in Israeli strikes on homes in Jabalia camp yesterday and that a number of other people were killed in a strike in Jabalia town. It also cited ambulance crews as saying the bodies of 20 civilians had so far been recovered in Jabalia and taken to Kamal Adwan hospital in Beit Lahia. There was no immediate comment from the Israel Defense Forces (IDF).

Last Sunday, the IDF said troops had begun an operation in Jabalia the previous evening that was “based on intelligence information regarding attempts by Hamas to reassemble its terrorist infrastructure and operatives in the area”. Civilians there had been told to evacuate temporarily to “shelters in western Gaza City”, it added. The IDF also said on Sunday that it was operating in the Zeitoun area, in eastern Gaza City, to “eliminate terrorists and dismantle terrorist infrastructure”. The UN agency for Palestinian refugees, Unrwa, said the bombardment and evacuation orders had “created more displacement and fear for thousands of families” in northern Gaza. Safa reported that Zeitoun was hit by Israeli shellfire on Monday morning. In a statement issued last Sunday, Hamas accused Israel of “escalating their brutal massacres in various areas of the Gaza Strip”.

Israel launched a military campaign in Gaza to destroy Hamas in response to the group’s cross-border attack on southern Israel on 7 October, during which about 1,200 people were killed and 252 others were taken hostage.

More than 35,000 people have been killed in Gaza since then, according to the territory’s Hamas-run health ministry.

(BBC)…[+]