Nieuws volgens datum: 9 May, 2024

Christiane Taubira: “Er moet meer bewustwording zijn over slavernij en slavenhandel”

franse-minister-Chritistiane-Taubira

PARAMARIBO – “Wij moeten blijven praten over slavernij en slavenhandel, omdat vandaag de dag nog de effecten daarvan te voelen zijn voor de mensen. Ook al zijn wij generaties verder, de nazaten van slaven ondervinden nog steeds de gevolgen van slavernij. Het is daarom belangrijk dat wij niet alleen blijven praten hierover, maar ook de volgende generaties bewust blijven maken hiervan en ze blijven leren dat slavernij meer en meer gezien moet worden als een ernstige misdaad tegen de mensheid in het algemeen”, zegt de Franse ex-minister van Justitie, Christiane Taubira, gisteren tijdens haar presentatie ‘Passing on the memory of slavery in France’.

 

Taubira zelf heeft zich ruim 23 jaar terug in Frankrijk ingezet voor het laten aannemen van een wet die slavernij erkent als misdaad tegen de mensheid. “Vandaag herdenken wij dat in 2000, na ruim twee jaar debatteren de wet werd aangenomen door het Franse parlement. Daarmee heeft Frankrijk zijn rol binnen de slavernij en slavenhandel erkend en zich tegelijkertijd ook gecommitteerd aan onder andere het verbeteren van de levens van de mensen. Elk jaar wordt 10 mei herdacht, er zijn in mei veel activiteiten, waardoor de mensen steeds bewust worden gemaakt van slavernij en de effecten daarvan. Een artikel in de wet zegt ook dat men verplicht is om op scholen de kinderen te onderwijzen over slavernij”, zegt Taubira.

De wet wordt in de volksmond in Frankrijk de ‘Taubira wet’ genoemd, omdat zij de initiatiefnemer was om deze wet te laten passeren door het parlement. “Het was belangrijk voor de mensen dat de Franse regering deze wet erkent, omdat dankzij deze wet veel deuren, maar ook veel discussies en gesprekken over slavernij en slavenhandel nu gevoerd kunnen worden en er verder gewerkt kan worden aan verbetering van de situatie van de mensen”, zegt Taubira.

Taubira zegt verder het een goede ontwikkeling te vinden dat meerdere landen in vooral Europa zich bewust worden van de rol die zij hebben gespeeld in slavernij en slavenhandel en dat zij nu beginnen te beseffen dat het tijd werd dat er tenminste gesprekken daarover op gang komen. “Het feit dat de Nederlandse regering officieel haar verontschuldigingen heeft aangeboden aan Suriname voor haar bijdrage aan slavernij en slavenhandel is al een stap in de goede richting. Het moet echter niet blijven bij een verontschuldiging of herstelbetaling. De bewustwording moet verder op gang worden gebracht en men moet blijven werken aan de ontwikkeling en groei van de mensen, zodat zij in de volgende generaties steeds minder de gevolgen en effecten van slavernij voelen”, besluit Taubira…[+]

Zes personen dakloos door woningbrand

01-Zes-personen-dakloos

PARAMARIBO – Zes personen zijn gisterochtend dakloos geworden door een brand aan de Porto Alegrestraat. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat de oorzaak van de brand nog onbekend is.
De melding van de brand kwam bij de brandweer omstreeks 00.06 uur. De brandweerlieden rukten uit en kregen de brand onder controle omstreeks 00.34 uur. Het gaat om een laagbouw stenen woning. Vermoedelijk is de brand begonnen in de garage die gebruikt werd als een buiten keuken. Er woonden zes personen in het huis.
Pinas geeft aan dat een van de bewoners op het bed in een slaapkamer lag. Hij was bezig met zijn telefoon en zag plotseling rook uit het plafond komen. De man maakte de deur open en zag alleen vlammen buiten zijn kamer. Hij heeft de andere huisgenoten geroepen, waardoor zij gezamenlijk uit het huis gingen. Een buurtbewoner die tevens brandweerman is, heeft geprobeerd met een watertransport voertuig de brand te blussen, maar het is hem niet gelukt. De woning en inboedel zijn geheel in de as gelegd. Bij aankomst van de brandweer stond de
woning in lichterlaaie. Pinas zegt dat de woning wel is verzekerd en ook was aangesloten op het elektriciteitsnet. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De brandweer heeft twee gascilinders van 28 lbs uit het brandende pand gehaald. WJ…[+]

Waterniveau in stuwmeer stijgt langzaam

01-Waterniveau in stuwmeer

PARAMARIBO – De zware regenbuien van de afgelopen periode hebben enige verlichting gebracht. Langzaam stijgt het waterniveau in het stuwmeer, aldus minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Door de langdurige droogte had het
waterpeil in het stuwmeer een kritiek punt bereikt.
Hoewel de stijging van het waterniveau de minister positief stemt, is hij nog niet uitbundig. De recente regens hebben slechts voor een minimale toename van water in het meer gezorgd. Daarom is het wenselijk dat de buien aanhouden.
Abiamofo benadrukte onlangs dat het waterpeil in het stuwmeer het niveau van 242,8 voet had bereikt, een zorgwekkende situatie. Het minimale niveau waarbij hydro-elektriciteit niet kan worden opgewekt, is 236 voet. Als dit niveau wordt bereikt, moet er worden overgeschakeld naar het opwekken van thermische energie, wat duurder is. Een andere zorg is dat bij gebrek aan verandering in de situatie, de NV Energiebedrijven Suriname mogelijk gedwongen wordt om over te gaan tot loadshedding. De minister van NH hoopt dan ook dat er de komende periode voldoende regent, om het waterpeil in het stuwmeer weer naar een normaal niveau te brengen.…[+]

Wereldwijde terugroeping van AstraZeneca-vaccin

01-Wereldwijde-terugroeping

PARAMARIBO – De Britse farmaceut AstraZeneca heeft besloten om zijn coronavaccin wereldwijd terug te roepen. Dit besluit volgt nadat de fabrikant heeft toegegeven dat er leveringsproblemen zijn, en dat bij meerdere gevaccineerde personen TTS (trombose met trombocytopenie syndroom) is vastgesteld, met name bij vrouwen.
TTS is een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes, vaak met ernstige gevolgen en kan een fatale afloop hebben. Tijdens de COVID-19-pandemie, die ook Suriname heeft getroffen, zijn de eerste groepen mensen met het AstraZeneca-vaccin gevaccineerd. Het is niet bekend hoeveel personen in ons land gevaccineerd zijn met het AstraZeneca-vaccin. Er was echter veel twijfel over de werkzaamheid van verschillende coronavaccins.
Op dit moment heeft het
Ministerie van Volksgezondheid in Suriname geen AstraZeneca-vaccins op voorraad, maar beschikt het wel over het Pfizer COVID-19-vaccin. In februari ontving Suriname 38.880 Pfizer-vaccins van de Verenigde Staten.
Volgens buitenlandse media is er momenteel in het Verenigd Koninkrijk een collectieve rechtszaak gaande tegen AstraZeneca, vanwege ernstige letsels en zelfs overlijdensgevallen, die aan het vaccin worden toegeschreven. Sinds april 2021 staat de zeldzame bijwerking in de bijsluiter van het vaccin vermeld.
AstraZeneca heeft recentelijk toegegeven dat zijn vaccin, oorspronkelijk Covishield genaamd, zeer zeldzame bijwerkingen kan veroorzaken, zoals bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes, meldt The Telegraph. Het vaccin, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Oxford en geproduceerd door het Serum Institute of India, werd wereldwijd grootschalig toegepast in meer dan 150 landen, waaronder Groot-Brittannië en India. Uit sommige onderzoeken tijdens de pandemie bleek dat het vaccin 60 tot 80 procent effectief was in de bescherming tegen het nieuwe coronavirus.
In april 2021 bevestigde de Wereldgezondheidsorganisatie ook dat het vaccin dodelijke bijwerkingen kon hebben. “Een zeer zeldzame bijwerking genaamd trombose met trombocytopeniesyndroom, waarbij ongebruikelijke en ernstige bloedstollingsverschijnselen gepaard gaan met een laag aantal bloedplaatjes, is gemeld na vaccinatie met dit vaccin.”…[+]

Vijf politiebureaus zonder dienstauto’s

01-Vijf-politiebureaus

PARAMARIBO – Bij vijf politiebureaus ontbreken er dienstauto’s. Het betreft drie
politiestations in Paramaribo, namelijk Latour, Nieuwe Haven en Centrum. In het
district Wanica beschikken de politiebureaus Leiding 9A en Kwatta eveneens niet over dienstwagens. Vanwege het ontbreken van dienstvoertuigen kunnen deze vijf stations niet uitrukken naar meldingen binnen hun verzorgingsgebied.
Enkele politieagenten vertellen de krant dat ze niet naar alle meldingen kunnen gaan. Bij ernstige meldingen gebruiken ze hun privéauto. Voor minder urgente zaken vragen ze de benadeelden om hen op te halen en terug te brengen. Volgens hen worden ze soms opgehaald door de benadeelden, maar benadrukken ze dat dit niet in alle gevallen mogelijk is. Ze vragen begrip van de samenleving, maar erkennen dat ze niet in staat zijn om bij elke situatie hun privéauto in te zetten. Soms komen benadeelden zelf naar het politiestation om aangifte te doen.
Korpschef Bryan Isaacs heeft tijdens een recente persconferentie van de politie verklaard dat ondanks de beperkte middelen, de politie haar werk voortzet. “Middelen zijn altijd schaars, dat is een gegeven”, zei hij. Hij overlegt met het bevoegde gezag over de situatie van de politie, hoe verder te gaan en welke middelen nodig zijn. “We kunnen verbeteren, maar we geven niet op, want de samenleving rekent op ons.” Isaacs begrijpt dat brandstof en dienstvoertuigen essentieel zijn om het werk effectiever te kunnen doen. Ook hierover overlegt hij met het bevoegde gezag. Met de beschikbare middelen probeert hij het beste te doen. WJ/RT…[+]

Actiemodel onderwijsbonden houdt aan

PARAMARIBO – Leerkrachten die zijn aangesloten bij de lidbonden van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zijn opgeroepen om tot en met 14 mei les te geven en om 11.00 uur het werk te verlaten. Tot nu toe hebben de gesprekken met de regering, Ravaksur en de gezamenlijke vakbonden geen concrete oplossing gebracht met betrekking tot de verhoging van de stroomtarieven. Een deel van de leerkrachten dat is aangesloten bij de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, werkt echter normaal tot 13.00 uur.
De schoolleiders hebben in een brief aan het personeel aangegeven dat ouders moeten worden geïnformeerd dat er dinsdag en woensdag normaal les is tot 11.00 uur en dat er geen wachtklas zal zijn. Enkele ouders zijn blij dat de school toch open zal zijn tot 11.00 uur. Ze zeggen dat de leerlingen in ieder geval tot 11.00 uur les kunnen volgen zodat ze niet geheel achterop raken met hun leerstof.
Ouders zijn niet te spreken over het feit dat een deel van de leerkrachten in actie is en een ander deel niet.
Bianca Liesdek vertelt dat haar dochter van de mulo- school om 11.00 uur uit school gaat en haar zoon om 13.00 uur. Hierdoor moet ze twee keer rijden om haar kinderen van school op te halen. Ze vraagt zich af waarom de school niet normaal kan draaien tot 13.00 uur, gezien de leerlingen al een achterstand hebben. “Ik word ook geconfronteerd met de verhoging van de stroomtarieven, maar we moeten kijken hoe we de situatie kunnen aanpakken. Ik vind het niet kunnen dat de schoolkinderen hieronder moeten lijden”, zegt ze. Liesdek vraagt zich af hoe het verder moet, aangezien de scholen binnenkort een week Pinkstervakantie hebben. Beide kinderen van Liesdek zitten in de examenklas en moeten voldoende leerstof krijgen om het examen succesvol af te ronden.…[+]

Minister Sewdien: “Caribische landen zien Suriname in kader van voedselzekerheid als redder”

02-Minister-Sewdien-“Caraibische-landen-zien-Suriname-in-het-kader-van-voedselzekerheid-als-redder”

PARAMARIBO – De 16de ACS Business Forum van de Greater Caribbean, waar ook het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan deelnam, is succesvol afgesloten. Gedurende twee dagen kregen aanwezigen de gelegenheid om mogelijkheden te verkennen voor zakendoen binnen het Caribisch gebied.
De interesse in de agrarische sector was duidelijk zichtbaar door de grote toestroom van binnen- en buitenlandse gasten bij de stand van het ministerie, waar informatie werd ingewonnen over mogelijke partnerschappen tussen Surinaamse ondernemers en regionale partners voor de afzet en export van agrarische producten.
President Chandrikapersad Santokhi riep bij de opening van de beurs buitenlandse investeerders op om te investeren in agribusiness. Het staatshoofd verklaarde dat de Surinaamse overheid 300.000 hectare grond beschikbaar stelt voor de landbouw. De diverse uitdagingen binnen de agrarische sector in het Caribisch gebied benadrukken de dringende noodzaak van internationale samenwerking, die als ondersteuning dient voor ontwikkelingslanden. Met gezamenlijke inspanningen kunnen de uitdagingen in de regio worden overwonnen.
Opmerkelijk was dat Surinaamse groenten en fruit erg in trek zijn bij de buitenlandse bezoekers.
LVV-minister Parmanand Sewdien, die aanwezig was bij de ACS-expo, verklaarde dat veel landen met het oog op voedselzekerheid, Suriname zien als een redder. “Suriname heeft een goede indruk achtergelaten,” zei de LVV-bewindsman tevreden.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, dat het organiserende ministerie was, heeft Suriname prachtig kunnen presenteren als gastland. Bij de booth van LVV werd het evenement afgesloten met het snijden en verdelen van een 35kg wegende pompoen, wat vooral veel aandacht trok van de buitenlandse bezoekers. De groenten en fruit waren binnen enkele ogenblikken ‘verdwenen’.
LVV bedankt hierbij de heren R. Boeddha en K. Rambharse voor de goede kwaliteit van de groenten en fruit op de expo.…[+]

Kitty man remanded for murder of 16-year-old

13-Kitty man remanded for murder of 16-year-old

A 22-year-old man was remanded to prison for the murder of 16-year-old Benjamin Seaforth. The accused, Keron Boyer, was arrested on Saturday following the issuance of a wanted bulletin by police on Friday.
Boyer, of Public Road, Kitty, Georgetown made his first court appearance at the Georgetown Magistrates’ Court before Chief Magistrate (ag) Sherdell Isaacs-Marcus, where the charge was read to him.
He was not required to enter a plea for the indictable offence.
Reports are that on May 6, 2024, Boyer and the teenager were part of an argument which quickly escalated into a physical altercation. During the fight, Boyer allegedly retrieved a knife from his left-side pants waist and inflicted multiple stab wounds on Seaford.
Following the attack, Seaford started running in a westerly direction on Gordon Street. However, he collapsed approximately 100 feet from the intersection of Gordon and Lamaha Streets. Reports are that Boyer immediately fled the scene.
The police and Emergency Medical Technicians were summoned. Upon arrival, Seaford was examined and subsequently pronounced dead.
Boyer is scheduled to return to court on June 25, 2024. (Kaieteur News)…[+]

Weer vaccinatie voor kinderen op RGD-poli’s

02-Weer vaccinatie

PARAMARIBO – “Baby’s en peuters kunnen vanaf vandaag weer naar de verschillende poliklinieken van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), voor hun vaccinatie en kunnen patiënten weer terecht voor het afhalen van een garantiebrief en andere diensten. Het burgerpersoneel en ook het verplegend personeel hebben de acties opgeschort, nadat de overbruggingstoelage over de maanden februari, maart en april was uitbetaald.
RGD-arts Ramautar vertelt dat naast de overbruggingstoelage de artsen ook de twk-tegoeden van de CAO-onderhandelingen over de dienstjaren 2022 en 2023 moeten ontvangen. Naar zeggen van Ramautar moet tegen het einde van de week de suppletie van de artsen worden uitbetaald. Ook moet eind van deze maand de eerste tranche van 2023 worden uitbetaald aan de artsen. Hij hoopt dat de overheid zich houdt aan de gemaakte afspraken.
Rinaldo Herkul, voorzitter van de personeelsbond, vertelt dat de acties van het personeel ook zijn opgeheven, nadat zij de overbruggingstoelage van de maanden februari tot en met april hadden ontvangen. Hij benadrukt dat de bond niet in actie wil gaan, maar dat dit de enige manier is om zaken af te dwingen waar zij recht op heeft. Hij doet een beroep op de regering om zich te houden aan de gemaakte afspraken, zodat de zieke mens niet steeds eronder hoeft te lijden.
Patiënten zijn blij dat de acties zijn opgeschort. Gonda Weewee, vertelt dat zij vrijdag naar de specialist moet in het Academisch Ziekenhuis en is blij dat zij morgen haar garantiebrief kan afhalen. “Mi ben prakseer k’ba dat mi wakti so langa fu kan go krab mi ai, dan now die mi beurt e doro dan din datra e staak, Gado jere mi begi en dan mi kan go tik a garantiebrief dan vrijdag mi kan go rustig na AZ”, stelt zij. Zij vertelt opgelucht te zijn dat de acties zijn opgeheven.…[+]

Negenjarige steekt toiletpapier in brand tegen muskieten

PARAMARIBO – Een woning op het Kensenhuisproject is gistermiddag in brand gevlogen. Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas is de oorzaak dat een kind (9) last kreeg van muskieten. Om de muskieten te verjagen stak hij toiletpapier in brand.
Toen het kind zag dat het toiletpapier vlammen vatte, gooide hij dat weg. Per ongeluk belandde het toiletpapier onder het bankstel, met als gevolg de brand. In het pand woonde een gezin bestaande uit vader, moeder en drie kinderen. De melding van de brand kwam omstreeks 13.15 uur, waarna de brandweer was uitgerukt. Zij kreeg de brand onder controle om 13.46 uur. Ten tijde van de brand waren twee kinderen van 8 en 9 jaar thuis.
Volgens Pinas was het huis niet verzekerd en ook niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Er werd stroom afgetapt van een andere woning die op een ander perceel staat. De brandweer heeft twee gascilinders van 20 en 28 lbs verwijderd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
De woning met inboedel is in vlammen opgegaan. Toen de brandweer op de plaats aankwam, stond de woning al in lichterlaaie.
De politie ging ook naar de plaats in verband met onderzoek naar de oorzaak van de brand. WJ…[+]

Judge delays Trump classified documents case indefinitely

trump

US – A United States judge in Florida has postponed indefinitely former President Donald Trump’s trial on charges that he illegally kept classified documents after leaving office. US District Judge Aileen Cannon said that Trump’s trial would no longer begin on May 20, but she did not set a new date for proceedings to start, casting further doubt on whether he will face trial before the November election when he hopes to win the presidency for a second time.

Trump faces dozens of charges accusing him of illegally keeping top secret documents that he took from the White House in 2021 after losing the election to Democrat Joe Biden. Also accused of obstructing the FBI’s efforts to get the papers back, Trump has pleaded not guilty and denied wrongdoing. The prosecution and defense had both acknowledged that the May date trial would probably need to be delayed, given still-unresolved issues in the case and because Trump is currently on trial in New York in connection with alleged hush money payments to adult film star Stormy Daniels during the 2016 presidential election. The New York case involves several of the same lawyers who are representing Trump in the Florida case. Judge Cannon, who was appointed by Trump in 2020, scheduled pre-trial hearings to take place until July 22. She said it would be “imprudent” to set a new trial date given the uncertainties. Special Counsel Jack Smith, who brought case, has proposed proceedings begin in July.

Trump’s lawyers have said it should not start until after the November 5 election, although suggested an August 12 date in response to an order from Cannon to propose a timeline for the case. Trump’s lawyers have worked to delay all four criminal cases he faces. The other two cases relate to his alleged attempts to overturn the result of the 2020 election – he has already been charged in a Georgia state court over the allegations while the Supreme Court is weighing Trump’s arguments that he is immune from federal prosecution in a separate case brought by Smith. “We’re in this absolutely unprecedented situation where a defendant is potentially going to have the power to shut down his own prosecution,” said George Washington University law professor Randall Eliason, an expert in white-collar criminal cases. “That’s an argument for getting the case to trial before the election.” Trump has sought to portray all the legal cases against him as politically motivated. The charges in the Florida case include violations of the Espionage Act, which criminalises the unauthorised possession of national defense information, as well as conspiracy to obstruct justice and making false statements to investigators. Cannon has denied two attempts by Trump to dismiss the charges, but several remain pending.

(Al Jazeera)…[+]

Regering en vakbonden vervolgen volgende week gesprekken over stroomtarieven

PARAMARIBO – De regering en vakbonden hebben dinsdagavond besloten om volgende week weer verder te praten over de verhoogde energietarieven. Tijdens het overleg is besloten dat er technische gesprekken zullen plaatsvinden over de data en modaliteiten, die worden gebruikt bij het vaststellen van de energieprijzen.
Tijdens de bijeenkomst hebben de vakbonden het onderwerp van de aangepaste energietarieven aangekaart en uitgebreid besproken. Verschillende vakbondleiders waren vertegenwoordigd, waaronder Robby Berenstein (C-47), Errol Snijders (Moederbond), Michael Miskin (CLO), Armand Zunder, Robert Ameerali en Edmund Neus van Ravaksur, Milando Atompai van de SPB, Reshma Mangre van de BvL/ALS en Marcelino Nerkust van de FOLS. Aan de regeringszijde waren onder andere ministers David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken en Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken aanwezig, evenals de leiding en deskundigen van de NV Energiebedrijven Suriname, de Energie Autoriteit Suriname en de Staatsolie Power Company Suriname.
President Chandrikapersad Santokhi benadrukte tijdens het overleg dat de regering een breed pakket aan maatregelen heeft doorgevoerd om het leven van alle Surinamers te verbeteren. “Ons land ondergaat een hervormingsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarbij er noodzakelijke maar zware maatregelen vereist zijn”, aldus de regeringsleider.
De gezamenlijke vakbonden hebben in een presentatie hun inzichten gepresenteerd over de energietarieven. De aansluitkosten, het staatsbesluit en de uiteindelijke kostprijs waren onderwerp van discussie. Minister Abiamofo gaf aan dat de regering een uitvoerig traject van dialoog met stakeholders heeft gevolgd, voordat de kostprijs is bepaald. Hij benadrukte dat de regering een werkwijze hanteert waarbij geen risico’s worden genomen en waarbij de energievoorziening voor de samenleving gegarandeerd blijft.
President Santokhi benadrukte dat de regering vastbesloten is om de belangen van de samenleving te behartigen en concrete maatregelen te nemen ter verbetering van de leefomstandigheden. Hij verklaarde: “Indien er fouten zijn gemaakt, zullen die worden gecorrigeerd.” De regering heeft sinds haar aantreden de vakbeweging als partner betrokken en overleg toegepast bij de aanpak van belangrijke vraagstukken. Het staatshoofd gaf aan dat er reeds lopende afspraken zijn met de vakbonden over onder andere koopkrachtversterking. Hij staat open voor overleg over alle mogelijke onderwerpen om tot een vergelijk te komen. De regering en de vakbonden zijn het erover eens dat de enorme subsidielast moet worden uitgefaseerd. De beschikbare middelen kunnen onder andere worden ingezet voor het verhogen van de productiviteit, onderwijs en volksgezondheid.…[+]

Opnieuw politici aangevallen in Duitsland, roep om zwaardere straffen

Opnieuw-politici-aangevallen-in-Duitsland

DUITSLAND – De Duitse oud-minister Franziska Giffey is belaagd in Berlijn. De politicus van de SPD van bondskanselier Olaf Scholz werd van achteren aangevallen in een bibliotheek. Diezelfde dag werd ook een nog onbekende politicus van Bündnis 90/Die Grünen aangevallen. Giffey werd met een zak “met harde inhoud” op haar hoofd en nek geslagen en moest naar het ziekenhuis.

Enige uren later vielen twee personen een 47-jarige vrouwelijke politicus van Bündnis 90/Die Grünen aan in Dresden. Volgens de politie was ze in het bijzijn van een cameraploeg posters aan het ophangen. De verdachten duwden haar, trokken de posters weg en bespuugden haar. Volgens de politie werd eerder ook de Hitlergroet gebracht.

De burgemeester van Berlijn Kai Wegner wil dat er een discussie over zwaardere straffen voor aanvallen op politici op gang komt. De binnenlandministers van de Duitse deelstaten hebben zich ook uitgesproken voor hardere straffen voor dit soort geweld. In Duitsland zijn recent meer politici aangevallen.

Zo raakte SPD-politicus Matthias Ecke vorige week vrijdag ernstig gewond bij een aanval, ook in Dresden. De Europarlementariër werd aangevallen door vier jonge mannen. De politie gaat ervan uit dat de aanval uit de politiek rechtse hoek kwam. Dresden ligt in de deelstaat Saksen, waar in september lokale verkiezingen plaatsvinden. Een Duitse tiener heeft zichzelf aangegeven na de mishandeling van Ecke. Volgens de politie is het nog onduidelijk wie de andere drie daders zijn.

(NU)…[+]