Nieuws volgens datum: 13 May, 2024

“Wij leren het nooit af en blijven maar afval dumpen”

01-IMG_1837

PARAMARIBO – Verstopte lozingen, stank en allerlei ongedierten zijn enkele zaken waarover wij blijven klagen als het gaat om de binnenstad van Paramaribo. De viezigheid en rommel die overal op straat liggen hebben wij zelf daar gegooid. De situatie bij het voormalige veerplein aan de Waterkant in Paramaribo verslechtert snel door het voortdurend dumpen van afval, vooral plastic. Helaas lijken weinigen de verantwoordelijkheid te nemen voor deze problemen, ondanks de voortdurende klachten en informatie over de schadelijke effecten van plastic afval op het milieu.
Het is zorgwekkend dat ondanks herhaalde waarschuwingen en bewustmakingscampagnes, mensen nog steeds hun rommel op straat blijven gooien. De gevolgen hiervan zijn niet alleen zichtbaar in de vervuiling bij het oude veerplein, maar ook in de Surinamerivier, waar plastic afval zich ophoopt en het water vervuilt.
Straatventers, die regelmatig in de buurt zijn, maken zich zorgen over de toename van de stank en de algemene vervuiling van het gebied. Ze pleiten voor actie van de overheid om het afval op te ruimen en maatregelen te treffen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de illegale dumping.
Het is hoog tijd dat we als gemeenschap verantwoordelijkheid nemen voor ons gedrag en actief bijdragen aan het behoud van onze omgeving. Als we niet veranderen, zal de situatie alleen maar erger worden en de leefbaarheid van onze stad aantasten.…[+]

Vakbonden niet blij met uitspraken NH-minister over energietarieven

01-Vakbonden niet blij met uitsprakenNH-minister

PARAMARIBO – C-47 en andere samenwerkende vakbonden die de vorige week in actie waren om de verhoogde energietarieven, zijn niet te spreken over de uitspraken van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) met betrekking tot de energietarieven. Volgens de vakbonden zijn deze uitspraken ongenuanceerd en dragen ze niet bij aan het vinden van oplossingen voor de verhoogde stroomprijzen. Ze hebben daarom besloten rechtstreeks met de president te onderhandelen om tot werkzame oplossingen te komen.
De NH-minister zou recent tijdens een persconferentie van de regering hebben verklaard dat het niet mogelijk is om de tarieven te verlagen, tenzij de wisselkoers daalt of de wereldmarktprijs van olie voor de opwekking van thermische energie afneemt. “Dit is de reden waarom de vakbonden rechtstreeks met de president praten. Wij willen de rust terugbrengen in de samenleving. We zijn van mening dat deze uitspraken onverantwoord zijn en dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de tarieven te verlagen. We hebben samen met technische experts van de regering een voorstel ontwikkeld om de tarieven aan te passen en zullen dit voorstel deze week aan de president voorleggen”, zegt Dayanand Dwarka van C-47.
De vakbondsman zegt dat intussen een aantal bonden aangesloten bij C-47, maar ook enkele samenwerkende bonden, hebben besloten om het werk vandaag te hervatten, terwijl anderen doorgaan met hun acties totdat er een oplossing is gevonden. De situatie is volgens de vakbonden onhoudbaar geworden voor veel mensen, omdat velen de hoge energierekeningen niet meer kunnen betalen. De vakbonden zijn vastbesloten om een oplossing te vinden om deze mensen tegemoet te komen.…[+]

Bewoners Para- en Wanestraat vragen om zichtbaarheid Milieupolitie

01-Bewoners Para- en Wanestraatvragen

PARAMARIBO – Bewoners van de Para- en Wanestraat en de Doekhieweg maken zich ernstig zorgen over het voortdurende probleem van afvaldumpen in hun omgeving. Ze vragen zich af waarom de Milieupolitie niet zichtbaar aanwezig is, en niet strenger optreedt tegen deze overtreders. Volgens een bewoonster heeft ze herhaaldelijk contact opgenomen met de Milieupolitie, maar zonder resultaat. Ze vraagt zich af waarom ‘slordige’ mensen ervoor kiezen om hun vuilnis gewoon langs de weg te dumpen in plaats van het naar de vuilstort te brengen. Ze benadrukt dat de overheid strenger moet optreden tegen deze overtreders. “Ik had gehoopt dat met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu het probleem enigszins zou worden aangepakt”, zegt ze.

De bewoners zijn teleurgesteld omdat er door de overheid locaties zijn aangewezen om afval te dumpen, maar dat sommige mensen er toch voor kiezen om het langs de openbare weg te gooien. Ze wijzen erop dat het ook mogelijk is om het vuil voor de vuilniswagen klaar te zetten. Ze vinden het frustrerend dat ondanks de oprichting van een nieuw ministerie, ze nog steeds geen zichtbare acties hebben gezien. “Sommige Surinamers zijn slordig en gooien van alles uit hun auto. Als er wetten worden gemaakt die worden nageleefd, zal er minder afval en zwerfafval zijn”, zegt een bewoner.
De bewoners betreuren het dat sommige mensen hun omgeving schoon proberen te houden, terwijl anderen deze vervuilen. Dit leidt tot overlast van ratten, vliegen en een onaangename lucht in de buurt.…[+]

Operatie ‘Zero Tolerance’ boekt positieve resultaten

01-Operatie ‘Zero Tolerance’

PARAMARIBO – De korpsleiding blikt tevreden terug met de tot nog toe behaalde
resultaten van de Operatie ‘Zero Tolerance’. “De vorm van criminaliteit is tot beheersbare proporties teruggebracht en is het veiligheidsgevoel van de burger behoorlijk toegenomen”, meldt de korpsleiding in een bericht.
Tot nu toe zijn er positieve resultaten geboekt en is het de politie gelukt om enkele criminelen op te pakken. Ook zijn bij de vele controles een groot aantal illegale spullen van de straat gehaald en in beslag genomen door de politie. De korpsleiding meldt dat de veiligheids- en verkeerscontroles onverkort voortgezet zullen worden evenals de controles in het achterland.
De opsporing en aanhouding van enkele zware en voortvluchtige criminelen, die nog achter slot en grendel geplaatst moeten worden, vindt onverkort voortgang.…[+]

Bushouders willen afstappen van brandstofcompensatie

paramaribo

PARAMARIBO – Bushouders die verschillende routes onderhouden, willen afstappen van de brandstofcompensatie die ze elke maand van de overheid ontvangen, en willen rijden tegen marktconforme tarieven. Ze zijn van mening dat de overheid niet de sector moet subsidiëren, maar de bevolking die het nodig heeft. “Ze kunnen mensen eenvoudig via hun werk identificeren en een toelage rechtstreeks op hun salaris storten, maar wij zijn het zat om maanden te moeten wachten op onze brandstofcompensatie”, stelt een bushouder.

De bushouders hebben al een concept ingediend bij de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, waarbij is berekend dat een stadsrit op basis van verschillende factoren SRD 30 moet kosten. De bushouders vragen zich af waarom alleen de bustarieven niet kunnen worden verhoogd. “We zullen een prikactie houden, maar we kunnen niet zeggen wanneer en hoe dat zal gebeuren. We gaan zowel de samenleving als de regering verrassen. We kunnen niet langer rijden tegen een tarief van SRD 12,50 voor een stadsrit, terwijl de onderhoudskosten hoger zijn”, aldus een bushouder.
De bushouders begrijpen dat als ze besluiten de bussen in de garages te houden, ze die dag niets kunnen verdienen, en zullen daarom moeten beslissen welk actiemodel ze zullen hanteren. “We moeten onze gezinnen onderhouden en worden ook geconfronteerd met de torenhoge prijzen van levensmiddelen, de stijging van de elektriciteits- en watertarieven en de onderhoudskosten van de bussen.”
Een band kost nu al tussen de SRD 2500 en SRD 3000. “We staan elke dag om 5 uur op en kunnen toch nauwelijks genoeg verdienen om het hoofd boven water te houden. Veel bushouders zien het niet meer zitten en overwegen hun bus te verkopen alleen omdat ze het onderhoud niet kunnen betalen,” zegt een bushouder.…[+]

Politieman dreigt personeel SEH neer te schieten

02-Politieman dreigt personeel SEH03

PARAMARIBO – Een politieman heeft vrijdagavond het personeel bij de Spoedeisende Hulp (SEH) gedreigd neer te schieten. De aanleiding is dat hij wilde dat het personeel zijn zieke moeder meteen moest behandelen.
Het gaat om een politieman in de rang van aspirant agent van politie. Hij zou vrijdag de nachtdienst hebben. Vanwege zijn dienst werd hij in de gelegenheid gesteld zijn moeder, die ziek was, te brengen voor medische behandeling. Toen hij op de SEH aankwam, kreeg hij mot met het personeel. Hij wilde dat zijn moeder meteen de nodige medische behandeling moest krijgen en begon tekeer te gaan. Op dat moment was hij in burgerkleding gekleed. Hij ging na een poos naar zijn auto en trok zijn politie-uniform aan. Hij dreigde daarbij weer het personeel te zullen neerknallen. De agent verkeerde onder invloed van alcohol. Tegen hem is aangifte van bedreiging gedaan, waarna hij is overgebracht naar het politiebureau. WJ…[+]

Tweeling Robinson viert 95e verjaardag

02-Tweeling-Robinson--herdenkt-95e-jaardag

PARAMARIBO – In het ressort Blauwgrond heeft een tweeling zijn 95e verjaardag gevierd. Dit meldt het Burger Informatie Centrum van Paramaribo-Noordoost. Familie, vrienden en kennissen waren aanwezig bij de viering.
De districtscommissaris (dc) van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, had de eer om samen met de bestuursambtenaren van het betreffende ressort, districtsecretaris Harpal en bestuursopzichter Hek, aanwezig te zijn. De dc overhandigde namens het commissariaat een certificaat aan de tweeling. De tweeling, Naomi Eliza Robinson en David Emanuel Robinson, zag het levenslicht op 11 mei 1929 in Paramaribo. Zij zijn geboren uit Alexandrina Margaretha Rijhiner en Eduard Albert Robinson en komen uit een gezin van acht, waarvan Naomi en David nog in leven zijn.
Hun jeugdjaren hebben zij doorgebracht in Paramaribo. Naomi heeft dit als erg plezierig ervaren, ondanks het feit dat zij op zeer jonge leeftijd ziek werd aan haar been en daardoor op elfjarige leeftijd de school heeft moeten verlaten. Met de genade van God heeft zij deze moeilijke periode doorstaan. Ze was een hardwerkende vrouw, zowel thuis als buitenshuis, en was vanaf 1972 in dienst van de EBG-gemeente.
In 1985 kreeg Naomi de gelegenheid om naar Nederland te gaan, aangeboden door haar kinderen. Deze periode heeft zij als zeer leerrijk ervaren; het was alsof er een nieuwe wereld voor haar openging. Vanuit Nederland heeft zij verschillende andere Europese landen bezocht, waaronder Spanje, Turkije, Duitsland, Frankrijk, enzovoort. Ook was zij lid van verschillende sociale en religieuze verenigingen in Amsterdam. In 1996 besloot zij terug te keren naar Suriname om hier haar oude dag door te brengen.
Haar tweelingbroer David behaalde na zijn glo en mulo in 1949 zijn Hulponderwijzerakte. Hij heeft verschillende belangrijke functies bekleed in het onderwijs, waaronder leerkracht, schoolhoofd en in 1980 werd hij benoemd tot hoofdinspecteur van het Ministerie van Onderwijs, belast met de leiding van het Examenbureau. In 1990 werd hij benoemd tot hoofd van het Examenbureau en daar is hij werkzaam geweest tot aan zijn pensioen. Hij was ook president van Lions Club Paramaribo Noord en heeft veel scholen gebouwd en geschilderd in het binnenland (Margarita, Saramacca en Carolina). In 1965 werd hij door het Provinciaal Bestuur der EBGS belast met de leiding van het Hendrik Monsels Internaat. Hij werd op 24 november 1997 benoemd tot Ridder in de Orde van de Palm.
Naomi heeft zeven kinderen, van wie zes nog in leven zijn, kleinkinderen en achterkleinkinderen. David was 65 jaar getrouwd met Erna Nanette Stuger (thans wijlen). Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren, van wie er drie zijn overleden. De hobby’s van Naomi zijn lezen, voornamelijk christelijke literatuur, en tuinieren, terwijl David geniet van lekker eten. Beiden belijden het EBG-geloof.…[+]

Verboden spullen aangetroffen bij cosmetische klinieken

PARAMARIBO – Bij de cosmetische klinieken waar de afdeling Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid vrijdag invallen heeft gedaan, zijn een aantal verboden spullen aangetroffen. Deze klinieken voeren diverse cosmetische ingrepen uit, maar het blijkt dat sommige medewerkers niet over de vereiste kwalificaties beschikken of zonder toestemming van het ministerie medische handelingen uitvoeren.
Inspecties zijn uitgevoerd bij praktijken waarover het ministerie tips heeft ontvangen over mogelijke illegale activiteiten of het niet naleven van de wet. Niet-toegestane middelen zijn in beslag genomen en er is verduidelijkt wat wel en niet is toegestaan volgens de wetgeving.
Volgens de Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen moeten deskundigen erkend zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, om hun bekwaamheid aan te tonen voor het uitvoeren van diverse aspecten van medische zorg. Dit systeem is bedoeld om de samenleving te beschermen tegen ongereguleerde praktijken en misstanden. Het ministerie voelt zich ook verantwoordelijk wanneer klachten worden gemeld.
Het belangrijkste doel van de inspectie was om te controleren of de diensten die aan de samenleving worden aangeboden, in overeenstemming zijn met de bestaande wetgeving op het gebied van gezondheidszorg. Bij het uitoefenen van het beroep moet de bevoegdheid van de persoon worden gecontroleerd, met name voor artsen. Ook moeten de gebruikte middelen bekend zijn bij het Ministerie van Volksgezondheid en moet de herkomst ervan volgens de juiste wet- en regelgeving verlopen. Dit omvat het controleren van zowel de korte- als langetermijneffecten, evenals eventuele bijwerkingen van de gebruikte middelen.
Het is mogelijk dat een arts uit het buitenland naar Suriname komt om te werken. In dat geval moet deze arts erkend zijn door het Surinaamse Ministerie van Volksgezondheid en de benodigde procedures doorlopen om toestemming te krijgen om te praktiseren. Dit proces omvat het overleggen van alle benodigde diploma’s en certificaten.…[+]

Suriname en Guyana blijven veiligheidsdreigingen gezamenlijk aanpakken

02-Suriname en Guyana

PARAMARIBO – De
ministers Krishna Mathoera van Defensie (Suriname), Brindley Robeson Benn van Binnenlandse Zaken (Guyana) en de Franse ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste hebben op 30 april hun handtekening gezet onder het derde gemeenschappelijke veiligheidsmasterplan (common security masterplan). Dit gebeurde na de derde ‘Guiana Shield Strategic Dialogue’, die van 29 tot en met 30 april plaatsvond in Georgetown, Guyana. De drie landen staan nagenoeg voor dezelfde uitdagingen en veiligheidsdreigingen. Door informatie-uitwisseling beogen de landen gezamenlijk tijdig te kunnen optreden tegen deze dreigingen.
Minister Mathoera benadrukt dat er veel potentieel is in de samenwerking binnen de Guiana Shield, maar dat dit afhangt van de mate waarin veiligheid kan worden gegarandeerd. “Omdat de uitdagingen en risico’s groot zijn, moeten we als land ons partnerschap versterken”, zegt de minister. Ze stelt dat we echter ook te maken hebben met gemeenschappelijke uitdagingen zoals natuurrampen, illegale migratie en georganiseerde misdaad, die een directe bedreiging vormen voor onze ontwikkelingsstrategieën, veiligheid en milieu. Daarom is een holistische aanpak nodig die enkele van de dieperliggende oorzaken aanpakt en onze algemene veiligheidspositie versterkt.
Het is belangrijk te benadrukken dat deze bedreigingen en uitdagingen de traditionele rol van Defensie veranderen in een multidimensionale aanpak. “Het is duidelijk dat geen enkel land, groot of klein, ontwikkeld of minder ontwikkeld, deze bedreigingen en uitdagingen alleen kan aanpakken. We hebben elkaar nodig en we moeten ons daarom inzetten voor de gedeelde verantwoordelijkheid om alle aspecten aan te pakken die onze ontwikkeling en veiligheid bedreigen”, aldus de minister.
Indien nodig zal er ook gezamenlijk worden getraind en opgetreden. Tijdens deze ‘Guiana Shield Strategic Dialogue’ is afgesproken dat de drie landen twee gezamenlijke trainingen te water en te land zullen uitvoeren.…[+]

Mannen met drugs en geld gearresteerd

PARAMARIBO – De politie heeft drie mannen vrijdag in de kraag gevat voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Twee van hen zijn in verzekering gesteld, terwijl hun kompaan is heengezonden.
De politie heeft een drugsinval gepleegd op een adres aan de Duisburglaan. Op dit adres werd volgens informatie drugs verkocht casu quo gebruikt. Hierbij zijn aangehouden: Alonzo C., Shaquil W. en Donovan L. De politie trof 287 gram marihuana, 53,4 gram hasj, 30 xtc-pillen, 1.6 gram cocaïne en 4 flesjes picachu in het pand aan. Verder zijn bedragen zoals 850 euro en SRD 25.988,- aangetroffen en in beslag genomen. Over dit geld verklaart de verdachte Alonzo C. dat het afkomstig is van drugsverkoop. Hij is samen met Shaquil W. in verzekering gesteld, terwijl hun kompaan Donovan L. is heengezonden. Op Shaquil W. zijn SRD 11.575,- USD 40 en 1420 euro in beslag genomen. Donovan L. had een wikkel marihuana van 0.28 gram bij zich, vermoedelijk voor eigen gebruik. WJ…[+]

Catherine Kaslan triomfeert vierde keer op rij in nationale dameskampioenschappen

Catherine Kaslan pakt vierde schaakkampioenschap op rij

SCHAKEN – Vrouwen-FIDE-Meester, Catherine Kaslan, heeft voor de vierde keer op rij de nationale dameskampioenschappen van Suriname gewonnen. De organisatie lag in handen van de Surinaamse Schaakbond. Ze eindigde op de eerste plaats met acht punten.
Catherine moest haar laatste wedstrijd in het Denksport Centrum winnen om het kampioenschap veilig te stellen. Ze stond tegenover Shefali Creebsburg. Bij een eventuele nederlaag of remise zou haar zusje, Vrouwen-Kandidaat-Meester Victoria Kaslan, de titel winnen. Catherine liet het echter niet zover komen en won de ontmoeting van Creebsburg. In de negen wedstrijden heeft Catherine geen enkele wedstrijd verloren. Ze speelde alleen remise tegen Elise Wu en Victoria.
Dit resultaat betekent dat Victoria voor de derde keer op rij op de tweede plaats eindigt. Victoria won haar laatste wedstrijd van Joelle Wijnhard en eindigde met 7,5 punt. Ook Victoria heeft geen wedstrijden verloren, maar speelde drie keer remise, tegen Catherine, Wu en Alexandra Kaslan.
Wu behaalde met zes punten de derde plaats, terwijl Alexandra met 5,5 punt op de vierde plaats eindigde. Maylee Tjong Tjin Joe completeert de top vijf met 4,5 punt…[+]

Debipersad en Kemnaad aan kop bij President Cup

Debipersad en Kemnaad aan kop bij President Cup

DAMMEN – Na twee rondes bij de President Cup 2024 staan Federatie Meester (FM) Rinaldo Kemnaad en Kandidaat Federatie Meester (cFM) Sharvan Debipersad verrassend aan kop. Beide dammers hebben vier punten behaald uit twee ontmoetingen.
Debipersad versloeg in de eerste ronde FM Arief Salarbaks, die in de voorronde op de eerste plaats was geëindigd. In de tweede ronde won Debipersad van Radjesh Dipai, de verrassing van de voorronde. Dipai had de laagste rating van alle geplaatste dammers voor de finaleronde. Kemnaad won in de eerste ronde van Dennis Landveld en in de tweede ronde van Don Elliot.
Titelverdediger FM Johannes Alfaisi is iets minder goed gestart in de kampioensronde. Hij speelde in de eerste ronde remise tegen Gerson Bendt en kwam in de tweede ronde ook niet verder dan een remise tegen Internationaal Grootmeester Guno Burleson. Hij staat op de achtste plaats met twee punten. Marcel Oostburg en Montazali Nazir staan op de derde en vierde plaats met drie punten. Daarna volgen zeven dammers met twee punten en vier dammers met een punt. Dipai staat op de laatste plaats met geen enkel punt…[+]

Djokovic laat zich verrassen in Rome

TENNIS – Novak Djokovic heeft zich gisteren laten verrassen in de derde ronde van het Masters-toernooi in Rome. De nummer één van de wereld ging onderuit tegen de Chileen Alejandro Tabilo.
Djokovic verloor met 2-6 en 3-6 van Tabilo. De partij op het gravel in Rome duurde iets meer dan een uur. De 36-jarige Djokovic begon matig aan de partij en verloor de eerste vier games. De 24-voudig grandslam-winnaar pakte daarna nog twee games. Ook in de tweede set nam Tabilo meteen een break voorsprong. De nummer 32 van de wereld gaf die voorsprong daarna niet meer uit handen en besliste de wedstrijd op zijn eerste matchpoint.
Vrijdag won Djokovic nog simpel van de Fransman Corentin Moutet. Na afloop van de partij werd hij wel geraakt door een fles, die per ongeluk uit het publiek was gevallen. De Serviër liep daarbij geen ernstige verwondingen op. Naast Djokovic zijn ook alle Nederlanders uitgeschakeld in Rome. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp verloren beiden in de tweede ronde. (Nusport)…[+]